Hvem kan få håndværkerfradrag?

BoligJobordningen gælder, når du bor i hus eller lejlighed, er ejer eller lejer. Men der er særlige regler for folk i lejebolig, andelsbolig og ejerlejlighed. Læs, om du kan få håndværkerfradrag.

BoligJobordningen giver alle personer over 18 år mulighed for at få et årligt fradrag på 18.000 kr. inkl. moms for udgifter til løn i forbindelse med vedligeholdelse af boligen.

Af de 18.000 kr. inkl. moms er de 6.000 kr. øremærket serviceydelser som fx havearbejde og rengøring, mens de resterende 12.000 kr. kan bruges på klimasikring og energirenovering.

For at få håndværkerfradrag skal arbejdet først og fremmest være omfattet af listen over ydelser, der giver ret til fradrag.

Derudover skal du bo i boligen i den tid, vedligeholdelsesarbejdet udføres.

LÆS OGSÅ: Håndværkerfradrag – det kan du få fradrag for

Del håndværkerfradraget

Er I flere personer i husstanden, som har delt udgifterne til et udført arbejde, kan hver enkelt af jer få fradrag for den del, I har betalt. Det kræver blot, at I hver især indtaster jeres andel af udgiften i TastSelv Borger på Skats hjemmeside

LÆS OGSÅ: Boligjobordning: Sådan registrerer du dit fradrag

Par kan splitte håndværkerfradrag

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst – også selvom den ene har betalt hele regningen. Beløbet overføres ikke automatisk til ægtefæller, så I skal indberette hver jeres andel af udgiften til SKAT.

Børn over 18 år SKAL have betalt

Skal børn over 18 år i en husstand have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Det skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene.

Sommerhusejere kan også få fradrag

Med virkning fra 22. april 2013 kan ejere af sommer- og fritidshuse benytte BoligJobordningen og det årlige håndværkerfradrag på 18.000 kroner - også hvis fritidsboligen ligger i udlandet. Tidligere kunne du kun få fradrag for fx rengøring og reparationer, hvis sommerhuset var din helårsbolig. 

Skal du have fradrag for arbejde udført i dit sommerhus, kræver det, at du betaler ejendomsværdiskat. Din ægtefælle vil også kunne få fradrag uden at være angivet som ejer af sommerhuset. Det kræver dog, at I var gift på det tidspunkt, hvor arbejdet blev udført.

Regler, hvis flere ejer samme sommerhus

Ejer flere personer det samme sommerhus, kan alle de ejere, der betaler ejendomsværdiskat, få det årlige håndværkerfradrag for lønudgifter til arbejde udført i sommerhuset.

Det betyder, at hvis 4 personer i fællesskab ejer et sommerhus, og alle betaler ejendomsværdiskat, så har de tilsammen et fradrag på 72.000 kr. Er de 4 ejere gift, kan deres ægtefæller desuden få håndværkerfradrag for arbejde udført i sommerhuset. 

Vær dog opmærksom, at du kun har ét årligt fradrag - det beløb skal du selv vælge, hvordan du fordeler mellem din helårsbolig og dit sommerhus. 

LÆS OGSÅ: Sommerhus: Sådan får du håndværkerfradrag

Særlige regler for fradag ved leje, andelsbolig og ejerlejlighed

Bor du i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, skal særlige betingelser være opfyldt for at få håndværkerfradrag.

 1. Du skal selv betale for arbejdet.
  Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto eller via hensættelser i din boligforening. Lejere kan få fradrag for istandsættelse, hvis de har pligt til at udføre arbejdet og bor i lejemålet, mens det udføres – også selvom udgifterne trækkes fra et forudbetalt depositum. Det kræver blot dokumentation for, at pengene er trukket fra depositummet, for arbejdets udførsel samt betalingen fra udlejeren.
 2. Du skal have ret til at vedligeholde boligen.
  Dvs., at vedligeholdelsesarbejdet skal ligge inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer. Din råderet som lejer vil fremgå af lejekontrakten.
  Bor du i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter. Giver de råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller afholdes udgiften fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig vedligeholdelseskonto eller grundfond, kan du ikke få fradrag.

Skærpede dokumentationskrav til grænsegængere

Statsborgere fra EU- eller EØS-lande – også kaldet grænsegængere - skal dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), som oplyser:

 • Arbejdets art.
 • Dato for udførelsen.
 • Adressen, hvor arbejdet er udført.
 • Lønudgiftens størrelse.
 • Leverandørens CVR-nr. eller VAT-nr. (for en virksomhed) eller leverandørens CPR-nr. eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, samt fulde navn og adresse (for en privatperson).

Arbejdets skal betales elektronisk, og betalingen skal dokumenteres med kontoudtog eller betalingskvittering.

SE TEMA OM BOLIGJOBORDNINGEN

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab