Fremtidens hus kan skilles ad på 2 dage

Et hus skal nemt kunne ændres, når børnene fx flytter hjemmefra. Realdania Byg søsætter derfor det banebrydende projekt, 'Det Foranderlige Hus', der skal udvikle fremtidens fleksible bolig. Læs, hvordan det skal være.

1, 2, 3 børn bliver født, og kravene til familiens bolig er pludselig nogle andre. Fra at have brug for et stort køkken til middagsselskaber, har familien nu pludselig brug for flere børneværelser.

Det lyder umuligt og ikke særligt miljørigtigt, men det er netop det, Realdania Bygs nye projekt, 'Det Foranderlige Hus', skal være med til at bane vejen for at ændre.

LÆS OGSÅ: 5 spændende bud på fremtidens byggematerialer

Fremtidens bolig har forskellige forklædninger

Med et hus, hvor der allerede i byggeprocessen er tænkt foranderlighed ind i konstruktion og materialer, kan boligejeren nemlig spare miljøet og CO2-udledningen for yderligere belastning ved at blive boende i det samme hus – men i ny form.

- Afsættet for os er bæredygtighed, at mindske det CO2-aftryk, vi sætter i byggeriet. Vi gør det med afsæt i den måde, vi faktisk allerede bygger, bruger og bor i vores huse på, men forsøger nu at få kreative byggefolk på banen, så der kan skabes et hus, der er så fleksibelt, at det kan tilpasses de skiftende behov og krav, vi stiller livet igennem til vores bolig, siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld.

LÆS OGSÅ: Fremtidens intelligente hjem

Hus skal kunne skilles ad, men samtidig være tæt

I projekt ’Det Foranderlige Hus’ er der især fokus på, om huset også kan tilpasses ændringer i æstetik, funktionelle behov og teknologisk udvikling. Det skal bl.a. ske ved hjælp af byggekomponenter, som er demonterbare og udskiftelige.

Projektgruppen overvejer fx at bruge selve matriklen som materialebank. Byggematerialer og byggekomponenter til brug for husets foranderlighed skulle så opbevares på grunden i udhuset eller carporten, så ejerne selv over tid kan tilpasse huset uden at ødelægge noget. En anden tanke er at oprette en slags ’byttebørs’ i et fællesskab mellem parcelhusejerne i et kvarter.

Hele huset skal kunne skilles ad på 2 dage, men alligevel være lige så tæt som andre byggerier.

4 helt ualmindelige huse opføres i Nyborg

Det foranderlige projekt forventes at blive realiseret i et nyt parcelhuskvarter med 4 huse i Nyborg, hvor Realdania Byg vil opføre 4 enfamiliehuse med et areal på ca. 125-150 m2. Efter opførelsen vil huset være åbent for offentligheden i løbet af sommeren 2013.

- Tanken omkring enfamilieshuse er, at vi kan komme længere ud med vores fokus på at reducere CO2-udledningen. For når vi kobler noget teknisk og fagligt som CO2-regnskab med noget konkret, som et brugbart og betaleligt hus, så kan de fleste forholde sig til ideen, siger Jørgen Søndermark, projektleder i Realdania Byg.

Det Foranderlige Hus skal opføres inden for en 'almindelig' økonomi, skal være til at skille ad i komponenter uden destruktion - og alligevel overholde tæthedskravene i 2015-standard.

LÆS OGSÅ: Brug en blower door-test til at tjekke om dit nye hus er utæt

Læs mere om kravene til Det Foranderlige Hus hos Realdania Byg

Krav til Det Foranderlige Hus

• Rumlige forandringer: De største forandringer, man som husejer har behov for, skyldes typisk ændringer i familien. Målet er, at rumlige forandringer kan foretages med mindst mulig tilførsel af nye ressourcer og med mindst muligt affald.

• Plug and play: Æstetisk og teknologisk sigtes mod modulløsninger. Komponenter skal kunne udskiftes, når der kommer en ny og bedre udgave, og uden unødig destruktion af brugte komponenter og tilstødende bygningsdele. Udskiftede komponenter bør kunne indgå i nye kredsløb. Målet er, at færrest muligt nye ressourcer medgår til opgraderingerne.

• Høj forandringshastighed: Ejendommen skal i helhed og i dele kunne skilles ad hurtigt. Målet er, at den samlede ejendom kan adskilles i komponenter på 2 dage.

• Høj tæthed: Den tæthed, som dagens byggeri kræver, er en stor udfordring ved en bygning, som let skal kunne adskilles. Jo flere samlinger, der ikke kan forsegles endeligt, desto større risiko for utætheder. Målet er samme tæthedskrav som i almindeligt, ikke-adskilbart byggeri.

• Genanvendelse: Det skal vurderes, hvordan de udskiftede dele kan genanvendes. Fx er aftagere til den forældede bygningsdel i sin helhed næppe sandsynlige. Målet er derfor, at der skal satses på en mulig, endelig, adskillelse i rene materialer.

• Tilgængelige komponenter: Det Foranderlige Hus skal udføres med minimum 75 procent 'hyldevarer', med udblik til andre felter, fx skibs- og togbyggeri for ideer til samlinger, som kan adskilles ved mindre, destruktiv indgriben.

• Almindelig økonomi: Projektet skal udføres med en almindelig anlægsøkonomi.

Kilde: Realdania Byg

Kilder og henvisninger

Henvisninger:

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab