Fra cirkulær økonomi til cirkulært byggeri

Circle House er verdens første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirkulære principper, og et af målene med byggeriet er, at 90% af materialerne kan genbruges, når bygningerne engang skal rives ned igen.

Circle House er verdens første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirkulære principper. 

Foto: Fællestegnestuen (Vandkunsten, Lendager og 3XN_GXN)

Et af principperne bag Circle House er, at 90% af materialerne skal kunne genbruges efter en nedrivning.

Foto: Fællestegnestuen (Vandkunsten, Lendager og 3XN_GXN)

Af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Bygninger bliver ikke opført, for at de skal rives ned. Men det er alligevel nødvendigt at tænke en eventuel nedrivning ind i en bygnings konstruktion og design, hvis det skal være muligt at genanvende bygningens materialer igen. Det cirkulære byggeri er ved at vinde frem, og her drejer det sig ikke kun om at anvende så mange gamle materialer som muligt. Det drejer sig også om at få folk til at se det smukke - klimamæssigt såvel som æstetisk - i det cirkulære byggeri.

Circle House

I udstillingen Welcome Home kan du opleve verdens første almene boligbyggeri, der er bygget efter cirkulære principper, hvorfor projektet har fået navnet Circle House. At byggeriet bliver opført efter de cirkulære principper betyder, at boligerne kan skilles ad igen og er bygget med et mål om, at 90% af materialerne kan genanvendes uden at tabe værdi. Bag Circle House er Fællestegnestuen, som består af Vandkunsten, 3XN Arkitekter og Lendager Group. 

Circle House er ikke en engangsforestilling, da projektet har til formål at udvikle og udbrede det cirkulære byggeri til hele branchen. Derfor har Fællestegnestuen samlet 30 forskellige virksomheder på tværs af hele byggeriets værdikæde. 30 forskellige virksomheder på tværs af hele byggeriets værdik