Hvad kan du gøre mod gåsebiller i græsplænen?

Gåsebiller kan lave store skader i græsplænen. Læs en tidligere slotsgartners råd om, hvordan du fjerner gåsebiller fra plænen.

Det er svært at bekæmpe gåsebiller, men du kan minimere antallet ved at sætte stærekasser op i foråret. Foto: Plante-doktor.dk

Det er svært at bekæmpe gåsebiller, men du kan minimere antallet ved at sætte stærekasser op i foråret. Foto: Plante-doktor.dk

Hvad er gåsebiller, og hvordan lever de?

Gåsebiller er små, langhårede, højglanspolerede oldenborrer, der ligner små humlebier, og som lever af løvtræsblade. Gåsebillelarver lever derimod i og ernæres af græsrødder, især i sandet jord.

Derfor kan gåsebiller udrette stor skade på din plæne i form af gulnede plamager og visnet græs.

Larverne findes i de øverste jordlag indtil oktober, hvor de graver sig ned for at overvintre. Forpupningen sker i april det følgende år, hvorefter billerne klækkes i maj.

Pas plænen og slip for gåsebiller

Ved at pleje din græsplæne kan du gøre forholdene sværere for gåsebiller. Tilfør årligt 1-2 cm topdressing (kompost).

Tiltræk fugle og slip for gåsebiller

Gåsebiller og larver ædes af fugle, spidsmus, pindsvin og ræve. Larverne ædes også af rovbiller, skolopendere, stære og kragefugle. Hvis du gerne vil tiltrække flere fugle til haven, gælder det om at indrette den varieret, fx med mange forskellige slags træer og buske.

Men det er også godt med høje træer, en åben græsplæne og bede med forskellige blomstrende planter og andre urter, der kan tiltrække insekter, som fuglene kan spise.

Sæt stærekasser op i foråret og håb på, at du kan tiltrække mange stære, der kan spise dine gåsebiller, eller håbe på, at de forsvinder af sig selv. Stære bygger rede i marts og april, så sæt stærekasserne op i god tid.

Kilder og henvisninger

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab