Husstandsvindmøller – sådan er reglerne

Overvejer du at købe en vindmølle? Du skal søge om tilladelse, før du må sætte en husstandsvindmølle op. Og der er forskellige krav til størrelse og støjniveau, du skal være opmærksom på. Læs mere her.

Møllen må højst være 25 meter fra fundament til vingespids og have en maksimal effekt på 25 kW. 
Foto: Jesper Elgaard

Møllen må højst være 25 meter fra fundament til vingespids og have en maksimal effekt på 25 kW.

Foto: Jesper Elgaard

Hvad er en husstandsvindmølle? Og hvor stor må den være?

En hustandsmølle skal primært levere elektricitet til husstandens eget forbrug. Det vil sige, at du fx ikke må dele en husstandsmølle med din nabo. Møllen må højst være 25 meter fra fundament til vingespids og have en maksimal effekt på 25 kW.

Hvor må møllen placeres?

En husstandsvindmølle skal opføres i ”umiddelbar” tilknytning til en fritliggende ejendom. Det betyder som regel max 25-30 meter fra huset. Men tjek de præcise regler hos din kommune.

Hvordan er reglerne om støj?

Støjniveauet fra vindmøllen må ikke overstige hhv. 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s, når det måles 15 meter fra nabobeboelse i det åbne land. Der er altså ikke et fast krav om, hvor langt en husstandsvindmølle skal stå fra naboskel. Det kommer an på støjberegningerne, som du skal kræve af vindmølleproducenten. Nogle kommuner opstiller dog minimumsafstandskrav, så en husstandsvindmølle uanset støjberegningerne fx skal stå mindst 100 meter fra naboskel.

Hvor søger du om tilladelse?

Hvis du bor i en landzone, skal du søge om en landzonetilladelse. Og bor du i en byzone, skal du søge om en byggetilladelse. Det er dog ikke realistisk at få tilladelse til en husstandsvindmølle i en byzone. Det hele kommer dog altid an på kommune- og lokalplaner. Tjek med din kommune. Tilladelsen skal både i nabohøring og i offentlig høring.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab