Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvampe er overalt i naturen. De bliver først et problem, når de flytter ind i dit hus i større omfang.

Hvad er skimmelsvamp?

Tagkonstruktion, der er angrebet af skimmelsvamp. Arkivfoto.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er ganske små mikroorganismer. De ses som plamager i forskellige farver - nogle er lodne og andre ikke. Du kender formentlig skimmelsvamp fra de blå-grønne, lodne pletter på gammelt brød eller som sorte pletter på frugt og grøntsager, mug pletter

Eksperter antager, at der findes halvanden million forskellige arter skimmelsvamp, men heraf er der kun ca. 100.000, som har fået et navn. Der er skimmelsvamp overalt i naturen, især i de øverste 10-15 cm af jorden.

Når skimmelsvampe når en vis størrelse og alder, sender de en masse bittesmå sporer ud i luften. Sporerne kan betragtes som skimmelsvampens frø. Sporerne kan tåle at tørre ud og kan komme langt omkring ved hjælp af blæsten. De kan også transporteres rundt via jord under dine sko.

Skimmelsvampe starter med at sprede deres sporer i maj-juni og slutter først i oktober-november. Størstedelen spredes dog i de varme og fugtige sommermåneder fra juli til september. Om vinteren er der kun få skimmelsvampe i naturen, da det simpelthen er for koldt både i luften og i jorden.

I huse vokser skimmelsvamp på organiske materialer, fx træ, tapet, støv og snavs.

LÆS OGSÅ: Fjern skimmelsvampen

Hvorfor kan skimmelsvamp være sundhedsfarlig?

Skimmelsvampe frigiver stoffer, som kan være sundhedsskadelige for nogle mennesker. I de fleste tilfælde er det allergenerne, som husets beboere bliver syge af, men svampene kan også udskille glukaner og mykotoksiner, som kan give gener. Der skal dog store mængder til, før svampenes giftstoffer gør skade.

Selvom du er allergisk over for skimmelsvamp, er det ikke sikkert, at du reagerer på alle slags skimmelsvampe. Måske reagerer du kun på nogle få typer. Det kan derfor være en god idé at finde ud af præcis, hvilke arter svampe du ikke kan tåle. Det kan gøre det lettere at finde ud af, hvor de skimmelsvampe, du ikke kan tåle, vokser i huset.

Skimmelsvampenes muglugt kan være generende, men regnes ikke i sig selv for at være skadelig.

LÆS OGSÅ: Sundhedsfaren ved skimmelsvamp

Hvor kan skimmelsvamp vokse i dit hus?

Skimmelsvamp trives på steder, hvor der er fugtigt. Svampesporer, der flyver rundt i luften, kan først begynde at gro, hvis de lander et sted, hvor der er tilstrækkeligt fugtigt.

I huse kan skimmelsvampe bl.a. vokse på og i:

Hvor kan skimmelsvamp vokse i huset?

Skimmelsvamp under dæk. Foto: Byg-Erfa.

 • Maling
 • Tapetklister
 • Papir og pap, fx tapet og paplaget på gipsplader
 • Ubehandlet træ og træbaserede produkter, fx masonit
 • Organiske isoleringsmaterialer
 • Stof og læder
 • Støv og snavs.

Skimmelsvampene kan både gro oven på et materiale eller delvist inde i materialet.

Skimmelsvampe kan dog også godt vokse på uorganiske materialer som fx beton eller glas, hvis de er meget fugtige og beskidte.

Skimmelsvamp kræver fugt

På træ, krydsfinér, pap og lign. vil det sige, at du med håndfladen kan mærke, at der er lidt fugtigt. På en kalket kældervæg kan fugten også være synlig i form af bittesmå vanddråber på overfladen. Ved denne fugtighed gror skimmelsvampene langsomt.

Hvis fugtigheden på materialets overflade kommer helt op på 90-95 procent (relativ fugtighed), fx fordi der er kondens, vil skimmelsvampene vokse eksplosivt. Ved så høj fugtighed vil overfladen føles våd.

Ved en relativ fugtighed over 90 procent kan skimmelsvampene også slå sig ned på uorganiske materialer som beton, puds og glas, hvis materialerne er beskidte.

Skimmelsvampe kan nemlig leve af det organiske materiale i skidtet.

Nogle typer skimmelsvampe kan tåle at tørre ud i perioder uden at dø. De vil så kunne genoptage væksten, hvis der igen kommer tilstrækkelig fugt.

Skal skimmelsvamp have fugt?

Selvom der ikke er høj luftfugttighed i et rum kan der stadig være fugtigt på overflader. Fx vinduer med kondens. Foto: Tommy Verting

Selvom luftfugtigheden i et rum ikke er specielt høj, kan overfladerne i rummet godt være så fugtige, at der kan vokse skimmelsvamp på dem. Det kan fx ske, hvis der trænger fugt ind gennem utætheder, eller hvis overfladerne er kolde, så der sætter sig kondens på dem.

Temperatur

Temperaturen i huse passer perfekt til skimmelsvamp. Skimmelsvampe foretrækker nemlig at vokse ved temperaturer fra 5 til 27-30 grader. Jo højere temperatur, jo hurtigere vokser svampene. Ved temperaturer på 5 grader og derunder går væksten i stå.

LÆS OGSÅ: Skimmelsvamp

Hvor hurtigt kan skimmelsvamp etablere sig i dit hus?

Hvis der er tilpas fugtigt og varmt, og hvis der er organisk materiale at leve af, kan skimmelsvampen etablere sig på 1-2 uger.

I starten vil der blot være en lille plet, men svampene kan hurtigt brede sig til større områder.

Derfor er det meget vigtigt at handle hurtigt og få tørret huset og materialerne ud, hvis der har været en akut vandskade, fx et sprunget vandrør, tagsten der er blæst af, oversvømmelse, brandslukning el.lign.

Hvilke svampetyper vokser hvor?

Der findes mange forskellige arter skimmelsvampe, og de stiller forskellige krav til deres voksested. Hvis du ved, hvilken slags skimmelsvamp du leder efter, kan viden om de forskellige svampes foretrukne voksested hjælpe dig med at finde frem til de rigtige svampe, fx de skimmelsvampe, som giver dig allergiske symptomer.

Fugtigheden på overfladen og i materialerne betyder fx en del for, hvilke typer skimmelsvampe der kan vokse der:

 • Lagersvampe kræver ikke så høj fugtighed. Det er dem, som giver mugpletter på brød og andre madvarer. Arterne hedder Aspergillus versicolor og Penicillium chrysogenum. De kræver en fugtighed på 75-80 procent (relativ fugtighed).
 • Phylloplansvampe kræver lidt højere fugtighed. Disse svampe kan vokse på steder, hvor temperatur og luftfugtighed svinger. I naturen sidder de på blade (phyllos betyder blad). Arterne hedder Alternaria og Cladosporium. De kræver 80-90 procent fugtighed (relativ fugtighed).
 • Vandskadesvampe kræver meget høj fugtighed. Arterne hedder Stachybotrys, Chaetomium og Trichoderma. Fugtigheden skal være over 90 procent (relativ fugtighed) i materialets overflade, før disse svampe kan gro.

De forskellige arter skimmelsvampe foretrækker også forskellige materialer:

Kan skimmelsvamp bruges til noget godt?

Phoma - en type af skimmelsvamp - foretrækker at leve i fuger på badeværelser. Foto: Tommy Verting

 • Gipsplader foretrækkes af arten Stachybotrys.
 • Puds på vægge og i gulve foretrækkes af Aspergillus versiscolor.
 • Træ i tagkonstruktionen, tapet, glasvæv foretrækkes af arterne Penicillum sp. Chaeomium globosum og Ulocladium spp.
 • Tagbrædder og krydsfinér foretrækkes af Cladosporium og Alternaria.
 • Vinduesrammer foretrækkes af Cladosporium.
 • Fuger i badeværelset foretrækkes af Phoma.

LÆS OGSÅ: Kan skimmelsvamp gøre dig syg?

Kan skimmelsvamp bruges til noget godt?

Skimmelsvampe er ikke kun skadelige. De er nyttige i naturen, hvor de nedbryder dødt organisk materiale, så det kan genbruges i naturens kredsløb. Men skimmelsvampe bruges også til andre nyttige formål:

 • Penicillin, som bruges til at bekæmpe bakteriesygdomme hos mennesker, stammer fra skimmelsvampen Penicillium chrysogenum.
 • Til fremstilling af skimmeloste og gær i brød og øl.
 • Skimmelsvamp Tylopocladium niveum udskiller stoffet cyclosporin A, som bruges ved organtransplantationer. Stoffet nedsætter kroppens immunforsvar, så det nye organ nemmere accepteres af kroppen.

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • Teknologisk Institut
 • "Renovering af bygninger med skimmelsvamp" | Kursus på Teknologisk Institut, Byggeri, oktober 2007
 • Bladet "Svampe" nr. 44, 2001 (medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme)
 • "Skimmelsvampe og indeklima. Hvad ved vi i dag?" | Suzanne Gravesen | Dansk Kemi 86, nr. 1, 2005
 • "Skimmelsvampe i bygninger. Hvad ved vi i dag om deres allergener og toksiner?" | Suzanne Graversen | Månedsskrift for praktisk lægegerning, september 2006

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab