Håndværkerfradrag - udskiftning af eternitplader med asbest?

Hej Bolius

Er der fradrag for arbejdsløn på udskiftning af asbestholdige tagplader på privat ladebygning ?

Arne E

Kære Arne E

Håndværkerfradraget gælder kun for arbejder der udføres på den private bolig, og ikke på fx en lade bygning.

Hvis det var asbestholdigt tagplader på den private bolig, ville der under visse betingelser have været mulighed for at kunne få fradrag for den del af udgiften der er betaling for arbejdslønnen i forbindelse med at fjerne og bortkøre af de asbestholdige plader - men ikke til de øvrige arbejder og heller ikke til de arbejder der vedrører etablering af nyt tag.

For at kunne få fradrag vil det blandt andet være en betingelse at tagpladerne var undersøgt for asbest og det i en rapport var dokumenteret at tagpladerne indeholder asbest.

SKAT skriver om Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly:
"Du kan kun få fradrag for at fjerne forurenede bygningsdele, hvis der er foretaget kortlægning, som kan dokumenteres i form af en rapport eller lignende. Fjernelse af forurenede bygningsdele omfatter nedtagning og bortskaffelse, inkl. bortkørsel.
Fradraget omfatter ikke gebyrudgifter i forbindelse med deponering.

Arbejdsløn til reetablering af fjernede bygningsdele er kun fradragsberettiget, hvis der er tale om arbejde, der i øvrigt er fradragsberettiget."

Læs mere om de øvrige betingelser der skal være opfyldt her: Håndværkerfradrag

 

 

Med venlig hilsen

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab