Hegnssyn har afgjort at det gamle hegn skal repareres, vi er uenige - hvad hvis vi ikke følger afgørelsen?

Hegnssyns-afgørelse.

Vi har et raftehegn i skel med nabo som er udtjent. Naboen har intet ville gå med til, så vi måtte lave et hegnssyn. Deres afgørelse er uheldig, da de foreslår en pletrep., som ingen håndværkere vil lave og som økonomisk er urentabelt, da resten af hegnet sikkert vælter indenfor de næste par år.

Hvad sker der hvis man ikke udfører en kendelse fra hegnssynet, som man finder urentabel?

I håb om svar, der kan bringe os videre i en ufattelig trættende sag.

mvh. HKM

Hej KMK

Hvis du ikke inden 4 uger fra hegssynet har anfægtet afgørelse og taget sagen til domstolene - og stadig ikke følger hegnssynets kendelse kan du risikere at der rejses en tvangsfuldbyrdelsessag.

” Hegnsloven § 44, hvis enten kendelsen eller forliget ikke er blevet fulgt med hensyn til arbejdets udførelse eller overholdelse af tidsfrister.

I forbindelse med § 44-sagen kan Hegnsynet ved en kendelse bestemme, at det manglende arbejde skal udføres, enten ved hegnsynsformandens foranstaltning (med udlæg fra kommunekassen), eller ved klagerens foranstaltning på den forsømmeliges bekostning

 

 

Med venlig hilsen

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab