Hvad koster jordvarme, varmepumpe, fjernvarme, solvarme og nyt fyr?

Se, hvad de ting, du kan få tilskud til med ny skrotningsordning for oliefyr, koster.

Hvis du skrotter dit gamle oliefyr, kan du få tilskud til både jordvarme, luft-vand varmepumpe og etablering af fjernvarme og solvarmeanlæg. Tilskuddet er på 10.000-20.000 kr. eller 25 procent af investeringsomkostningerne til et solvarmeanlæg.

Men hvad koster de forskellige ting egentlig uden tilskud? Det har vi bedt Boliusrådgiver Jan H.B. Sørensen om et bud på.

Stor forskel på priser

Han understreger, at der kan være meget store variationer i priserne afhængig af de valgte anlægs størrelse, kvalitet og udstyr og afhængig af de faktiske forhold. Derfor kan de forskellige varmeanlæg både være meget dyrere og billigere end angivet.

Ved alle anlægstyper er det forudsat, at det eksisterende varmefordelingsanlæg (rør, radiatorer/gulvarme) genbruges. I parentes kan du se, hvor stort et tilskud du kan få, hvis du bor i et hus.Det kan koste op mod 100.000 kr. at få fjernvarme installeret - du får 10.000 kr. i tilskud, hvis du skrotter dit gamle oliefyr.

  • Væske-vand varmepumpe (jordvarme): 110.000-135.000 kr. (Tilskud: 20.000 kr.).
  • Luft-vand varmepumpe: 75.000-90.000 kr. (Tilskud: 15.000 kr.).
  • Fjernvarme: 60.000-100.000 kr. (afhængig af tilslutningsafgift, anlægstype, og om der skal laves meget gravearbejde) (Tilskud: 10.000 kr.).
  • Solvarmeanlæg (til varmt brugsvand, ca. 4-6 kvm solfanger + ca. 250 liter solvarmebeholder + styring etc.): 30.000-40.000 kr. (Tilskud: 25 procent af investeringsomkostningerne). 

Hvad koster et nyt fyr?

For at få tilskuddet til solvarmeanlæg, skal du også installere nyt oliefyr, gasfyr eller træpillefyr. Det koster ca. 35.000-45.000 kr.

Olie og træpillefyr kan fås lidt billigere, men der er regnet med de bedre typer – kondenserende oliefyr og et pillefyr med automatik m.m. Hvis der konverteres fra oliefyr til naturgas koster det 15.000-25.000 kr. ekstra til tilslutning og evt. gravearbejde.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab