Hovedentreprise og andre entrepriseformer

Hvad er fag-, hoved- og totalentreprise? Hvilken entrepriseform vil passe bedst til dit byggeprojekt? Her kan du få et overblik, så du er godt rustet, når du skal vælge entrepriseform.

Hvad er entreprise?

Før et byggeri skal du tage stilling til, hvem der har ansvaret for de forskellige dele af byggeprocessen. Arkivfoto

Hvad betyder "entrepriseform"?

Entrepriseformen er et udtryk for, hvor de forskellige ansvarsområder (jura, økonomi, projektering, byggestyring m.v.) er placeret, og hvilke konsekvenser det har for dig som bygherre. Det er uhyre vigtigt at vælge den rette entrepriseform.

Dit konkrete projekt og dets omfang er vigtigt for valget af entrepriseform. Er det renovering, om- eller tilbygning, har du færdige tegninger og projektbeskrivelse, hvor mange faggrupper skal involveres, har du tid til og forudsætninger for at styre byggesagen selv, m.v.?

Den første og måske sværeste beslutning er at se dig selv i øjnene og meget realistisk bedømme din egen tid samt din viden og dine forudsætninger på områder som jura, økonomi, byggeteknik, m.v. Her vil det for de fleste være bedst at alliere sig med en rådgiver eller en dygtig håndværker. Hvem det skal være, afhænger af det konkrete byggeprojekt.

Dernæst skal du, inden du når for langt i planlægningen af projektet, vælge, hvilken entrepriseform der passer bedst til dig og dit projekt - fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise?

LÆS OGSÅ: Planlægning og styring af byggesager

Hvilke entrepriseformer vil være relevante for dig som boligejer?

De mest almindelige entrepriseformer, som er relevante for private boligejere i forbindelse med et byggeprojekt, er:

  • Fagentreprise
  • Hovedentreprise
  • Totalentreprise (mest typehuse)

 

Se video 'Find den rigtige entreprise'

Fagentreprise

Du styrer selv. Her er det kun dig, der styrer (evt. sammen med en rådgiver). Projektering (tegninger, beskrivelser m.v.), indhentning af byggetilladelse, styring og koordinering af hele byggeprocessen er dit ansvar og din opgave. Du skal også selv udforme tilbudsmaterialer m.v. og indhente tilbud, skrive kontrakter med de implicerede håndværkere og styre processen, så arbejdet ikke går i stå. Du skal desuden løse eventuelle kontroverser mellem de enkelte fagentreprenører (firmaer), og samtidig får du det fulde juridiske og økonomiske ansvar. 

Så alt i alt er det en stor mundfuld. Er du det mindste i tvivl, skal du lade professionelle tage over og hyre en rådgiver til at hjælpe dig. Pengene til denne type rådgivning er som oftest givet godt ud. De tjener sig sagtens hjem både i sparede ærgrelser og irritationer og i forhold til den endelige pris på projektet.

Hovedentreprise

Du sørger selv for alle godkendelser og projektmaterialet, hovedentreprenøren styrer underentreprenører og økonomi og bygger fra A til Z. 

Hovedentreprisen er nok den mest anvendte entrepriseform for den private bygherre. Som bygherre får du en anden rolle, fordi du i langt de fleste tilfælde har en rådgiver til at sørge for diverse godkendelser samt stå for udarbejdelsen af projektmaterialet herunder udbudsmaterialet. Det sikrer byggeriet optimale vilkår både i forhold til prissætningen og til hovedentreprenørens arbejde efterfølgende. 

Hovedentreprenøren indgår kontrakter med de nødvendige underentreprenører (andre håndværksmestre) og styrer både kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering og byggeledelse samt sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden, og at arbejdets kvalitet er som aftalt. 

I hovedentreprisen er ikke inkluderet uvildigt tilsyn med kvaliteten m.v. Derfor er det en rigtig god idé at entrere med en professionel tilsynsførende og lade ham varetage tilsynet - helst med fotografisk registrering og skriftlige afrapporteringer. Du skal aftale med din rådgiver, at han udfører tilsynet på de "rigtige tidspunkter", dvs. når væsentlige områder af byggeriet og større og svære tekniske arbejder påbegyndes. På den måde kan eventuelle fejl og mangler tages i opløbet. 

Overordnet set er forskellen på en fagentreprise og en hovedentreprise spørgsmålet om ansvaret for byggeriets byggeledelse. I fagentreprise har bygherren (det er dig) ansvaret, i hovedentreprise er det hovedentreprenørens opgave.

Totalentreprise

De andre klarer hele processen. Ja, det lyder næsten for godt til at være sandt. Du skal bare skrive under på en kontrakt, så klarer totalentreprenøren det hele. Der er dog ikke mange totalentreprenører, der tager sig af om og -tilbygning. Totalentreprise er primært en entrepriseform til typehuse og typificeret sommerhusbyggeri. 

Totalentreprenøren råder over en professionel projekteringsafdeling med arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører og forestår hele projekteringen. Han indgår kontrakter med underentreprenører og styrer projektet og dets udførelse frem til færdig aflevering. 

Dog er det sådan, at i totalentreprise er der heller ikke inkluderet uvildigt tilsyn med kvaliteten m.v. Derfor er det en rigtig god idé at entrere med en professionel tilsynsførende og lade ham varetage tilsynet. 

SE TEMA: Byg nyt hus

Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige entrepriseformer?

Fagentreprise

Fordelen ved at bruge fagentreprise er, at du styrer det hele selv og har fingeren på pulsen, hvad angår det æstetiske, byggetekniske, økonomiske m.v. 

Den største ulempe vil vise sig, hvis du ikke har gjort dig seriøse overvejelser om din egne kvalifikationer som både bygherre, arkitekt, byggetekniker, byggepladsleder, osv. Du risikerer at få et meget uheldigt byggesagsforløb med både økonomiske og ikke mindst byggetekniske problemer. En anden ulempe er, at du skal bruge meget tid på projektet. Du kan heller ikke være sikker på, at du er på pladsen, når der opstår problemer af enten teknisk eller koordineringsmæssig art.

Hovedentreprise

En af hovedentreprisens fordele er, at du kan koncentrere dig om byggeriet på baggrund af det projektmateriale, som hovedentreprenøren har givet sit tilbud på, og overlade alle juridiske, økonomiske og styringsmæssige forhold til ham. 

En af ulemperne er, at du selv skal søge om byggetilladelse og udarbejde projektmaterialet, dvs. tegninger, beskrivelser m.v.

Totalentreprise

Totalentreprisens fordel er, at du overlader alle processer til én person - totalentreprenøren. Du skal derfor kun kommunikere med én person, som du også afklarer alle beslutninger med. Ulemperne er at der er færre entreprenører at vælge i mellem, og at du tidligt skal være meget bevidst om stil, materialer mm.

Hvilke typer byggesager egner de forskellige entrepriseformer sig til?

Overordnet gælder følgende tommelfingerregler for valget af entrepriseform i forhold til typen af byggesag:

  • Fagentreprise : Carport, udestue, nyt tag, nyt køkken, omfangsdræn, m.v.
  • Hovedentreprise : Tilbygninger, større ombygninger og komplekse rum som fx badeværelser og i øvrigt byggesager, hvor mange faggrupper er involveret.
  • Totalentreprise : Helårsboliger og ferieboliger (typehuse).

Spørg evt. en rådgiver, håndværker eller entreprenør om, hvilken entrepriseform der vil være mest optimal til dit projekt og din egen indsats og viden. 

LÆS OGSÅ: Om byggerådgivere

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab