Hønsehus i haven – alt, hvad du skal vide

Er det ok at bruge det gamle legehus som hønsehus, og hvordan laver du en redekasse? Få svar på alle regler om hønsehuse i haven, og hvordan det bedst indrettes.

3 forskellige hønsehuse

3 typer hønsehuse: Det første er et ombygget legehus, det andet hønsehus er købt færdiglavet og det tredje hønsehus har ejeren tegnet og bygget selv.

Foto: Helen Ørndorf, Kim Gregersen, Lisette Sarelius.

Hvordan skal et hønsehus se ud?

Et hønsehus kan se ud på mange måder. Børnenes legehus kan let ombygges til et hønsehus, og du kan også fint bruge et gammelt cykelskur eller lignende. Husk dog at sikre hønsehuset mod rotter, ræv og mår.

Planlægger du at bygge et hønsehus fra bunden, er det en god idé at gøre det en smule større end fx legehuset og ikke mindst højere, så du kan stå oprejst derinde. Det letter rengøring og æghentning.

Du kan også købe færdiglavede hønsehuse, som er klar til brug. Husk dog at tjekke, at hønsehuset reelt kan huse det antal høns, som producenten beskriver. En tommelfingerregel er, at der skal være mindst 0,6 kvadratmeter pr. høne – og helst lidt mere

Et hønsehus med hønsegård

Her er hønsehuset placeret i delvist sol og delvist skygge, så det hverken bliver for fugtigt eller overophedet.

Foto: Tanja Pedersen.

Hvor i haven må hønsehuset placeres?

Det er godt at placerer hønsehuset et sted, hvor det ligger i læ, men helst ikke i fuld skygge, da du så risikerer et fugtigt og koldt hus. Omvendt kan et hønsehus i fuld sol blive ulideligt varmt og endda livsfarligt for hønsene.

Bygger du et nyt hønsehus, skal du tænke på reglerne for placering.

Et hønsehus skal opfylde bygningsreglementets krav til placering af småbygninger på grunden, og din kommune vil typisk også have regler for placeringen af hønsehuset. Se reglerne for din kommune på kommunens hjemmeside.

Bygningsreglementets regler for hønsehuse

 • Du må opføre 2 småbygninger på maks. 10 kvadratmeter hver (hønsehus inklusive hønsegård) på samme grund uden byggetilladelse eller anmeldelse, så længe følgende er opfyldt:

  • Der skal være mindst 2,5 meter til øvrige bygninger på grunden. Også den indbyrdes afstand på småbygningerne skal være 2,5 meter.
  • Ingen dele af bygningernes konstruktioner, dvs. vægge eller tag, må være over 2,5 meter høje.

 • Du må gerne opføre et hønsehus i skellet til din nabo - medmindre bestemmelser i lokalplanen foreskriver noget andet. Dog skal disse betingelser være opfyldt:

  • Ingen del af bygningens ydervægge eller tag (inkl. evt. brandkam), må være højere end 2,5 meter over terræn inden for en afstand af 2,5 meter fra naboskel (eller bygningens fastsatte niveauplan, hvis der er niveauforskelle på grunden). Fra 2,5 meter og videre ind på grunden må bygningens højde ikke overstige 1,4 x afstanden til naboskel.
  • Den side af bygningen, der vender mod skel, må ikke være længere end 12 meter. Er der flere småbygninger må den samlede længde mod naboskel ikke overstige 12 meter. Udhæng, der er større end 0,5 meter, medregnes til bygningens længde.
  • Bygningen må ikke have vinduer, døre eller andre åbninger, der vender ind mod naboskel.
  • Tagvand og tagrender skal holdes inde på egen grund.

Husk, at vil du opføre bygninger i eller tæt på skel, er det god naboskik at indvie naboen i dine planer.

Et lille hønsehus

Dit hønsehus behøver ikke være stort, blot alle høns kan sove på en siddepind derinde. Har du ikke overdækket hønsegård, skal der desuden være plads til mad og vand i hønsehuset.

Foto: Marianne Vedel.

Hvor stort skal hønsehuset være?

Der er ingen regler for, hvor meget plads en høne i havehold skal have, men som sammenligning skal en økologisk høne have 4 kvadratmeter have/jord uden for hønsehuset.

Normalt vil din kommune sætte en begrænsning for, hvor mange høns du må holde, typisk omkring 10 høns og højst 1 hane.

For at hønsene kan trives godt, skal hønsehuset være så stort, at der er plads til, at alle høns kan sove derinde på en pind om natten.  Siddepinde skal placeres mindst 20 cm ud fra en væg, og du skal regne med 4 høns pr meter ved tunge racer, 5 høns pr meter ved lette racer, og 6 høns pr meter ved dværghøns. 

Hvis der i din kommune er regler for, hvornår hønsene skal tages ind, skal der desuden være plads til, at de kan bevæge sig rundt inde i hønsehuset. Der kan også i kommunen være regler om, at en evt. hane først må lukkes ud af det mørke hønsehus, efter at naboerne kan formodes at være stået op, da hanen så vil vente med at gale. Tjek din kommunes hjemmeside for reglerne i dit område.

På grund af smittefare med fugleinfluenza kan der være regler om, at høns skal holdes inden døre. Du kan på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside  se om der er forbud mod at lade høns gå rundt uden tag over hovedet. På nuværende tidspunkt (marts 2017) er det ikke tilladt at lade høns gå frit, de skal holdes under tag.

Ekstra hønsehus til nye høns

Det er en god idé at have et ekstra, lille hønsehus til nytilkommere, så de ikke sættes direkte ind i den etablerede flok. Lad de nye høns bo i gæstehuset en uges tid, så du er sikker på, at de ikke medbringer sygdomme til flokken.

Indfør altid 2 høns af gangen, så er der 2 til at deles om de tæsk, de uomtvisteligt vil få, når de bringes ind i hønsegårdens hårde hakkeorden. Jo mindre plads hønsene har, jo flere tæsk vil de nye høns få.

Et lille ekstra hønsehus

Det er godt at have et lille ekstra hønsehus til nytilkommere, så du kan tjekke, at de ikke er syge, inden de introduceres til hele flokken.

Foto: Helle Kjelst.

To høns på en siddepind

2 nye høns er blevet introduceret til hønseflokken. Når du introducerer 2 nye høns af gangen, kan de deles om de tæsk, de helt sikkert vil få, når de introduceres i hakkeordenen.

Foto: Tanja Pedersen.

Skal hønsehuset sikres mod ræve, mår eller rotter?

Ja, det er en rigtig god idé at sikre hønsehuset mod ræve, mår og rotter, ellers graver og gnaver de sig nemt vej til hønsene.

Mår, ræv og rotte

Mår, ræv og rotte.

Foto: Jens Jacob Jensen og arkivfoto.

 • Spær adgangen under hønsehuset. Bruger du et eksisterende legehus eller skur som hønsehus, så grav et fintmasket net eller nogle plader (ikke træ) mindst 60 cm ned omkring hønsehuset. Det vil forhindre rotterne i at flytte ind under huset, hvorfra de gnaver sig op gennem gulvet, så de kan hente mad i hønsenes fodertrug.
 • Hæv hønsehuset. Bygger du et nyt hønsehus, så byg det på pæle 35-50 cm over jorden. Når der er luft under huset, bryder rotterne sig ikke om at være der, da de så er eksponeret for deres naturlige fjender, ræve, hunde og katte.
 • Tætn vægge og mure i hønsehuset. Vær opmærksom på, at en rotteunge kan klemme sig igennem et hul på størrelse med en 50-øre.
 • Undgå rod og opstabling af ting ved hønsehuset – det er gode skjulesteder for rotterne. Fx er en brændestabel i nærheden af hønsehuset en dårlig idé.
 • Luk for hønsene om aftenen. En enkelt nat med åben dør, kan betyde, at du mister alle dine høns til ræven.
 • Brug automatisk hønselem. Mange hønseejere installerer en automatisk åbne/lukke lem i deres hønsehus, der indstilles til automatisk at åbne om morgenen og lukke om aftenen. Husk at indstille aftenlukningen efter dine høns’ sovevaner, så du ikke lukker dem ude i stedet for inde. Den automatiske hønselem, betyder dog ikke, at du kan overlade hønsene til sig selv, uden de daglige tilsyn.
Høns ligger under hønsehus

Det er en god idé at hæve hønsehuset, hvis du vil undgå rotter. På den måde får hønsene også et dejligt overdækket støvbad.

Foto: Marianne Vedel

Døde høns efter mink

Her har har en mink være på besøg i hønsehuset.

Foto: Marianne Vedel

Redekasser og drikketrug til høns

Her er hønsenes foder- og drikkebeholder hængt op, hvilket også minimerer risiko for rotter.

Foto: Colourbox.dk

Indretning af hønsehus

Foder- og drikketrug: Sørg for, at der både er foder- og drikketrug. På grund af risiko for fugleinfluenza hos vilde fugle, er det lovpligtigt at fodre og vande høns indendørs eller under fast halvtag. Dog må du gerne fodre med friskt grønt i det fri.

Hønsene kan godt svine lidt med maden, så stil evt. foderskålen på en skobakke, så er det nemmere at holde rent, dermed minimerer du også risikoen for rotter. Giv ikke hønsene en meget stor skål med masser af foder på en gang – det får de hurtigt spredt ud over det hele.

Du kan også bruge en foderbeholder på ben eller med ophæng og på den måde undgå, at hønsene skraber skidt op i fodertruget.

Nogle bruger et nedløbsrør som fodertrug med den drejede åbning nede ved jorden, som hønsene spiser fra. Selve røret indeholder foder, som langsomt siver ned, efterhånden som hønsene spiser.

Siddepinde: Mange høns sover på siddepinde, men ikke alle. Siddepinde kan laves af mange ting lige fra naturlige grene til et gammelt kosteskaft, men høns sover bedst på firkantede pinde som fx lægter monteret med den flade side op, hvor de kan hvile brystet. Lægter med en bredde på 10-15 cm er gode at bruge. Slib og rund lægterne en smule.

Høns sidder på hønsestige

Her har hønsene både en gynge, en lille platform og en hjemmelavet stige, de kan hoppe op og ned af.

Foto: Glenna Andersen

Hønsene her kan godt lide siddepinde af naturgrene.

Foto: Janne Forchhammer

Tilbyd evt. dine høns forskellige typer siddepinde og se, hvilke de foretrækker.

Det er forskelligt fra race til race, hvor meget plads hver høne skal have på sovepinden. Du skal regne med 4 høns pr meter ved tunge racer, 5 høns pr meter ved lette racer, og 6 høns pr meter ved dværghøns. 

Hvor højt, pindene skal sidde, kommer an på hønsenes race, men ofte vil hønsene gerne søge op i højden, hvis det er muligt. Det er en god idé at sætte siddepinde i flere niveauer forskudt af hinanden. Sæt pindene fra 20 cm’s høje og op til halvanden meter og mindst 20 cm ud fra væggen.

Flere tunge racer som fx Orpington vil dog helst sove på gulvet eller i redekasser. Til de tunge racer skal der placeres lave sovepinde højst 30 cm over jorden, da det kan være meget belastende for deres ben og fødder, hvis de dagligt skal bumpe ned på jorden fra sovepinden med deres tunge vægt.

Det er også godt at have en lille stige - det kan bare være et bredt bræt med tværpinde på, som hønsene kan klatre op og ned ad.

Strøelse: Brug spåner, savsmuld, spagnum, sand og halm som strøelse. Du kan også købe varmebehandlet halm, det hjælper til at undgå, at du får utøj som blodmider med hjem. Blodmider, som bringes ind i flokken via halm og vilde fugle, er et stort problem i private hønsehold. De suger blod fra hønsene, og de er svære at udrydde.

Gødningsbræt: Læg en flytbar plade (et såkaldt gødningsbræt) under siddepindene. Det letter rengøring betydeligt. Brug en tynd plade, fx en spånplade, alt efter, hvor meget plads, der er. Du kan også bruge en en skobakke, hvis den passer i størrelsen.

Redekasser: Du kan nøjes ned 2 redekasser til 4-5 høns.  De fleste høns kan godt lide, at lægge æg i den samme rede, og du vil ofte opleve, at 3-4 høns maser sig ind i samme redekasse, selv om der ikke er plads eller står i kø og venter på, at det bliver deres tur - selv om der er andre ledige redekasser.

Du kan lave redekasser af mange ting. Et katte-wc, en spand, en gammel øl- eller vinkasse. Der skal helst være en lille kant for neden i redekassen, som holder på bundstrøelsen. Det bedste strøelse i redekassen er varmebehandlet halm, som kan købes i en stor, presset sæk. Varmebehandlingen betyder, at halmen er fri for bakterier og andet utøj. Almindeligt hø eller halm er dog også fint.

Billedserie: 'Redekasser til hønsehuset'

Lystæt: Det kan være en fordel at lave hønsehuset lystæt - ellers vågner høns og evt. hane ved daggry og begynder at give lyd fra sig.

Lys: Hvis du vil holde æggeproduktionen oppe, skal du sørge for kunstig lys i hønsehuset i vintermånederne. På den anden side slider det på hønsene at lægge æg, så en vinterpause uden æglægning sikrer, at de kan lægge æg i længere tid.

Vindtæt: Hønsehuset skal være vindtæt, da høns ikke tåler træk. Der må derfor ikke være sprækker, og det er særligt vigtigt, at der er trækfrit, der hvor siddepindene er placeret. Test, om dit hønsehus er tæt ved at sætte et fyrfadslys ind i huset på en blæsende dag – husk at holde det væk fra halm og andet brandbart!

Isolering: Høns tåler fint kulde og endda hård frost. Det er derfor ikke afgørende at isolere hønsehuset, men mange gør det alligevel, så de ikke behøver at skifte det frosne vand 2-3 gange dagligt. Isolering kan også i nogen grad lydisolere hønsehuset.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab