Gå græsplænen efter

 • Riv visne blade sammen.
 • Slå plænen, hvis den er i vækst. Slå den ikke kortere end 4 cm.
 • Riv plænen for mos, hvis den er plaget af det. Få flere tips til at fjerne mos i græsplænen her.
 • Gød plænen, hvis den trænger til det. 

Se filmen 'Brug riven til at fjerne mos'

Beskær træer og buske

 • Alle buske og frugttræer (blommetræer, kirsebærtræer og hindbærbuske undtaget) kan beskæres nu, men vent med en stor beskæring af roser og lavendler indtil begyndelsen af april.

Gør køkkenhaven klar

 • Lug ukrudtet bort.
 • Kultivér jorden med en god kultivator, som er et tre- eller femtandet haveredskab.
 • Læg kompost ud forinden, så det æltes ned i jorden.
 • Læg plastikoverdækning ud de steder, hvor du vil så tidlige kartofler.

Lug ukrudt

 • Ukrudt begynder for alvor at vokse i foråret. Bekæmp det derfor så tidligt som muligt inden det får stærke og store rødder. Nyspirede ukrudtsplanter kan hakkes væk eller pilles op med fingrerne, mens flerårige planter skal graves op, så alle rødder kommer med. Fræs ikke jorden, da rødder hurtigt vil få planterne til at gro igen.

Klip stauderne

 • Klip visne frøstande af stauderne, og del og omplant dem, hvis jorden er rimelig tør. Vent til foråret er godt i gang, så kulden ikke ødelægger de nye skud. Lad de afklippede plantedele ligge mellem stauderne, det beskytter mod kulde og giver næring. 

Plant hæk

 • Plant barrodede planter, fx hækplanter og buske, når jorden er tør og let.

Bekæmp dræbersnegle

 • Kom i gang allerede tidligt på foråret, hvor der er færrest dræbersnegle, og hvor nogle af æggene endnu ikke er klækket og derfor lettere kan indsamles.

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen