Generelt om dagslys

Dagslys giver både varme, lys til vores arbejde og energi til krop og sjæl. Derfor giver det god mening at stræbe efter meget dagslys i boligen. Bliv klogere på fordele og ulemper ved dagslys her.

Mere dagslys i boligen

Et klassisk typehus fra 1960’erne, der har været igennem en større ombygning og energirenovering. De gamle listelofter er fjernet, og der er åbnet til kip. De oprindelige tagspær er fritlagt, og der er bygget et gennemgående ovenlysvindue i hele den ene tagflade, der giver et godt lysindfald. Se flere billeder her. Foto: Martin Dyrløv/ Danske Bolig Arkitekter

Dagslys er en fællesbetegnelse for det lys, der kommer ind i din bolig gennem vinduerne - enten som direkte sollys, himmellys eller reflekteret lys fra andre bygninger, belægninger og overflader udenfor.

Dagslyset varierer i løbet af dagen, men det påvirkes også af årstiderne.

LÆS OGSÅ: Få mere dagslys i din bolig

Følgende faktorer har indflydelse på, hvor klart dagslyset er:

 • Vejrforhold
 • Luftfugtighed
 • Støv og partikler
 • Solens placering
 • Lysets vinkel, når det rammer jorden

Direkte sollys

Det dagslys, der når længst ind i boligen, er den direkte solindstråling.

Sollyset er med sine kraftige lys/skyggevirkninger med til at give et rum karakter. Og direkte sollys giver også altid en meget konkret fornemmelse af tid og sted.

Det direkte sollys dog kan blive så kraftigt, at du er nødt til at reducere det eller lukke det helt ude for ikke at blive blændet.

Ovenlys i boligen

Ovenlysvinduer fører masser af himmellys ind i boligen. Arkivfoto.

Himmellys

Himmellys er lys fra den oplyste himmel og det dagslys, vi har mest af i boligen. Når det er overskyet, er det fx himmellys og ikke direkte sollys, der kommer ind gennem vores vinduer. Himmellys oplyser rummene blødt og ensartet.

Vil du være sikker på at have dagslys i dine opholdsrum, skal du kunne se himlen fra rummene.

Reflekteret dagslys

Reflekteret dagslys er det dagslys, som omgivelserne kaster ind gennem vinduet. Det kan fx komme fra terrassen, naboens vinduer og tagsten eller en væg. Meget af lyset går dog tabt undervejs, og derfor har det reflekterede lys ikke stor betydning for dagslyset i boligen.

LÆS OGSÅ: Ovenlys i skrå tagflader

Hvilke fordele og ulemper er der ved dagslys i boligen?

Dagslys i boligen er en nødvendighed, men for meget sollys er en ulempe. Det er en balancegang at få så meget dagslys ind som muligt og samtidig både undgå varmen, som kommer fra direkte sollys om sommeren og holde på den i de kolde vintermåneder.

Lyset har stor betydning for, hvordan vi oplever både enkelte rum og hele vores bolig. Lys er en lige så betydningsfuld faktor for indeklimaet som temperatur, fugtforhold, støj osv. Men lys er ofte en meget subjektiv størrelse. Nogle vil mene, at der er for lidt lys, mens andre måske synes, der er for meget. Der er dog nogle generelle fordele og ulemper ved dagslys.

Fordele ved dagslys

 • Dagslys har en meget positiv effekt på vores humør og vores evne til at opleve tid, rum, former og farver.
 • Dagslys har stor indflydelse på vores koncentrationsevne.
 • Dagslys kan modvirke og helbrede såkaldt vinterdepression.
 • Dagslys bidrager til opvarmningen af boligen.

Ulemper ved dagslys

 • Dagslys kan give overophedning af boligen, hvis der er for store vinduesarealer.
 • Dagslys i form af direkte sollys eller reflekteret dagslys fra blanke overflader som fx solceller eller glaseret tegltag hos naboen kan genere ved at blænde.

LÆS OGSÅ: Må naboens solceller eller nye tagsten blænde?

Hvordan påvirker dagslyset vores sundhed?

Det er videnskabeligt bevist, at lys har stor indflydelse på vores sundhed og velvære samt på vores koncentrationsevne og søvnkvalitet.

lys effekt på sundhed

Lys har en positiv effekt på vores sundhed, og undersøgelser viser, at de fleste mennesker vælger at sidde ved et vindue med udsigt, hvis de kan vælge. Foto: Jan Knudsen

Forskning viser fx, at dagslyset har direkte indvirkning på de hormonstoffer, som styrer vores søvn- og døgnrytme, og dermed påvirker kvaliteten af vores søvn. Dagslys bruges også som behandling mod vinterdepression. Og atter andre undersøgelser viser, at de fleste mennesker vælger at sidde ved et vindue med udsigt, hvis de kan vælge. Vi tiltrækkes simpelthen ubevidst af lyset.

Læs mere om sammenhængen mellem lys, velvære og sundhed hos Statens Byggeforskningsinstitut.

Hvilke love og regler gælder for dagslys?

I bygningsreglementet, er der særlige regler for dagslys i forhold til beboelsesrum – både for at sikre, at boligen er ordentligt oplyst, men også så beboere har udsyn til omgivelserne udenfor.

Overordnet beskriver bygningsreglementet, at rummene skal være velbelyste, og at vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene.

Disse krav er opfyldt, hvis det samlede vinduesareal i et rum udgør mindst 10 procent af rummets gulvareal. Hvis lyset kommer fra ovenlys, vil et samlet areal på 7 procent af gulvarealet dog være tilstrækkeligt ifølge vejledningen i bygningsreglementet.

Alternativt kan dagslyset anses for at være tilstrækkeligt, hvis det ved en beregning kan eftervises, at der er en dagslysfaktor på 2 procent i halvdelen af rummet. Dagslysfaktoren er et tal for, hvor stor en procentdel af dagslyset, der kommer ind i rummet.

Læs om kravene her  

Dagslys er også nævnt i bygningsreglementet i forhold til energi.
For at opfylde og overholde energibestemmelser for nye bygninger kan du nemlig lade den passive varme fra dagslys og solindfald indgå i beregningen af boligens energiforbrug.

Læs om kravene til boligers energiramme her

LÆS OGSÅ: Vinduer og ruder der udnytter solens energi

varme fra dagslys
Den passive varme fra dagslys og solindfald kan indgå i beregningen af boligens  energiforbrug. Foto: Stuart McIntyre
glaspartier mod nord

Vender dine glaspartier mod nord får du ikke direkte sollys ind i rummet, og mere varme vil også forsvinde ud end ind. Foto: Torben Klint

Mod hvilket verdenshjørne skal en glasfacade vende?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvilken retning en glasfacade bør placeres, men der findes retningslinjer for, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Hvis det kun er et spørgsmål om udsyn og dagslys, kan det være udmærket at have nordvendte vinduer.

Men du bør altid overveje både opvarmning og varmetab, når du placerer et vindue - og i forhold til disse faktorer er nordvendte vinduer ikke de mest hensigtsmæssige. Fra nord kommer der nemlig aldrig direkte sollys ind, som kan bidrage til at varme boligen op.Derimod forsvinder der mere varme ud gennem nordvendte vinduer, end der kommer ind, og du kan derfor ende med at skulle isolere huset mere for at sikre, at det lever op til bygningsreglementets krav til husets energiramme.

Vender vinduerne derimod mod syd, giver de et gratis tilskud til varmebudgettet i kraft af den passive solvarme. Dette er især muligt med energivinduer med specielt varmeisolerende ruder.

LÆS OGSÅ: Dagslys som opvarmning

Placerer du store glaspartier mod syd, får du sandsynligvis behov for solafskærmning. Dels fordi solen og lyset i det hele taget kan virke generende og kan blænde, men også fordi du om sommeren bliver nødt til at holde varmen ude, for at rummet ikke skal bliver for varmt at opholde sig i.

LÆS OGSÅ: Solafskærmning

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab