Løbesod er en klæbrig masse, der kan trænge ud gennem skorstenen og give mørke skjolder på væggen. Løbesod lugter desuden surt.

Løbesoden kan ikke fjernes med almindelig rengøring, og det hjælper heller ikke at male væggen med almindelig maling, da den mørke farve hurtigt vil trænge igennem det nye lag maling. Du er derfor nødt til at fjerne puds og maling inden for en halv meters afstand fra de synlige tegn på løbesod. Du skal også kradse mørtelfugerne i skorstene ud til en dybde af 2 cm. Derefter skal du fuge og pudse væggen op med en speciel mørtel, der hindrer løbesoden i at trænge igennem.

Du kan forebygge problemer med løbesod ved at isolere skorstenen. Løbesod dannes nemlig især i en kold skorsten, fordi tjærestofferne i røgen kondenserer på den kolde overflade i skorstenen. Det er også vigtigt kun at fyre med tørt brænde.