Fremtidens intelligente hjem

I fremtidens bolig vil du kunne automatisere og fjernbetjene alt fra lys og varme til underholdning og sikkerhed. Ikke blot for bekvemmelighedens skyld, men også for at udnytte el og varme mest effektivt og f.eks. sikre hjemmet mod indbrud.

I fremtidens bolig vil du kunne automatisere og fjernbetjene alt fra lys og varme til underholdning og sikkerhed.
I fremtidens bolig vil du kunne automatisere og fjernbetjene alt fra lys og varme til underholdning og sikkerhed.

Hvordan ser fremtidens intelligente hjem ud?

Hvor det intelligente hjem - eller den automatiserede bolig, om man vil - tidligere var præget af temmelig sindrige ingeniørdrømme, der ikke altid harmonerede med virkeligheden, vil fremtidens boliger tage udgangspunkt i beboernes faktiske behov, der reelt gør hverdagen nemmere og mere energivenlig.

Sensorteknologien er i støbeskeen, og du vil inden for den nærmeste fremtid se produkter på markedet, der selv går online og kommunikerer med hinanden. Således er det førhen meget omtalte "intelligente køleskab", der selv bestiller varer og holder øje med udløbsdatoer osv., ikke så frygtelig langt ude i fremtiden.

Ligeledes vil meget tøj i fremtiden rumme en lille chip med basale informationer om, hvordan de skal vaskes. Vaskemaskinen vil kunne aflæse disse informationer trådløst og alarmere dig - eller selv justere temperaturen, hvis du har indstillet maskinen på et forkert program. Så er det endelig slut med at kogevaske silkeblusen eller blande mørkt og lyst tøj.

Tilsvarende vil multifunktionelle sensorer i boligen holde øje med lys og indeklima. Omtrent på samme måde, som vi i dag er vant til, at moderne fyr og varmefordelingssystemer selv kan regulere temperatur og varmekurver i forskellige dele af hjemmet. Ligeledes vil det blive helt almindeligt med systemer, der selv tilkalder brandvæsenet, hvis sensorerne registrerer forhøjet temperatur og/eller røgudvikling.

Hjertet i det trådløse Z-Wave-system er en kontrolenhed (en såkaldt gateway), som f.eks. denne model til knap 1.500 kr. Den samler signaler fra alle Z-Wave-enheder i hjemmet, så du kan kontrollere alt fra lys og varme til alarm og dørlåse via eksemp
Hjertet i det trådløse Z-Wave-system er en kontrolenhed (en såkaldt gateway), som f.eks. denne model til knap 1.500 kr. Den samler signaler fra alle Z-Wave-enheder i hjemmet, så du kan kontrollere alt fra lys og varme til alarm og dørlåse via eksempelvis én fjernbetjening. Gatewayen kan også kobles på din internetforbindelse, så du kan styre enhederne via din telefon eller pc – uanset hvor du befinder dig."

Alt vil fungere ved, at små sensorer i alle rum måler på en række fysiske parametre såsom røg, varme, fugt og gas. De kommunikerer indbyrdes via en elektronisk central - en såkaldt gateway - som kan sætte en række forprogrammerede handlinger i gang.

Det kan være at skrue op for ventilationen, hvis der bliver for fugtigt, eller lukke persiennerne, hvis det bliver for varmt midt på dagen. Ligeledes er det gatewayen, der tilkalder hjælp udefra via internettet, i tilfælde af f.eks. brand eller en aktiveret overfalds- eller indbrudsalarm.

Det lyder måske som fremtidsmusik, men faktisk findes samtlige nødvendige produkter allerede på markedet, ligesom f.eks. en række alarmsystemer allerede tilbyder en række af ydelserne i abonnementsform.

Hvad kan styres i det intelligente hjem?

Det er reelt kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan styres i det intelligente hjem. Overordnet set kan man opdele funktionerne i fire grupper:

  • Lys
  • Varme/indeklima
  • Sikkerhed
  • Underholdning.

Lys
Du kan bl.a. få kontakter og bevægelsessensorer, der automatisk via fjernbetjening, internet eller mobilsoftware kan styre lyset i dit hjem, afhængigt af tidspunkt og behov (f.eks. om der er nogen i de pågældende rum eller i hjemmet overhovedet).

Varme/indeklima
Termostater og temperatursensorer kobles på hjemmets gateway, så de ikke blot kan holde en bestemt temperatur, som vi kender det, men også gør det muligt via mobil eller pc at tænde/slukke for varmen eller ændre temperaturen. Ligeledes vil persienner, markiser, udluftning eller vindueslukning kunne aktiveres på afstand.

Sikkerhed
Du kan sikre dit hjem med elektroniske dørlåse, sensorer og kameraer og dermed sidde på dit arbejde og via webkameraer se, hvad der sker i og uden for boligen. Du vil sågar kunne lukke folk ind i huset via telefon eller web.

Du vil også kunne få overvågningssystemet til at sende dig en sms, hvis der f.eks. er brud på et vandrør, gasudslip, brand eller et indbrudsforsøg. I et vist omfang vil systemet også selv kunne reagere med passende modforholdsregler, f.eks. ved at lukke for gas, vand eller el, hvis det kan begrænse en bestemt type skade.

Er du mageligt anlagt, vil du også kunne programmere hjemmets gateway til at foretage en række handlinger simultant, når du er gået hjemmefra. Det kan f.eks. være at lukke alle vinduer, låse dørene, lukke garageporten osv.

Underholdning
Du kan integrere pc, tv og musikanlæg, så du samler alle funktioner på en central multimedieserver, der styrer alle funktioner.

Hvilke løsninger til intelligent styring findes der?

Der findes forskellige løsninger til styring af det intelligente hjem, og flere teknologier slås om at få overtaget inden for automatisk styring af bl.a. lys, varme.

Z-Wave
Den trådløse Z-wave-standard er én teknologi på markedet i dag, og der findes en del relativt billige produkter baseret på denne standard. Den anbefales også af Elsparefonden via den avancerede hjemmeside Min Bolig (se link nederst i artiklen).

Z-Wave-kontrol kan styre elforsyning og lys helt ned på individuelt kontaktniveau og kan derfor også ret nemt skære stort set al standbyforbrug ned til et minimum. Ligeledes kan teknologien anvendes til at kontrollere alt fra vindueslukning og termostater til rumovervågning med sensorer, kameraer osv.

Teknologien fungerer i store træk ved, at en central gateway sluttes til internettet. Den kan kommunikere trådløst med alle husets Z-Wave-moduler og -sensorer, så du kan automatisere dit hjem uden at trække kabler. Netværket holder øje med alle de aktive strømudtag, og du kan derfor indstille det til at slukke eller dæmpe lyset automatisk, fortælle, om din kaffemaskine er tændt, eller om du har glemt at lukke et vindue. Når du ikke er hjemme, kan du styre enhederne fra en pc eller via din mobiltelefon.

Du kan købe nye produkter, som kan fungere sammen med de kontrolsystemer og produkter, du allerede har investeret i. Hvis et produkt er mærket med Z-Wave-logoet, garanterer firmaet bag (Zensys) og Z-Wave-alliancen (en sammenslutning af firmaer, der anvender Z-Wave-teknologien) nemlig, at produktet fungerer problemfrit sammen med andre Z-Wave-produkter. Det gælder også, selvom Z-Wave-produkterne er fremstillet af forskellige producenter.

Det er muligt at skifte eksisterende eludtag og kontakter ud med andre indbygningsenheder, der kan styres via den centrale kontrolfunktion i f.eks. et Z-Wave-baseret intelligent hjem. Men du kan også indsætte eksterne stik som f.eks. dette, der koster ca. 550 kr.

Der findes allerede en lang række producenter af Z-Wave-enheder. Du kan få radiatortermostater, stikkontakter, kameraer, alarmer og meget mere. Derudover findes der flere typer fjernbetjeninger. Med nogle af dem kan du f.eks. dæmpe lyset i rummet og tænde for BluRay-afspilleren og stereoanlægget.

Andre Z-Wave-fjernbetjeninger kan væsentligt mere end det. Electronic Housekeeper er f.eks. en hel computer med trykfølsom skærm, hvor du ud over at styre kontakter og strømudtag også kan læse nyheder, se internet-tv og lytte til musik.

I det automatiserede hjem kan du også styre varmen individuelt i alle rum via en termostat med indbygget kontrolchip og radiosender som f.eks. denne Danfoss-termostat. Men en stykpris på knap 800 kr. vil formentlig afholde mange fra at installere dem i hele huset ...

I løbet af sommeren 2009 er der blevet certificeret en lang række nye produkter, så der findes nu omkring 125 certificerede enheder i Europa og over 300 på verdensplan.

IHC

En anden løsning til styring af det digitale hjem er Lauritz Knudsens bud, IHC (Intelligent House Control). Med et IHC-anlæg kan du programmere lamperne, fyret eller andre elinstallationer såsom ventilation, alarmer og musikanlæg i dit hus, så de bliver styret automatisk. LK har lavet de forskellige IHC-anlæg som pakkeløsninger, så du f.eks. kan vælge en grundpakke og forskellige tillægspakker.

Du kan bl.a. få et anlæg (IHC Boligpakke), der f.eks. automatisk slukker alt lys i huset på én gang og slår alarmen til, når du forlader hjemmet eller går i seng. Du kan lave lysruter, hvor du med et tryk på kontakten ved sengen tænder lyset på vejen ud til badeværelset. Du kan også optimere sikkerheden i dit hjem med en overfaldsalarm, som aktiverer en sirene og får al lys i huset til at blinke.

LK har også et trådløst alternativ, IHC Wireless. Her anvendes bl.a. en såkaldt "trådløs kontakt", der fungerer som en fjernbetjening. Det særlige ved disse kontakter eller fjernbetjeninger er, at de kommunikerer trådløst med hinanden. Du kan derfor sætte afbrydere op præcis, hvor du har lyst, uden at skulle trække ekstra ledninger. Når du trykker på kontakten, sender den signal til en stikkontakt, et lampeudtag eller et andet IHC Wireless-produkt, som udfører den ønskede funktion, f.eks. at tænde, slukke eller dæmpe lyset.

Hvor et IHC-anlæg kræver en omfattende renovering af hjemmet, da der skal trækkes en masse kabler, kan stort set alle bruge IHC Wireless-kontakter. Hvis dine eksisterende kontakter er sat op efter 1981, skulle der ikke være noget problem i at skifte dem ud med trådløse kontakter (de vil formodentlig være LK's Fuga-kontakter).

Er dine kontakter sat op mellem 1959 og 1980, er du nødt til at få en elinstallatør til at tjekke dem, da der blev installeret flere forskellige kontaktserier i den periode. Det er derfor ikke sikkert, at kontakterne uden videre kan udskiftes med de trådløse.

Hvad er den primære forskel på Z-Wave og IHC i det intelligente hjem?

Den primære forskel på Z-Wave og IHC Wireless er, at forskellige producenter kan fremstille produkter, der er Z-Wave-certificerede, mens IHC Wireless er baseret på en lukket standard, Wavenis, som kun bruges af deres produkter. Med IHC Wireless er du således bundet til også fremover at vælge LK's produkter, hvis du vil udbygge dit system.

Hvad koster de forskellige løsninger?

Det er svært at sætte pris på, hvad de forskellige løsninger koster, da det kommer helt an på boligens størrelse samt dit behov og ambitionsniveau. (Alle priser er fra september 2009).

Du kan købe en række forskellige Z-Wave-produkter i bl.a. Silvan til priser, der ikke adskiller sig væsentligt fra tilsvarende produkter uden Z-Wave-chippen, f.eks. termostater. Silvan har f.eks. to startpakker (en sikringspakke og en energipakke), der begge koster 2.499 kr. og 37,50 kr. i abonnement om måneden. De indeholder begge alt, du behøver, for at komme i gang med at skabe et intelligent hjem.

Energipakken indeholder to kontakter og to plugs, som giver dig mulighed for at styre to udtag. Plugsene kan f.eks. sættes til pc-udstyret, så du hurtigt og nemt kan spare energi ved at styre tænd- og sluktider, bl.a. via internettet. Med sikringspakken får du to sensorer, en sirene og en on/offkontakt, og det er alt, du behøver for at lave et alarmsystem, der kan sende dig en sms, hvis der er indbrud.

Du kan derefter købe forskellige tillægsprodukter enkeltvis og udbygge styringen af dit hjem, alt efter hvad du har brug for. Du kan f.eks. købe strømudtag og stikkontakter, som du selv kan montere som erstatning for de kontakter, du allerede har siddende i hjemmet.

Hvis du vil programmere Z-Wave-enhederne i større stil eller styre dem via internettet, er det nødvendigt med en central kontrolboks (en gateway), der koster 1.499 kr.

Et IHC-anlæg er sværere at prissætte. Men tager man udgangspunkt i et nybygget eller totalrenoveret hus på 140-150 kvadratmeter, vil det være omkring 20 procent dyrere at få en ICH Boligpakke end at få indlagt et standardelsystem.

IHC Wireless er langt mere interessant til boliger, der ikke skal totalrenoveres. Her er det også muligt at starte i det små med en controller og nogle Wireless-kontakter, hvilket koster fra 10.000 kr. Du kan også købe Wireless Standalone, hvor du for omkring 1.500 kr. kan få en enkel funktion, så du f.eks. fra sengen kan styre lyset andre steder i huset.

En trådløs IHC-kontakt koster 400-600 kr., hvor en almindelig kontakt ligger på 60-70 kr. Men noget af merprisen sparer du på installatørudgifter, hvis du placerer ICH-kontakten samme sted, som den oprindelige kontakt sad.

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Klaus Jensen, Product Manager, Silvan
  • Aleksandar Mladenovic, stifter af KELA Installation
  • Zensys.dk
  • Lk.dk

Henvisninger:

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab