Fyr fornuftigt i en varm vinter

Hvad gør du, når vinteren er mild, og plusgraderne giver dig lyst til at mindske varmeudgifterne? Få gode råd her.

Bliver du fristet til at mindske varmeudgifterne, når plus graderne melder sig?

Bliver du fristet til at mindske varmeudgifterne, når plusgraderne melder sig?

Selvom det altid vil afhænge af netop din type varmekilde og din hustype, så er der nogle generelle råd, du kan følge, hvis vinteren er varm.

Skaf en udeføler til det moderne anlæg

De fleste moderne varmeanlæg og -kedler tager selv højde for temperaturændringer udendørs med en udeføler eller en vejrkompensator. Anlægget skruer dermed ned for forbrændingen og fremløbstemperaturen automatisk.

Har du ikke monteret sådan én, bør du derfor anskaffe en hurtigst muligt. Ofte er der relativt store besparelser på mellem 600-1.000 kr. om året at hente på varmeregningen.

Det er nemmere at holde temperaturen jævn, når der er termostater i alle rum.

Det er nemmere at holde temperaturen jævn, når der er termostater i alle rum.

Radiatorer og termostater:

Hold øje med rumtemperaturerne og sørg for at have termostater i alle rum. Det gør det lettere at holde temperaturen jævn. Indendørs bør temperaturen være mellem 20 og 22 grader. Oplever du et rum som for varmt, kan du starte med skrue ned for termostaten. Sørg dog generelt for, at alle radiatorer står på det samme  især hvis du har flere radiatorer i samme rum.

Skru ned på hovedtermostaten, hvis det bliver for varmt i hele huset. Enten har dit varmeanlæg en fysisk termostat, som den på radiatoren, eller også har fyret en drejeknap. Det kan være en fordel at skrue ned centralt på fyret, da du slipper for at holde øje med alle radiatorer i huset. Skru lidt ned ad gangen og hold øje med rummenes temperaturer. Fortsæt med at skrue ned, indtil du når den ønskede rumtemperatur.

For hver grad, du kan sænke fremløbstemperaturen, kan du spare 1-1,5 procent på varmeregningen. 

Gas- og oliekedler styrer sig selv efter en varmekurve.

Gas- og oliekedler styrer sig selv efter en varmekurve.

Elektronisk styrede olie- og gaskedler:

Nyere gas og oliekedler styrer sig selv efter en såkaldt varmekurve, der igen bestemmer, hvor varmt fremløbstemperaturen skal være afhængig af temperaturen uden for. Det justeres døgnet rundt. Varmekurvens niveau afhænger af anlægget, varmestyringen og ikke mindst husets isoleringsgrad.

Skru ned i lune overgangsperioder  fx mellem vinter og sommer eller i en varm vinter. Oplever du, at husets temperatur ikke matcher varmekurven på kedlen, eller at det føles køligt indenfor, selvom det er plusgrader udenfor, kan du justere varmekurven en smule op. Men ikke for meget  skru forsigtigt op, indtil du opnår en passende rumtemperatur.

LÆS OGSÅ: Opvarmning med gasfyr

Hvis du har skruet op for cirkulationspumpen, da huset ikke kunne holde på varmen om vinteren, skal du huske at skrue ned for pumpen igen, når det bliver varmere i vejret.

Hvis du har skruet op for cirkulationspumpen, da huset ikke kunne holde på varmen om vinteren, skal du huske at skrue ned for pumpen igen, når det bliver varmere i vejret.

Cirkulationspumpen:

Pas på med at justere på cirkulationspumpen – mange begår den fejl at skrue op for cirkulationspumpen, når de ikke kan holde varmen i huset. Men når vejret bliver varmere, skal du huske at skrue ned for pumpen igen; altså gå fra trin 3 til 2 og evt. helt ned til trin 1.

Sluk pumpen om sommeren. Selvom din cirkulationspumpe er automatisk, så tjek, at den er slukket om sommeren. Og husk også at tænde for pumpen frem mod vinter.

Fjernvarme og gaskedler:

Sørg for lille vandgennemstrømning i radiatorer og gulvvarme og sørg for størst mulig afkøling ved at skrue ned for termostaterne.

Det er den eneste måde, du selv kan styre varmen på. Når din varme leveres af fjernvarmeanlægget, er det nemlig herfra, at fremløbstemperaturen  og dermed varmen – styres.

Skru altid forsigtigt op eller ned for varmen, når du har fjernvarme. Luk aldrig fuldt op for varmen  heller ikke hvis du fryser – og skru langsomt ned i takt med, at det bliver varmere udenfor. Men pas på med at skrue for langt ned, hvis vinterfrosten truer med at komme igen.

Oliekedler:

Skru ned for kedeltemperaturen lidt ad gangen, når vejret bliver varmere. Vurdér det ud fra rumtemperaturerne.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab