Indhold i denne artikel

Hvem skal du melde flytning til?

Når du flytter, skal du ikke blot huske at melde det til myndigheder og Post Danmark, men også til alle de virksomheder, du er i kontakt med fra tid til anden.

Flyttebil foran hus

Hvem skal du egentlig give besked når du flytter? Få et overblik her i artiklen. Arkivfoto.

Hvordan og til hvem skal du melde flytning til?

Der er forskel på, hvem du skal melde flytning til alt efter, om du blot flytter for en midlertidig periode eller flytter permanent. Flytter du midlertidigt, har du både mulighed for, at din post bliver opbevaret på posthuset, til du kommer tilbage eller får eftersendt posten til din midlertidige adresse. Flytter du derimod permanent, er der mange, som skal have besked.

Få et overblik her.

Flytter du kun midlertidigt?

Hvis din flytning kun er af midlertidig karakter - hvilket for Post Danmark er alt mellem 7dage og 6 måneder - kan du nøjes med at melde midlertidig adresseændring til postvæsenet. Det kan fx være tilfældet under ferie eller midlertidig udstationering.

Du kan bede dit lokale posthus opbevare al din post, indtil du selv henter den.

Post Danmarks tilbyder også automatisk eftersendelse af al din post til din midlertidige adresse i Danmark, dog ikke adresseløse forsendelser, lokale ugeaviser og pakker.

Hvem skal du melde flytning til, hvis du flytter permanent?

Husk at melde flytning til:

 • Arbejdsgiver
 • Arbejdsløshedskasse
 • Aviser, magasiner og tidsskrifter
 • Bank
 • Bibliotek
 • Blodbank
 • Daginstitution
 • Ejendommens kontor eller vicevært
 • Fagforening
 • Forsyningsselskaber (el, gas, vand)
 • Folkeregistret
 • Foreninger og klubber
 • Forsikringsselskab
 • Internetudbyder
 • Kontokort
 • Kreditforeningsselskab
 • Læge og tandlæge
 • Olieselskab
 • Post Danmark
 • Revisor
 • Skole
 • Telefonselskab

Hvis din flytning til den nye adresse er af permanent karakter, skal du meddele Post Danmark, fra hvilken dato du ønsker, at adresseændringen og dermed videresendelsen af din post skal træde i kraft.

Du skal være opmærksom på, at nogle afsendere påtrykker deres konvolutter teksten "Videresendes ikke ved permanent adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse". Det betyder naturligvis, at afsenderen automatisk oplyses om din nye adresse - hvis Post Danmark kender, eller nemt kan finde, din nye adresse.

Har du et skilt med teksten "Ingen reklamer - tak" ved din brevkasse, ophører denne ordning, når du flytter permanent. Du skal derfor henvende dig til dit nye lokale posthus for at tilmelde dig ordningen igen på din nye adresse.

Hvordan ændrer du din adresse?

Du kan foretage adresseændring på posthuset eller gå ind på ePosthuset online og ordne tingene derfra. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du desuden vælge altid at lade din postadresse følge din folkeregisteradresse. Gør du det, behøver du ikke melde flytning til Post Danmark, idet postvæsenet automatisk opdaterer sine adresseoplysninger fra Folkeregisteret.

Har du oprettet navne- og adressebeskyttelse i Folkeregisteret, kan Post Danmark dog ikke hente dine adresseoplysninger herfra, for så opdateres din adresse ikke automatisk fra Post Danmark til Folkeregisteret.

Du skal være opmærksom på, at ePosthuset er en personlig ordning mellem dig og Post Danmark. Du kan derfor kun melde din egen flytning via internettet. Er der andre personer over 18 år i din husstand, skal de selv tilmelde sig ePosthuset og melde flytning her. Omfatter flytningen børn under 18 år, skal du under alle omstændigheder en tur på posthuset for at hente en flytteblanket.

Desuden kan du ikke melde flytning til ePosthuset, hvis:

 • Din adresse er en c/o adressse.
 • Du flytter til udlandet.
 • Hvis det er post fra et dødsbo
 • Hvis din virksomhed flytter adresse.

For erhvervsadresser og dødsboer gælder særlige regler, hvor det vil være en god idé at kontakte Post Danmarks kundeservice, hvis du har spørgsmål i forbindelse med flytning.

Vil du have hemmelig postadresse?

Ligesom du kan oprette et hemmeligt telefonnummer, kan du også holde din postadresse hemmelig, hvis du ønsker det. Hvis din flytning er permanent, kan du på ePosthuset eller ved hjælp af flyttemappen meddele Post Danmark, at du ønsker din postadresse hemmeligholdt fremover.

Dermed kan ingen finde din postadresse via de ellers tilgængelige søgemaskiner. Post Danmark er dog jf. CPR-lovens § 10, stk. 2, forpligtet til at give oplysninger om din adresse, hvis kommunalbestyrelsen rejser begæring om dette.

Virksomheder kan ikke have hemmelig adresse.

Hvad hvis posten udebliver?

Når du meddeler adresseflytning til Post Danmark, vil al den post, der sendes til dig på din gamle adresse, automatisk blive videresendt til den nye i en periode på 6 måneder. Du kan udvide denne periode til 12 måneder, hvis du henvender dig skriftligt til dit "gamle" lokale posthus.

postkasse
Post Danmark videresender automatisk post sendt til din gamle adresse 6 måneder efter flytningen. Foto: Torben Klint

Det betyder, at du i praksis har 6 eller 12 måneder til at få meddelt din familie og alle dine venner, at du er flyttet. Efter denne periode returnerer Post Danmark al post til afsenderen med påtegningen "adressaten flyttet". Er der ingen afsenderadresse, bliver posten behandlet som uanbringelig, hvilket som oftest betyder, at du ikke modtager den.

Samme påtegning, "adressaten flyttet", bliver anvendt, hvis du ønsker din nye adresse hemmeligholdt, så i den situation er det ekstra vigtigt, at du sørger for at informere alle dem, du ønsker skal kende til din nye adresse.

Udebliver posten efter din flytning, skal du henvende dig til dit "nye" lokale posthus, når du bliver bekendt med fejlen. På trods af alle gode intentioner sker det nogle gange, at Post Danmark fortsætter med at aflevere din post på din gamle adresse. Har du mulighed for det, er det derfor en god idé at aftale med den nye beboer, at vedkommende eftersender eventuel post.

Hvis ingen umiddelbart flytter ind på din gamle adresse, kan du forsøge at få naboer eller evt. vicevært til med jævne mellemrum at eftersende fejlagtigt leveret post.

Hvordan gør du det selv nemmere for posten at finde frem til dig?

Først og fremmest skal du gøre det så nemt som muligt for post- og avisbude samt alle andre post- og pakkeleverandører at se, hvem der bor på din adresse. Tydeligt navneskilt med samtlige navne på beboerne må være et minimumskrav.

Sørg for, at tilsvarende navneskilte fjernes fra din gamle adresse, og husk at flytte en eventuel "Ingen reklamer - tak"-ordning med.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kilder:

Post Danmark

Henvisninger:
Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab