Husstandsvindmøller kan blive en bedre forretning end solceller

Det bliver en meget bedre forretning at have en husstandsvindmølle, end det har været før, hvis et nyt lovforslag vedtages. Og det har allerede givet boom i interessen for møllerne.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en meget bedre forretning at have en husstandsvindmølle med de nye regler, siger Morten K. Mathiasen, energiansvarlig fagekspert i Bolius Boligejernes Videncenter.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en meget bedre forretning at have en husstandsvindmølle med de nye regler, siger Morten K. Mathiasen, energiansvarlig fagekspert i Bolius Boligejernes Videncenter.

Foto: Jesper Elgaard

De nye vindmølleregler – kort fortalt

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard fremsatte 6. februar et nyt lovforslag om husstandsvindmøller. Alle partier bag energiforliget – alle partier i Folketinget undtagen Liberal Alliance – er enige om principperne i lovforslaget, så det forventes vedtaget inden længe:

  • Folk, der har eller køber en husstandsvindmølle, vil fremover få en afregningspris på 2,50 kr./kWh for den strøm, de ikke selv bruger. Støtten vil gælde i 20 år for møller mellem 0 og 25 kW. I maj 2013 er ministeren dog kommet med et ændringsforslag, hvor husstandsmøller mellem 10 og 25 kW får 1,50 kr./kWh.
  • Det kan dog ikke længere blive betragtet som selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis man har en husstandsvindmølle, hvilket ellers giver nogle skattemæssige fordele.

Se hele lovforslaget her

Husstandsvindmøller kan blive en bedre forretning end solceller, hvis et nyt lovforslag vedtages. Ifølge lovforslaget, som klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) har fremsat, og som alle partier undtagen Liberal Alliance står bag, kan ejere af husstandsvindmøller få 2,5 kr./kWh for deres overskudsstrøm – uanset, hvor stor møllen er.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en meget bedre forretning at have en husstandsvindmølle med de nye regler, siger Morten K. Mathiasen, energiansvarlig fagekspert i Bolius Boligejernes Videncenter.

Husstandsvindmøller kan blive en god forretning

Der er ingen, der endnu har lavet præcise beregninger på, hvordan økonomien i husstandsvindmøller bliver sammenlignet med solceller, fordi reglerne på begge områder netop er ændret. Men Peter Larsen vurderer umiddelbart, at husstandsvindmøller bliver en bedre forretning for mange, selv om de er lidt dyrere at anskaffe og installere.

En husstandsvindmølle på 6 kW koster op mod 300.000 kr., og de større møller op mod det dobbelte, og er dermed langt dyrere end solcelleanlæg, der koster ca. 60.000-120.000 kr.. Men møllerne producerer mere strøm end solceller, og med de nye regler får ejerne altså 2,5 kr./kWh for den mølle-strøm, de ikke selv bruger, solcelleejere med de nye regler får 1,30 kr./kWh for overskydende solcelle-strøm.

LÆS OGSÅ: Solceller

Farvel til nettomålerordning for små møller

Hidtil har vindmølleejerne kun fået omkring 60 øre/kWh for den overskudsstrøm, deres husstandsvindmølle på over 6 kW har produceret på blæsende dage. Samtidig med, at man har skullet købe strøm til markedsprisen på de dage, møllevingeren ikke har kørt rundt.

For husstandsvindmøller op til 6 kW har man haft nettomålerordning, hvor man har kunnet oplagre den strøm, man har produceret, til når man skulle bruge den. Men det nye lovforslag vil lave om på det hele – og det har allerede givet boom i interessen for møllerne. Vindmøller har fordel frem for solceller Energikonsulent Peter Larsen fra Energitjenesten mener, at vindmøller helt generelt har en fordel frem for solceller.

- Det blæser hele året. Og mest om vinteren, hvor man har brug for mest strøm, hvis man har elvarme eller varmepumpe. Solceller producerer kun, når der er sol, og det er mest om sommeren, hvor man ikke bruger så meget strøm selv, og så skal man sælge det til en ikke så høj pris, siger han.

Særligt fordelagtigt at have stor mølle

De kommende regler har øget interessen for husstandsvindmøller.

- Vi har helt klart kunnet mærke, at interessen for at investere særligt i de store husstandsvindmøller er vokset. Vi får forespørgsler fra mange flere over hele landet, siger Jørn Larsen, økonomirådgiver i Danmarks Vindmølleforening.

- Lovforslaget forbedrer økonomien og gør det især fordelagtigt at have en stor vindmølle på 11 eller 25 kW. For med de nye afregningsregler er det en bedre idé at stille en 25 kW op frem for en 6 kW. For selv om du har et strømforbrug i husstanden, der godt kan blive dækket af en mindre mølle, så er det da en bedre forretning at have en større mølle, fordi man får så god en pris for den strøm, man ikke selv bruger.

Kun vindmøller i landzoner

Lige nu er der 400-500 husstandsvindmøller fordelt ud over hele landet. Møllerne er kun udbredt i landzoner, fordi det anses for nærmest umuligt at få tilladelse til at have en husstandsvindmølle i en byzone. Derfor forudser både Bolius og Energitjenesten, at husstandsvindmøller ikke bliver allemandseje, selv om de nye regler gør dem mere fordelagtige.

- Det er nok stadig et nicheområde at anskaffe sig en husstandsvindmølle. Det er ikke noget, man lige gør i et villakvarter, så det vil fortsat være mest udbredt i landszoner. Det giver jo rigtig god mening, hvis man har en firlænget gård med marker omkring, er langt fra forsyningsnet og måske er skiftet til varmepumpe og har et højt elforbrug, siger Morten K. Mathiasen, Bolius.

Husk præcise beregninger på din mølle

Ifølge Peter Larsen, Energitjenesten, er det altafgørende at få lavet meget præcise beregninger på vindforholdene og den mulige strømproduktion, en husstandsvindmølle kan give på éns ejendom. Flere er blevet skuffede, fordi husstandsvindmøllen ikke har produceret det, de havde forventet.

- Det er vigtigt at få en konsulent ud og måle på vindressourcerne, fx en fra Danmarks Vindmølleforening, for man kan ikke bruge generelle vindkort til noget. Det kan have stor betydning, hvis der er et læhegn eller en skov tæt på husstandsvindmøllen. Og alle disse faktorer skal regnes med, før man kan afgøre, om det vil være en god forretning at få en, forklarer han.

Fakta om husstandsvindmøller

  • Effekt: Du kan få husstandsvindmøller med forskellig effekt – 5,6 10, 11, 15 eller 25 kW. Som hovedregel producerer de små husstandsvindmøller på 5 og 6 kW 7.000-15.000 kWh om året. De større husstandsvindmøller producerer 20.000-40.000 kWh om året.
  • Bestrøget areal: Udover kW er det vigtigt at se på, hvor stort et bestrøget areal, vingemøllerne giver (den cirkel, vingerne svinger hen over). For jo større areal, jo større produktivitet. Det bestrøgne areal kan svinge fra 23 til 133 m2.
  • Højde: Husstandsvindmøller er 16-25 meter høje og har 2 eller 3 vinger.
  • Pris: Prisen for husstandsvindmøller svinger fra godt 300.000 kr. for 5 eller 6 kW-møller op til ca. 800.000 kr. inkl. moms for de største husstandsvindmøller. Priserne er inkl. fundament og installation.
  • Vindforhold: En vindmølle yder sit maksimale ved en vindhastighed på 20 m/s (det er deres produktivitet ved denne hastighed, de får deres navn fra 6, 11 eller 25 kW osv.) Men så meget vind er der kun ganske få dage om året. Møllen skal derfor helst producere godt ved middelvindhastigheden, som er på ca. 5 m/s.
  • Hvor er der mest vind?: Da to tredjedele af den vind, vi har i Danmark, kommer fra vest eller sydvest, er det en god idé at stille møllen i denne vindretning. Da det blæser mest i Vestjylland, er forholdene for husstandsvindmøller perfekte her, men der kan dog også være gode forhold mange andre steder. Det kommer også an på, om der er læhegn, skov osv. i nærheden. Se et vindkort på experimentarium.dk 
  • Vindressourceberegninger: Du kan få foretaget vindressourceberegninger og økonomiberegninger af en konsulent fra en husstandsvindmølleproducent eller en konsulent fra Danmarks Vindmølleforening. Det koster nogle tusinde kroner, men er godt givet ud, da det er meget vigtigt at få lavet præcise beregninger for den realistiske strømproduktion for at kunne vurdere, om det kan betale sig at få en husstandsvindmølle.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab