Indhold i denne artikel

Gelænder

Et gelænder skal sikre, at du ikke falder ned fra en trappe, altan eller terrasse. Derfor er der regler for, hvordan det skal udformes.

I bygningsreglementet er der strenge krav til, hvor højt et gelænder skal være, da det ofte værner mod et frit fald.
I bygningsreglementet er der strenge krav til, hvor højt et gelænder skal være, da det ofte værner mod et frit fald.

Hvad er et gelænder?

Et gelænder er en form for afskærmning på en trappe, altan eller terrasse, der skal sikre, at du ikke falder ud. I bygningsreglementetet er der strenge krav til, hvor højt et gelænder skal være, da det ofte værner mod et frit fald.

Et gelænder består af selve værnet, f.eks. træstolper eller en glasplade, og en håndliste, som sidder som afslutning på værnet og er den, du holder fast i.

Hvilke materialer anvendes typisk til gelændere?

Et gelænder kan se ud på mange forskellige måder og være lavet af forskellige materialer. Træ har været det mest anvendte materiale til alle former for gelændere. Træ er, hvis det er rigtigt forarbejdet og rigtigt slebet, rart at røre ved, da det har en varm overflade.

Håndlister

Håndlister af træ blev tidligere fremstillet i hånden af meget dygtige snedkere. Det var den helt store svendeprøve at lave håndlister, og især krumningen ved etageskift var svær at lave. Desuden blev de rigt dekoreret, og det stillede store krav til udførelsen. I dag udsmykkes træhåndlister sjældent og er oftest runde eller ovale.

De senere år har der været en stigende tendens til at lave håndlister af børstet eller poleret stål. Stål har den fordel, at det er relativt nemt at arbejde med, og at det kan laves i stort set alle tænkelige former. Desuden giver stål sig ikke, som træ gør, og det flækker, revner og svinder heller ikke. En ulempe ved håndlister af stål er det lidt rå og kolde look, som ikke ligefrem opfordrer til at røre ved dem. Den kolde overflade på håndlisten er heller ikke altid rar at røre ved i modsætning til træ.

Der har været en tendens til at lave meget store håndlister, dvs. tre gange større end normalt, for at bryde med de kendte traditioner.

Håndlister til gelænder.
Trappeværn til gelænder.

Værn på gelændere

Værnet på gelænderet bliver i dag udført på mange forskellige måde. Den traditionelle måde at lave det på er at bruge rundstokke (balustre) af træ, som især tidligere blev pyntet og dekoreret.

Værn laves i dag ud over af træ også af plademateriale som:

 • Glas.
 • Stål og jern, som hele plader eller med forskellige slags mønstre.
 • Plastic og plexiglas plader, gennemsigtige eller matterede.
 • Dug eller stålwire, der er spændt hårdt op.

I nogle tilfælde skal der tages hensyn til specifikke brandkrav, hvilket betyder, at ikke alle pladetyper er lige anvendelige.

Hvilke love og regler gælder for gelændere?

I bygningsreglementet er der regler for, hvordan værn og håndlister skal være, så de opfylder kravene for gelændere.

 • Ved trapper og ramper skal højden af værnet være mindst 0,8 meter og mindst 0,9 meter over trappereposer (kapitel 3.2.3, stk. 2).
 • Glaspartier skal udformes og dimensioneres, så der ikke opstår risiko for personskade, eller der skal opsættes værn i en højde af mindst 0,8 meter over gulv. Glaspartier i vægge samt glasdøre og glaspartier ved døre skal afmærkes tydeligt eller afskærmes (kapitel 4.3).
 • Åbninger i værn skal udformes, så børn sikres på betryggende måde. Lodrette åbninger må højst være 120 mm brede.
 • Ramper med en hældning på mere end 2 grader skal forsynes med gelænder i begge sider. Særligt brede trapper og ramper skal deles op i mindre stykker med et eller flere gelændere. Der må højst være 2 meter imellem gelænderne. I beboelsesbygninger kan trapper forsynes med håndliste i kun en side, når afstanden mellem håndlisten og væg, spindel el.lign. er mindre end 1,1 meter (kapitel 3.2.2).
 • Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i og skal anbringes i en højde på mindst 0,8 meter over ramper, trinforkanter på trapper og reposer (kapitel 3.2.3).
 • Håndlister bør udføres med en diameter på ca. 50 mm og opsættes med en fri afstand til væg på ca. 40 mm.
 • Håndlisten kan suppleres med en ekstra håndliste, der opsættes ca. 65 cm over trinet, så børn også har noget at holde fast i.
 • Håndlisten føres ca. 40 cm ud over trappens eller rampens begyndelse og slutning.
 • Håndlisten bør udføres i en farve eller et materiale, der tydeligt markerer sig i forhold til omgivelserne.
 • Håndlister bør udføres af et materiale, der ikke er varmeledende eller kan fremkalde allergi. Træ er velegnet.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kilder:

"Bygningsreglement 2010" | Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ikrafttrædelsesdato 1. januar 2010.
"Bogen om huset" | Søren Vasegård | Borgen 2000
"Huse med sjæl" | Søren Vadstrup | Gyldendal 2004
BYG-ERFA
Fotos og illustrationer: Jan pasternak, Arkitekt MAA

Henvisninger:
Bygningsreglementet 2010 Læs mere på BYG-ERFA's hjemmeside

Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab