Hvad er bidragssatser?

Realkreditinstitutionerne har i de senere år forhøjet bidragssatserne, og boligejere oplever dermed et øget økonomisk pres. Men hvad er en bidragssats og hvad gør du, hvis den stiger?

Hvad er bidragssats?

Bidragssatsen beregnes efter, hvor stor en andel af boligens værdi, der er belånt. Arkivfoto.

Hvad er en bidragssats og hvordan beregnes den?

Når du optager et realkreditlån, sælges der på dine vegne obligationer med sikkerhed i din ejendom svarende til lånet. Du betaler en rente til obligationsejeren og derudover et bidrag til et realkreditselskab.

Bidraget dækker realkreditselskabets omkostninger ved at formidle lånet mellem långiver og låntager samt øvrige driftsomkostninger herunder tab på udlån.

Bidraget dækker også selskabets udgifter til at leve op til myndighedskrav, ikke mindst opbygning af reserver til sikkerhed for lånene.

Bidragssatsen er altså den løbende omkostning, som en låntager betaler til et realkreditselskab for at have et realkreditlån. Det enkelte selskab bestemmer (næsten) helt selv, hvor stor bidragssats selskabet kræver for forskellige typer lån.

Bidragssatsen beregnes efter, hvor stor en andel af boligens værdi er belånt.

Bidragssatsen udgør altså en procentsats af restgælden på lånet. Satsen varierer fra ca. 0,3 procent om året for belåning af op til 40 procent af ejerboligens værdi for et fastforrentet lån med afdrag og op til 2,7 procent om året for belåning fra 60-80 procent for et F1 lån uden afdrag.

Bidragssatsen betales kvartalsvis eller månedsvis som en del af ydelsen på lånet.

Find den laveste bidragssats her

Det kan være en uoverkommelig opgave at finde rundt i bidragsjunglen hos de fire realkreditselskaber. Vi har derfor udarbejdet en beregner, der ud fra dine låneforhold finder frem til det billigste realkreditselskab. 

Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
Yderligere forklaring
     

Se beregnerens forudsætninger

  • Som det eneste selskab betaler kunder i RD ydelsen månedligt, hvilket giver en rabat på de anførte bidragssatser på 0,05 procent-point. For at ligestille alle fire selskaber er denne rabat ikke indregnet i bidragssatserne fra RD.
  • Bemærk Realkredit Danmark specielle beregning af tillægget for afdragsfrihed: Op til 60 procent af vurderingen koster afdragsfrihed 0,1 procent i ekstra bidrag. Over 60 procent af vurderingen, stiger tillægget til 0,3252 procent for HELE beløbet.
  • Kursskæring er indregnet som en omkostning på linje med bidraget.
  • Prislister fra de fire realkreditselskaber er indhentet i februar 2017.
  • I bidragssatserne for Totalkredit er fratrukket 0,15 procent-point, der for 2018 og 2019 tilbagebetales kunderne i form af de såkaldte kundekroner
  • Beregner er gældende for helårsboliger.

Hvis du har forslag eller kommentarer til beregneren, kan du sende en mail til web@bolius.dk.

Forstå beregnerens resultat

Beregnerens resultat viser, hvor meget du betaler årligt i kroner og øre på det pågældende lån og angiver derunder bidraget som en procentdel af det lånte beløb.

Efter at have gennemregnet 20 låne-scenarier, viser der sig to overordnede tendenser: Nordea Kredit og det DanskeBank-ejede Realkredit Danmark (RD) ligger prismæssigt meget tæt på hinanden, men med en tendens til, at Nordea er en spids dyrere.

De to billigste selskaber er BRFkredit og Totalkredit, hvis priser i gennemsnit ligger 13,7 procent under storbankernes priser.

Tidligere var der en tendens til, at BRFkredit placerede sig som det billigste selskab, men med Totalkredits udvidede tilbagebetaling af kunde-kroner i 2018 og 2019, er billedet vendt.

I redaktionens 20 scenarier indtager Totalkredit en førsteplads i 12 tilfælde, mens BRFkredit har den laveste pris i 5 tilfælde. I tre lånescenarier er priserne ens i de to selskaber.

Hvad gør du hvis bidragssatsen stiger?

Realkreditinstitutterne kan ikke frit sætte bidragssatserne op. Det fremgår således af god-skik reglerne, at ændringer i bidragssatserne ikke må være vilkårlige, og at institutterne skal varsle og begrunde stigninger i bidragssatserne.

Hæver dit realkreditselskab bidragssatsen på dit lån, skal det altså varsles i god tid og du kan være nødt til at finde dig i det. Der er ofte høje omkostninger ved at flytte selskab, så det kan tage lang tid før et evt. skift til et selskab med en lavere sats er tjent hjem.

Forskelle i bidragssatserne har det imidlertid med at udligne sig over tid. Derfor er det ikke sikket, at den årlige besparelse fortsætter fremover, så din langsigtede gevinst er usikker.

Skal du omlægge lån under alle omstændigheder, er det ofte en fordel at undersøge markedet og få tilbud fra flere selskaber. Så selvom du ikke kan forhandle om bidragssatsen, kan du måske alligevel få en lavere bidragssats, hvis du kan få en højere vurdering af din ejendom.

Det vil dog ofte kræve en låneomlægning eller ændring i restgælden at få realkreditinstituttet til at genberegne bidragssatsen.

Kan du omlægge realkreditlån og få en lavere bidragssats?

Tidligere var bidragssatsen væsentligt mindre end renten. De seneste års faldende rente og stigende bidragssatser har ændret dette, så udgifterne til bidrag i nogle tilfælde er langt større end renteudgifterne.

Når bidragssatserne er blevet hævet, har realkreditselskaberne henvist til myndighedernes og især EU's skærpede krav til "polstring" efter Finanskrisen. Nykredit har brugt dette argument for selskabets senest varslede prisstigning pr. 1. juli 2016.

Der har været flere tilløb til at ændre reglerne på området, som er løbet ud i sandet. Indtil videre har vores politikere ikke ønsket at blande sig direkte i realkreditinstitutternes prispolitik.

Regeringen har i foråret 2016 fremlagt 5 initiativer, der skal sikre, at den danske realkreditmodel forbliver bæredygtig. Om det kan resultere i at satserne kommer til at falde igen, må tiden vise.

Kilder og henvisninger

Kilder:

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab