Naboens hund, der lægger en lort på din nyklippede græsplæne. Et stort piletræ, der skygger netop hvor din terrasse er placeret. Eller larmen fra en plæneklipper, der vækker dig hver lørdag kl. 6.

Der findes masser af ting, din nabo kan genere dig med – også selvom det er utilsigtet. Og det sker for hver anden boligejer.

I en undersøgelse YouGov har foretaget for Videncentret Bolius svarer halvdelen, at de har oplevet gener med deres nabo. Deraf er 22 procent af generne endt i decideret konflikt, og 26 procent har lært at leve med irritation fra naboerne.

Vandrende kæledyr skaber irritation

Den største synder, når det kommer til gener fra naboen, er naboens dyr. Hele 19 procent af boligejerne har på et tidspunkt været generet af strejfende kæledyr på deres grund. Især i byerne generes boligejerne af deres naboers dyr.

På de efterfølgende pladser over irritationselementer kommer støj fra motoriserede haveredskaber, skyggende træer og lugtgener fra fx brændeovne og grill. 

Larm fra musik og fest, fælleshegn og skel samt rod på naboens grund har tilsammen generet hver fjerde boligejer.

Derimod generes boligejerne yderst sjældent af privat erhverv, ændringer af farve på hus og tag samt overvågningskameraer, fastslår Videncentret Bolius’ undersøgelse.

Mandlige boligejere ender oftere i konflikt

Undersøgelsen viser, at mere end hver femte gene er endt i en decideret konflikt. Derudover svarer hver fjerde adspurgte, at de har lært at leve med generne. Den sidste halvdel af boligejerne har ikke oplevet, at gener fra naboen er endt i en konflikt.

Især hos de mandlige og ældre boligejere udvikler generne sig til konflikter. Hele 27 procent af boligejere over 70 år har haft en nabokonflikt, mens det kun er gældende for 17 procent af boligejerne under 59 år.