Højtryksrenser – hvad kan den bruges til?

Mange boligejere bruger en højtryksrenser til bl.a. at højtryksspule terrassen, taget eller facaden. Men er det en god idé? Læs, hvad du kan, og hvad du absolut ikke bør højtryksspule.

Kan jeg højtryksspule min facade?

Der er store kræfter på spil, når du bruger en højtryksrenser. Foto: Tommy Verting

Kan du højtryksspule en muret/pudset facade?

Mursten er ligesom tagsten lavet af brændt ler. Ved brændingen dannes der yderst en brandskal, som er lidt hårdere og glattere end resten af stenen og fungerer som en beskyttende hinde. Ved højtryksspuling kan brandskallen tage skade eller helt forsvinde, hvilket efterlader dig med en væg, som er meget udsat for fugt, alger og snavs. Muren vil forvitre eller frostsprænges langt hurtigere, hvis brandskallen er beskadiget.

Fugerne imellem murstenene kan blive skyllet ud ved højtryksspuling. Du skal derfor regne med, at en muret væg muligvis skal fuges om efter en eller flere gange højtryksspuling.

Spuler du en pudset facade, kan vandet helt eller delvist fjerne pudsen. I værste fald kan vandet også trænge ind bag pudsen og løbe ned mellem murstensvæggen og pudsen. Det vil gøre pudsen løs, og den vil med tiden falde af.

Ud over at murværk og puds kan tage skade, vil selve muren også blive fugtig. Den mindste utæthed i muren, vil give vandet mulighed for at trænge ind i hulrummet mellem ydervæggens 2 lag. Bliver isoleringen i hulrummet fugtig, isolerer den dårligt og kan give varige fugtskader i form af skimmel og råd.

LÆS OGSÅ: Pudsning af murede facader - godt eller skidt

Kan du højtryksspule en træfacade?

Du skal aldrig højtryksspule en træfacade. Træfacader er aldrig helt tætte, og vandet kan derfor trænge ind bag det yderste lag brædder og give fugtskader som råd og svamp. Det yderste lag træ kan også tage skade - det vil blive revet op og stå med en ru og sårbar overflade.

LÆS OGSÅ: Facader med træbeklædning

Kan du højtryksspule en gasbetonfacade?

Gasbeton er et forholdsvis porøst materiale, som du kan skære i med en almindelig sav. Derfor vil højtryksspuling give taget skader i form af riller i overfladen. Gasbeton kan desuden nærmest suge vand til sig, så ved højtryksspuling vil vandet trænge helt ind i gasbetonen og det kan give fugtskader inde i boligen. Gennemfugtet gasbeton er desuden så blødt, at du kan pille det fra hinanden med fingrene.

LÆS OGSÅ: Facader af gasbeton

Kan du højtryksspule en terrasse af betonfliser?

Det kan ikke anbefales at højtryksspule en terrasse af betonfliser.

Overfladen kan blive beskadiget og blive mere ru, og der kan opstå farveforskelle. Desuden kan fugerne imellem fliserne blive skyllet væk.

Du kan dog spule betonfliserne, hvis du anvender et særligt mundstykke til spuleren, den såkaldte terrasserenser eller patio cleaner, der er et mundstykke med roterende dyser. Det giver et langt mindre tryk på vandet, hvorfor risikoen for beskadigelse af fliserne bliver langt mindre.

Forsøg altid på et mindre eller skjult stykke, inden du går i gang med hele terrassen. Kan du højtryksspule en terrasse af naturfliser? Nogle naturstensfliser, fx granit, tager ikke skade af højtryksspuling. Men det gør fugerne imellem fliserne.

Andre naturfliser, fx sandsten eller skifer, kan blive ødelagt af højtryksspuling. Du kan forsøge at bruge en terrasserenser, men prøv den af på et lille hjørne af terrassen først for at se, om der kommer skader.

LÆS OGSÅ: Terrasser af sten og betonfliser

Kan du højtryksrense mursten?

Det er en dårlig idé, at bruge en højtryksrenser på mursten, fordi du på den måde fjerner brandskallen og væggen bliver nemmere udsat for fugt, alger og snavs. Foto: Tommy Verting

Kan du højtryksspule en muret/pudset facade?

Mursten er ligesom tagsten lavet af brændt ler. Ved brændingen dannes der yderst en brandskal, som er lidt hårdere og glattere end resten af stenen og fungerer som en beskyttende hinde. Ved højtryksspuling kan brandskallen tage skade eller helt forsvinde, hvilket efterlader dig med en væg, som er meget udsat for fugt, alger og snavs. Muren vil forvitre eller frostsprænges langt hurtigere, hvis brandskallen er beskadiget.

Fugerne imellem murstenene kan blive skyllet ud ved højtryksspuling. Du skal derfor regne med, at en muret væg muligvis skal fuges om efter en eller flere gange højtryksspuling.

Spuler du en pudset facade, kan vandet helt eller delvist fjerne pudsen. I værste fald kan vandet også trænge ind bag pudsen og løbe ned mellem murstensvæggen og pudsen. Det vil gøre pudsen løs, og den vil med tiden falde af.

Ud over at murværk og puds kan tage skade, vil selve muren også blive fugtig. Den mindste utæthed i muren, vil give vandet mulighed for at trænge ind i hulrummet mellem ydervæggens 2 lag. Bliver isoleringen i hulrummet fugtig, isolerer den dårligt og kan give varige fugtskader i form af skimmel og råd.

LÆS OGSÅ: Facader med overflade af mursten

LÆS OGSÅ: Pudsning af murede facader - godt eller skidt

Kan du højtryksspule en træfacade?

Du skal aldrig højtryksspule en træfacade. Træfacader er aldrig helt tætte, og vandet kan derfor trænge ind bag det yderste lag brædder og give fugtskader som råd og svamp.

Det yderste lag træ kan også tage skade - det vil blive revet op og stå med en ru og sårbar overflade.

LÆS OGSÅ: Facader med træbeklædning

Kan du højtryksspule en gasbetonfacade?

Gasbeton er et forholdsvis porøst materiale, som du kan skære i med en almindelig sav. Derfor vil højtryksspuling give taget skader i form af riller i overfladen. Gasbeton kan desuden nærmest suge vand til sig, så ved højtryksspuling vil vandet trænge helt ind i gasbetonen og det kan give fugtskader inde i boligen. Gennemfugtet gasbeton er desuden så blødt, at du kan pille det fra hinanden med fingrene.

LÆS OGSÅ: Facader af gasbeton

Kan du højtryksspule en terrasse af betonfliser?

Det kan ikke anbefales at højtryksspule en terrasse af betonfliser.

Overfladen kan blive beskadiget og blive mere ru, og der kan opstå farveforskelle. Desuden kan fugerne imellem fliserne blive skyllet væk.

Du kan dog spule betonfliserne, hvis du anvender et særligt mundstykke til spuleren, den såkaldte terrasserenser eller patio cleaner, der er et mundstykke med roterende dyser. Det giver et langt mindre tryk på vandet, hvorfor risikoen for beskadigelse af fliserne bliver langt mindre.

Forsøg altid på et mindre eller skjult stykke, inden du går i gang med hele terrassen.

Kan du højtryksspule en terrasse af naturfliser?

Nogle naturstensfliser, fx granit, tager ikke skade af højtryksspuling. Men det gør fugerne imellem fliserne.

Andre naturfliser, fx sandsten eller skifer, kan blive ødelagt af højtryksspuling. Du kan forsøge at bruge en terrasserenser, men prøv den af på et lille hjørne af terrassen først for at se, om der kommer skader.

LÆS OGSÅ: Terrasser af sten

Hvad kan du bruge en højtryksrenser til?

Det er en dårlig idé, at bruge en højtryksrenser på mursten, fordi du på den måde fjerner brandskallen og væggen bliver nemmere udsat for fugt, alger og snavs. Foto: Tommy Verting

Kan du højtryksspule en terrasse af træ?

Her gælder det samme som ved betonfliser. Hvis du anvender en terrasserenser eller patio cleaner, kan du bruge en højtryksspuler. Men du skal være opmærksom på, at træet efterlades helt råt og åbent, hvorfor det kræver, at du efterbehandler træet med en form for olie eller anden beskyttelse efter afrensning og tørring.

Overfladen på terrassen vil herefter fremstå mere ru, og det kan være nødvendigt med en overfladeslibning af træet.

LÆS OGSÅ: Terrasser af træ

Kan du højtryksspule havemøbler?

Ligesom ved terrasser af træ skal du være varsom med at højtryksrense dine havemøbler. Vandet kan trænge ind i samlingerne og fjerne lim m.m. Der kan være søm, skruer og beslag, som normalt er beskyttet mod fugt, som bliver våde og kan ruste.

Træet efterlades desuden med en meget smudsmodtagelig overflade, da overfladen nu er ru og porerne åbne. Derfor skal du give møblerne en efterbehandling i form af olie el.lign. Det kan også være nødvendigt at slibe havemøblerne, da fibrene har rejst sig.

LÆS OGSÅ: Vedligeholdelse af havemøbler

Kan du højtryksspule brønde?

Du kan anvende højtryksspuleren til at rense siderne i brønden med.

Har du en brønd med vandgennemløb i bunden, skal du være forsigtig med at spule mod bunden. Det skyldes, at denne type brønde er selvrensende, og du kan derfor risikere at ødelægge indersidens naturlige fedtflade.

LÆS OGSÅ: Tjek husets brønde og undgå vandskader

Kan du højtryksspule kloakrør?

Du bør ikke anvende en højtryksspuler til kloakker og afløbsrør. Kloakker er konstrueret til at være selvrensende, og du kan ødelægge den naturlige fedtflade inden i kloakrørene og forværre begyndende revner og brud. Spuling har kun effekt, hvis kloakken er defekt, idet den da alligevel skal repareres.

LÆS OGSÅ: Vedligeholdelse af husets kloakker og afløbsrør

Det eneste du kan bruge en højtryksspuler til, er altså at spule dine brønde. Med mindre du har mundstykket Patio Cleaner på.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab