Økonomi står øverst på listen over emner i boligen, som bekymrer os mest. Det viser tal fra den store analyse "Danskerne i det byggede miljø 2021", som Videncentret Bolius og Realdania står bag. 

Dårlig økonomi og problemer med at have råd til boligen kommer ind som topscorer i undersøgelsen, hvor 7.128 danskere er blevet spurgt om, hvad der bekymrer dem mest. Herefter kommer dårligt indeklima (råd og skimmelsvamp) og dårligt naboskab. 

Både ejere og lejere bekymrede over økonomi

Bekymringer over økonomi rammer både ejere og lejere. Toplisterne over bekymringer for ejere, andelshavere og lejere ser således ud i 2021:

Boligejere:

  1. Stigende skatter og udgifter til det offentlige
  2. Dårlig økonomi og problemer med at have råd til min bolig
  3. At boligen bliver svær at sælge i mit lokalområde

Andelshavere:

  1. Dårligt naboskab
  2. Dårlig økonomi og problemer med at have råd til min bolig
  3. Dårligt indeklima (råd og skimmelsvamp)

Lejere:

  1. Stigende husleje
  2. Dårligt indeklima (råd og skimmelsvamp)
  3. Dårligt naboskab

Boligudgifter fylder i budgettet

At boligøkonomien fylder meget i boligejernes bevidsthed er ikke så mærkeligt, da den såkaldte "boligbyrde" på landsplan udgør cirka 20 procent. I København udgør boligbyrden dog hele 37 procent.

Boligbyrden, der er udarbejdet af Dansk Ejendomsmæglerforening, viser, hvor stor en andel af indkomsten efter skat en gennemsnitligt indtjenende parfamilie med børn skal betale til boliglån, ejendomsværdiskat og grundskyld, hvis de vil købe et gennemsnitligt parcelhus på 150 kvm.

Oven i boligbyrden kommer udgifter til forsikring, vedligeholdelse og forbrugsafgifter. Især de kraftige stigninger i energiudgifterne slår hårdt igennem på budgettet hos mange boligejere, hvilket bringer den samlede boligudgift op på 25-30 procent af den disponible indkomst. 

Boligudgiften udgør altså en væsentlig andel af den enkelte husstands budget, og ændringer kan have store konsekvenser.

- Det er absolut ikke overraskende, at boligejerne frygter for økonomien, for der er flere ting, de ikke selv er herre over. Når det så er sagt, skal boligejerne, især de unge, være bedre til at udskyde dyre renoveringer og projekter på huset til de har en mere sikker økonomi. Alt behøver ikke nødvendigvis at være i perfekt stand i huset fra dag et, siger Videncentret Bolius' fagekspert Tine R. Sode.

Danskerne i det byggede miljø

Undersøgelsen "Danskerne i det byggede miljø" er baseret på 7.128 repræsentative interviews blandt personer i den danske befolkning over 25 år. Data er indsamlet af Kantar Gallup i 2021. 

Læs hele undersøgelsen her