Hvad må du (IKKE) smide i skraldespanden?

Må du smide flasker, dåser eller elektronik i skraldespanden? Læs om reglerne for affald, hvordan du skal sortere det, hvor du skal aflevere det, og hvad der kan genbruges.

container med skrald
Det er en god idé at sortere dit affald for at skåne renovationsarbejdere og miljø. Arkivfoto.

Danskerne producerer mest affald og forbrænder mest i Europa

Ud af de 2,4 millioner ton affald fra de danske husholdninger udgør affald til forbrænding over halvdelen. Ifølge Eurostat er Danmark det EU-land, der relativt set forbrænder mest affald.

Danmark producerer også mest affald pr. indbygger i EU (kommunalt indsamlet affald, der bruges som målestok i EU). Samtidig er de lande, vi normalt sammenligner os med, bedre til at genanvende affaldet.

Det skyldes primært, at Danmark har fokuseret på at undgå at deponere affald ved at forbrænde det – hvilket dog bidrager positivt til produktion af el og varme. De andre lande har ikke samme tradition for at forbrænde affald.

Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver:

 • 61 % genanvendt
 • 29 % forbrændt
 • 6 % deponeret
 • 4 % til midlertidig oplagring og særlig behandling

Kilde: Miljøstyrelsen

I princippet må du helt lovligt smide al slags affald i skraldespanden. Men du står dog til ansvar, hvis dit affald er til skade for mennesker og miljø. Derfor skal du indpakke vådt, uhygiejnisk, skarpt eller støvet affald i tæt emballage, inden du smider det i din skraldespand.

Du skal også lade være med at smide varm aske, gløder og affald med kemiske egenskaber, der kan antænde det øvrige affald, i din affaldsbeholder.

For at skåne miljøet og renovationsarbejderne mest muligt er det en god idé at sortere dit affald. Alt, hvad du putter i de almindelige skraldesække, bliver brændt på forbrændingsanlæggene, men en del ting kan omdannes til fx biogas, gødning, metaldåser, plastflasker, fleecetrøjer og møbler.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan affaldet skal håndteres, og om husholdningsaffaldet fx skal sorteres i fraktioner som papir, pap og glas.

LÆS OGSÅ: Affald

Hvilket affald kan genanvendes?

En god skraldespand er det, der er tilbage, når du har sorteret alt det genanvendelige og farlige fra. Indholdet i skraldespanden kan bl.a. være mælkekartoner, pizzabakker, bleer, hygiejneaffald, almindelige lyspærer og snasket papir.

Det genanvendelige affald er:

 • Metal
 • Glas
 • Hård plast
 • Papir
 • Pap
 • Elektronik
 • Batterier
 • Haveaffald
 • Storskrald

LÆS OGSÅ: Hvad gør du, hvis du har ekstra affald?

Hvordan sorteres affald i din kommune?

Hvis du vil vide, hvordan du sorterer dit affald korrekt i netop din kommune, kan du gå ind på kendditaffald.dk . Her kan du også læse, hvorfor det nytter at sortere dit affald og finde eksempler på, hvad affaldet kan blive til.

LÆS OGSÅ: Sådan håndterer du byggeaffald

Hvordan kan du sortere dit affald og skåne skraldespanden?

Her er en række gode råd til, hvordan du overordnet bør sortere dit affald og dermed fremme genanvendelsen og arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderne.

 1.  Drikkeemballage
  Drikkeemballager med og uden pant kan afleveres i flaskeautomater i butikker eller på genbrugsstationen.
  - Aluminiumsdåser
  - Plastflasker
  - Glasflasker
 1. Metal
  Metal kan afleveres på en genbrugsstation eller sorteres i fraktioner lokalt.
  - Dåser
  - Jern
  - Metal
 2. Glas
  Glas indsamles i lokale glaskuber eller afleveres på en genbrugsstation. Men ikke vinduesglas, der skal afleveres indpakket til storskrald, og elpærer, der godt må smides i skraldespanden, hvis de ikke er energisparepærer/lysstofrør.
  - Vin- og spiritusflasker
  - Syltetøjsglas
  - Konservesglas
 3. Hård plast
  Hård plast – alt det, du ikke kan slå knude på – afleveres på en genbrugsstation eller sorteres i fraktioner lokalt.
  - Plastikdunke og beholdere af enhver art
 4. Papir
  Papir afleveres på en genbrugsstation eller sorteres i fraktioner lokalt.
  - Papir
  - Aviser
  - Reklamer
 5. Pap
  Pap afleveres på en genbrugsstation eller sorteres i fraktioner lokalt.
 6. Elektronikaffald
  Elektronikaffald – alt udstyr med ledning, batteri eller solceller – afleveres på en genbrugsstation eller sorteres i fraktioner lokalt. Sorteres ofte som ’Stort elektronik’ og ’Småt elektronik’ på genbrugsstationen.
  - Småt elektronik: Bærbar computer, mobiltelefon, legetøj, kamera, køkkenmaskiner
  - Stort elektronik: Køleskab, musikanlæg, fladskærm, støvsuger, store lamper
  - Kabler og kabelrester
 7. Farligt affald
  Farligt affald afleveres på en genbrugsstation eller i lokale ordninger som en miljøbil eller særlige bokse. Medicinrester, medicinglas og kanyler kan afleveres på apotekerne. Rester af farligt affald, som er købt hos farvehandleren, kan afleveres hos de fleste farvehandlere.
  - Malingrester
  - Kemikalier
  - Medicin
  - Kviksølvtermometre
  - Spraydåser
  - Energisparepærer og lysstofrør
  - Kanyler
 8. Batterier
  Batterier indsamles ofte i lokale batterikuber, i udvalgte butikker eller kan lægges i en pose på skraldespandslåget.
 9. Haveaffald
  Haveaffald indsamles separat ved hustanden eller afleveres på en genbrugsstation.
 10. Storskrald
  Storskrald bliver de fleste steder afhentet et vist antal gange om året eller afleveres på en genbrugsstation. Storskrald er overordnet det, der ikke kan være i din skraldespand, som fx udtjente møbler, affald fra en mindre, ikke-håndværkerbaseret renovering/nedrivning – men ikke decideret byggeaffald og sanitetsudstyr. Vinduesglas skal pakkes ind, så det ikke skader renovationsarbejderen. Storskrald omfatter også:
  - Madrasser
  - Gulvtæpper
  - Brædder uden imprægnering

NB!Storskrald.dk kan du forære storskrald væk, som andre kan have glæde af.

LÆS OGSÅ: Må du tage ting, der er stillet til storskrald?

Fra plastflaske til fleecetrøje

Inden for de næste 10 år skal vi genanvende dobbelt så meget affald fra husholdningerne i stedet for at brænde det af i vores forbrændingsanlæg.

Sådan kan affald genanvendes:

 • Plast: Kan bruges i plastflasker, affaldsposer, soveposefyld, fleecetrøjer, møbler, isolering og legetøj.
 • Metal: I gennemsnit producerer en husstand 18 kilo metalaffald årligt. Udover, at metal ikke hører til naturens fornybare ressourcer, er det meget ressourcekrævende at udvinde metal. Fx giver det mere end 20 gange så meget affald at udvinde nyt aluminium fra et aluminiumsbrud end at genanvende aluminium. Du kan få 88 nye aluminiumsdåser ud af 100 genbrugte. Aluminium og andre letmetaller skader endvidere forbrændingsristene, da de smelter og stopper for lufttilførsel, hvilket koster mange penge i bl.a. reparation.
 • Glas: Glas, typisk flasker og anden emballage, kan bruges til at producere nyt glas.
 • Organisk affald: Består især af madaffald, der kan genanvendes både som gødning og energiudnyttes som biogas, der bruges som drivmiddel til kørsel og fremstilling af elektricitet.
 • Pap: Kan bruges i stort set alle typer af pap og karton fx som emballagemateriale til utallige produkter fra tandpasta til fjernsyn.
 • Papir: Kan blive til nyt papir og genanvendes op til 7 gange.

Kilder: Kendditaffald.dk og Vestforbrænding

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab