Høns i haven

Øget fokus på dyrevelfærd og bæredygtigt havebrug har igen gjort det populært at holde høns i almindelige beboelseskvarterer. Læs mere her og få også svar på, hvordan du overholder loven og bevarer det gode naboskab, når hønsene flytter ind.

Med blot fire-fem høns i gården kan du få friske æg hver morgen.
Med blot fire-fem høns i gården kan du få friske æg hver morgen.

Hvorfor holde høns?

Langt op i det 20. århundrede var små familiedrevne hønsehold helt almindelige, navnlig uden for bykernen. Det ændrede sig med fremkomsten af moderne køleteknologi, distributionssystemer og økonomisk rentable stordriftsformer. I dag stammer mere end 99 procent af alt konsumeret fjerkræ i Danmark fra farmanlæg drevet efter industrielle principper.

Det giver mange fordele for forbrugerne, ikke mindst i form af billig adgang til æg og magert kød. Men ulemperne ved det intensive fjerkræhold - herunder forringet dyrevelfærd samt risiko for spredning af sygdomsfremkaldende bakterier - har de senere år fået mange til at overveje mulighederne for selv at etablere et hønsehold på hobbyplan.

LÆS OGSÅ: 7 gode grunde til at få høns i haven

Hvad er fordelene ved privat hønsehold?

Selv en lille hønsegård med fire-fem dyr giver en stabil og daglig forsyning af friske, velsmagende æg. Afhængigt af race kan en høne under optimale forhold lægge 150-300 æg årligt. Hønen lægger flest æg, når den er mellem et halvt og halvandet år gammel, hvorefter antallet gradvist falder.

Høns kan selvsagt også spises og er typisk velegnede til slagtning, når de er mellem 2-3 måneder og 2 år gamle, hvorimod industrielt opdrættede kyllinger typisk slagtes, når de er 39 dage gamle. "Hobbyhønsenes" ekstra opvæksttid, mere alsidige fodersammensætning og færre stresspåvirkninger giver angiveligt også mere velsmagende kød.

Basal indretning af hønsehuset:

 • Siddepinde til natophold.
 • En flytbar plade (et såkaldt gødningsbræt) placeres under siddepindene. Det letter rengøring betydeligt.
 • Redekasser - f.eks. bunden og de nederste 10-15 cm side af en stor spand. Redens bund dækkes med hø, sand, fine strandskaller el.lign.
 • Foder og drikketrug.

Høns er praktisk taget altædende og er rigtig gode til at omsætte haveaffald, såsom græsafklip og ukrudt, og køkkenaffald til brugbare produkter, herunder naturligvis æg og kød. Desuden er hønsemøg også fænomenal gødning, uanset om det drysses ud i højbedet eller opløses i vand til drivhusets tomater.

Må du holde høns i byzone?

I Danmark er hønsehold som udgangspunkt lovligt alle andre steder end i kommuner, hvor der er udstedt et generelt eller lokalt forbud - og det er kun tilfældet de færreste steder. Du kan typisk finde information herom på kommunens hjemmeside eller ved at kontakte teknisk forvaltning.

Desuden kan grundejer- eller andelsboligforeninger vedtage lokale forbud mod bestemte typer dyrehold.

Ofte fastsætter kommunen derudover regler for såkaldt "ikke-erhvervsmæssigt" dyrehold i almindelighed eller for hønsehold i særdeleshed. Det gælder f.eks. i Københavns Kommune, hvor reglerne har til hensigt at sikre, at dyreholdet sker på en forsvarlig facon og ikke medfører væsentlige lugt- og støjgener og hygiejniske problemer - eller tiltrækker rotter.

I andre kommuner har man i stedet vedtaget anbefalinger for, hvor store hønsehold maksimalt bør være, og hvad man skal overveje, før man anskaffer dyrene.

Der er i " Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter" sat et maksimum på 30 høns i en have

LÆS OGSÅ: Love og regler om dyrehold ved enfamiliehuse

Hvilke gener kan hønsehold medføre?

I landzone er hønsehold sjældent noget, der giver anledning til løftede øjenbryn, primært fordi her ofte er længere til naboen end i villakvarteret. I byzone er det derfor ofte nødvendigt at gøre sig visse overvejelser i forhold til hønsenes døgnrytme, hønseholdets størrelse, om der skal en hane med i flokken m.m.

De protester, der oftest fremføres mod hønseavl, er, at dyrene lugter og larmer. Det er kun til dels rigtigt. Ganske vist kan høns lugte mærkbart, men kun hvis hønsehus og løbegård ikke holdes rent (se nedenfor om arbejde i forbindelse med hønsehold). Er antallet af dyr begrænset, og holdes faciliteterne rene, er lugt intet problem.

Navnlig hanen kan larme ved solopgang, hvilket jo er en smule uheldigt i et tæt beboet beboelseskvarter og - ikke mindst - i weekenden eller sommerhalvåret. Men dette problem kan mindskes betydeligt ved at sikre, at hønsehuset er fuldstændig lystæt. Så sover fuglene nemlig sædvanligvis, indtil du åbner døren.

Skulle hanen alligevel gale lidt fra tid til anden, kan lydgenerne mindskes betydeligt ved at isolere hønsehuset. Dette giver (som nævnt andetsteds) også andre fordele, f.eks. at du ikke behøver at skifte hønsenes vand to-tre gange dagligt om vinteren, fordi det fryser til is.

Hønsene kan dog også kagle, når de har lagt et æg, men dette er paradoksalt nok især udtalt, hvis der ikke er en hane til at dæmpe dem ned igen.

Kan hønsehold sætte det gode naboskab på spil?

Som nævnt ovenfor har flere kommuner vedtaget regelsæt eller anbefalinger, der bl.a. skal forhindre "væsentlige lugt- og støjgener". Dette har navnlig til hensigt at beskytte naboerne. Imidlertid er den lidt svævende formulering svær at forholde sig til i praksis. For hvad der er irriterende for nogle naboer, vil være fuldstændig acceptabelt for andre.

Derfor er det en god idé at fortælle de nærmeste fire-fem naboer om dine hønseplaner, før du for alvor sætter dem i værk. På den måde kan du på forhånd afklare misforståelser og tage særlige hensyn - f.eks. love at droppe hanen, hvis det skulle blive nødvendigt. Siden kan du jo pleje det gode naboskab ved at give en håndfuld friske æg fra tid til anden.

LÆS OGSÅ: Må naboen skyde din kat?

Skal du have en hane i hønsegården?

Ikke nødvendigvis. Hønsene kan sagtens lægge æg uden en hane. Men han er selvsagt nødvendig, hvis du også planlægger at fremavle kyllinger.

Desuden har hanen en "socialiserende" virkning på hønsene og er f.eks. god til at lægge en dæmper på deres kaglen, når de har lagt æg.

Hvad kræver det at starte et hønsehold?

Et hønsehold er ikke nødvendigvis specielt pladskrævende. Et hønsehus til fire-fem fugle behøver ikke at være meget mere end 2-3 kvadratmeter stort. Mange starter med at inddrage børnenes legehus, når de alligevel ikke bruger det længere. Skal du bygge et hønsehus, kan det dog anbefales at gøre det en smule større og - ikke mindst - højere, så du kan stå oprejst derinde. Det letter rengøring og æghentning.

Et hønsehus skal være lystæt, ellers vågner høns og eventuel hane ved daggry. Det skal også være vindtæt, for fuglene tåler ikke træk. Derimod tåler høns fint kulde og endda hård frost. Det er derfor ikke afgørende at isolere huset. Men mange gør det alligevel, så de om vinteren ikke behøver at sætte vand ud til hønsene to-tre gange dagligt som erstatning for det, der er frosset til is i mellemtiden. Isolering kan også tage en stor del af lydene fra fuglene.

Huset kan med fordel hæves 35-50 cm fra jorden. Det mindsker fugtproblemer og risikoen for, at f.eks. rotter gnaver sig ind.

Desuden bør indrettes en tilstødende hønsegård på mindst 4-5 kvadratmeter, hvor dyrene kan bevæge sig ud i dagtimerne. Den bør hegnes forsvarligt ind, så mår, mink, ræve, rotter og mus ikke kan komme ind (brug fintmasket volieretråd). Gården bør desuden overdækkes, f.eks. med klare plasttrapezplader, så bunddækket holdes så tørt som muligt. Bunden kan dækkes med sand, f.eks. et lag på 10 cm.

Nogle lader hønsene gå i haven i dagtimerne, men så bør den naturligvis være indhegnet forsvarligt, så de ikke kan bevæge sig frit i hele nabolaget.

Hvad spiser høns?

Høns er praktisk taget altædende. Du kan give dem køkkenaffald af næsten enhver karakter, navnlig grøntrester, kogte eller ej. Men også nedfaldsæbler, ukrudtsrester (men naturligvis ikke giftige planter), endda græsafklip. Giver du jævnligt hønsene hvidløg, er det med til at nedbringe deres risiko for at få indvoldsorm og andre lidelser.

Høns kan leve udelukkende af særlige kornblandinger, såkaldt "fuldfoder". Men giver du dem også rester fra husholdningen, er det for kraftig kost. I så fald bør du kun give dem såkaldt "tilskudsfoder".

Begge typer kan købes hos en foderstofhandel.

LÆS OGSÅ: Nyttedyr i haven

Hvor meget arbejde er der med hønseholdet?

Indfører du en god rutine, er der i snit et kvarters dagligt arbejde med hønseholdet. Der skal:

 • Tages æg dagligt.
 • Skiftes vand dagligt (oftere om vinteren, hvor det hurtigt fryser, medmindre huset er isoleret).
 • Fodres dagligt (men aldrig mere, end fuglene spiser på en halv time).
 • Fjernes foderrester.
 • Efter behov - og mindst en gang ugentligt - bør du gøre hønsehuset rent.
 • Efter behov - og gerne ugentligt - bør du rive underlaget i gården for at fjerne gødning og fjer.
 • Endelig skal fuglene naturligvis lukkes ud af hønsehuset om morgenen og ind igen om aftenen.

Hvor køber du høns og kyllinger?

Der findes rigtig mange hønseracer, hver med deres karakteristika. To gode bud på alsidige racer, der både lægger en del æg og er gode kødracer, er Lyse Sussex og Faverolles (en fransk kødrace).

Du kan købe høns af enhver størrelse gennem medier som f.eks. Den Blå Avis (dba.dk) eller Gul og Gratis.

Er du på udkig efter særlige racer, eller vil du have råd om, hvilke racer der har præcis de egenskaber, du efterlyser, kan du med fordel kontakte en lokalafdeling af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl - se kontaktinformationer på www.racefjerkrae.dk.

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • Willy Littau, formand, Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl
 • Københavns Kommune
 • Greve Kommune
 • Nykredit Husdoktor

Henvisninger:

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab