Indbrudssikring af husets svage punkter

Find husets svage punkter, så du mindsker risikoen for indbrud i dit hus. Læs mere om, hvilken betydning huset beliggenhed og omgivelser har, når du skal sikre dit hus.

Tyv med koben

Den optimale indbrudssikring varierer fra hus til hus, bl.a. på baggrund af beliggenhed og arkitektur.

Arkivfoto.

Har husets beliggenhed betydning for indbrud?

Nogle huse er mere udsatte for indbrud end andre på grund af deres beliggenhed. Husets beliggenhed kan også betyde noget for, hvilken type indbrud der begås. De mest udsatte boliger ligger i afsides områder eller i villakvarterer. Hvor i landet eller i hvilken bydel boligen ligger har også betydning. Nogle byer og områder er hyppigere plaget af indbrud end andre.

TEST: Er dit hus et nemt mål for indbrudstyve?

Boliger i afsides områder

Ligger dit hus på landet med stor afstand til naboer, kan det give indbrudstyven ideelle betingelser. Her har det ikke så stor betydning, om tyven larmer lidt, når han knuser en rude eller brækker en dør op.

Desuden er der ofte mange gode flugtveje væk fra et afsidesliggende hus. Derimod er der nok ikke så mange mennesker i området, så en fremmed bil parkeret ved et hus kan hurtigt vække naboens interesse.

Boliger i villakvarterer

Bor du i et villakvarter, er situationen en anden. Her gælder det for tyven om at skabe sig adgang til huset uden at lave for meget støj. Derfor vil han prøve at komme ind i huset ved fx at tage glaslisterne af et vindue eller på anden måde lirke et vindue eller en dør op, uden at det larmer for meget.

Generelt kan en indbrudstyv se fordele i at vælge huse:

 • Der ligger lidt afsides uden naboer.
 • I områder med støj.
 • Med gode flugtveje både fra huset og fra grunden.
 • Med ugenerte haver
 • Der har gode gemmesteder i nærheden - krat, beplantning etc.
 • Hvor det er tydeligt, om der er nogen hjemme eller ej.

SE: DANMARKSKORT OVER INDBRUD

Hvor er det nemmest at bryde ind i et hus?

Smadret rude

Havedøre og store vinduer er oplagte mål for indbrudstyve. Gå en tur rundt om dit hus og vurdér hvor det er mest udsat.

Foto: Big

Det er meget svært at sikre sig fuldstændigt mod indbrud. Du må ud fra dit hus' beliggenhed og omgivelserne vurdere, hvor udsat det er for indbrud, og dermed få en fornemmelse af dets svage punkter. På den baggrund og ud fra naboers eventuelle erfaringer med indbrud kan du vælge et passende niveau for, hvordan du bedst sikrer dit hus mod indbrud.

SE TEMA: Indbrud i huset

En god måde at begynde på er at finde ud af, hvor tyven vil kunne bryde ind. Gå rundt om dit hus og se på det med tyvens øjne hvor er det mest oplagt at få adgang til huset?

 • Vinduer
 • Døre, hoveddør, terrassedør, kælderdør, altan
 • Garage, udhuse, skur
 • Høj tæt beplantning, hvor tyven kan stå ugeneret

Et meget stort antal indbrud er ikke planlagte, og det er derfor ofte temmelig begrænset, hvad tyven er udrustet med af værktøj. Derfor kan mange af disse indbrud forhindres med forholdsvis enkle midler. For jo vanskeligere det er for indbrudstyven at komme ind i huset, jo større er sandsynligheden for, at han opgiver.

LÆS OGSÅ: Indbruds- og tyverisikring af boligen

Sådan sikrer du dit hus

Langt de fleste indbrud begås i dagtimerne, når indbrudstyven kan se, at du og dine naboer ikke er hjemme. Men der er flere ting, du selv kan gøre, for at tyven vælger at gå forbi dit hus:

 • Lad huset se beboet ud. Det kan være lys inde i huset eller måske en radio, der er tændt; brug evt. tænd/sluk-ure.
 • Hav ikke kun udendørsbelysning tændt, da det kan tolkes som et tegn på, at du ikke er hjemme og først kommer hjem, når det er mørkt.
 • Hav udendørsbelysning, der tænder, når man nærmer sig huset.
 • Gem åbenlyse værdigenstande lidt af vejen, så de ikke er alt for synlige, når man kommer til huset.

LÆS OGSÅ: Hvornår skal du være mest opmærksom på indbrud?

Sådan sikrer du dine vinduer

Indbrudssikring

Forstærkning af glasramme.

Foto: Lindruck.

Det er selvfølgelig altid godt at sikre alle vinduer, men du kan også udvælge de vinduer, der er særlig oplagte som indgang for indbrudstyve. Det vil sige vinduer i kælderniveau, bag tæt beplantning, eller som vender mod haven.

Inden du sikrer dine vinduer, er det en god idé først at overveje, hvordan en indbrudstyv vil tvinge sig adgang gennem et vindue.

En tyv kommer typisk ind ad et vindue på en af følgende måder:

 • Fjerner ruden ved at pille udvendige lister af.
 • Bryder og åbner rammen med et koben eller en skruetrækker.
 • Borer vinduets træramme ud og fjerner vinduet.
 • Knuser ruden.

Det er som regel svært at forhindre en tyv i at ødelægge ruden i vinduet.

Låse

Du kan forhindre, at tyven får noget ud af at knuse ruden, ved at montere en lås på dit vindue. Så kan indbrudstyven ikke åbne vinduet bagefter og har derfor svært ved at komme ind den vej. Nogle sikringer findes med en kodelås, så du ikke behøver nøgle.

Haspesikring, dækskinner og jernpladeforstærkninger

Hvis du forstærker vinduesrammerne med jernplader eller dækskinner, som lægges over vinduesrammernes trædele, vil vinduet være sværere at bryde op med fx et koben eller en skruetrækker.

Også haspe på dine vinduer kan du sikre ved at montere en haspesikring, der gør vinduet vanskeligere at bryde op.

Derudover kan såkaldte nokker, som du monterer ved hængslerne, forhindre, at hele vinduet kan tages ud.

Limning og skruer

For at forhindre, at indbrudstyven fjerner listerne omkring vinduet og tager ruden ud, kan du lime ruden fast med silikone. Det er en effektiv og meget lidt synlig løsning. Ulempen ved metoden er, at det måske kan give dig selv problemer med at afmontere ruden, hvis du på et senere tidspunkt, skal have skiftet ruden. Så opvej besværet for indbrudstyven med det besvær, du kan give dig selv på et senere tidspunkt, før du vælger denne løsning.

Du kan også forhindre, at glaslisterne bliver fjernet, ved at sætte listerne fast med envejsskruer. Det er skruer, der kun kan skrues i men ikke skrues ud.

Desuden findes der beslag, med jernstænger, der går gennem vinduets ramme. På ydersiden sikre de glaslisten, og på indersiden er der monteret en kodelås, som gør, at vinduet ikke kan åbnes medmindre man kender koden.

Tremmer, barrer eller gitre

Det er meget almindeligt at sætte tremmer, barrer eller gitre op foran kældervinduer. For at sikre, at tyven ikke knuser ruden og derefter afmonterer fx tremmer, kan du skrue dem fast med envejsskruer, der er svære at fjerne.

Vinduer, der er redningsåbninger

Du skal være opmærksom på, om de sikrede vinduer er flugtveje i tilfælde af brand. Fungerer vinduet også som redningsåbning eller er det i rum, hvor du opholder dig meget, er det vigtigt, at du også efter en tyverisikring kan åbne det inde fra uden brug af nøgle.

Sådan sikrer du dine døre

Dørlås

Udesikre låse kan ikke åbnes indefra, hvis døren er låst udefra.

Arkivfoto.

Alle dine døre skal helst være sikret lige godt. Det nytter ikke, at du har en supergod indbrudssikker hoveddør, hvis din gamle terrassedør er uden nøgle eller beslag og nem at få op udefra. Tyven vil ved en hurtig runde altid udse sig den nemmeste indgang til huset.

For at finde ud af, hvordan du bedst sikrer dine døre, er det en god idé først at se på, hvordan en indbrudstyv vil tvinge sig adgang gennem dem.

En tyv kommer typisk ind ad en dør på en af følgende måder:

 • Ødelægger en evt. rude i døren og slår låsen fra indefra.
 • Bryder og åbner døren med et koben eller en skruetrækker.
 • Fjerner udvendige lister og tager en rude i døren ud.

En sikker yderdør er af god solid kvalitet og slutter tæt til en fast karm. Men først og fremmest er det vigtigt, at du sikrer dine døre med gode låse. En dør bør derfor være forsynet med minimum to låse af god kvalitet.

Låse

Mange døre, både hoveddøre og terrassedøre, har et eller flere vinduer, og derfor bør låsen være udesikker. At en lås er udesikker betyder, at den ikke kan åbnes indefra, når den er blevet låst udefra med nøgle. Det gør det umuligt for tyven at stikke hånden ind gennem en knust rude og åbne låsen, og det forhindrer ham også i at bære fjernsyn og andre store ting ud ad døren.

Det er også en stor fordel at sikre terrassedøre med indvendige låse. Hermed forhindrer du, at tyven har en nem flugtvej, hvor han hurtigt kan løbe ud med tyvekoster. Du skal naturligvis huske at låse døren indefra og fjerne nøglen fra låsen.

Husk at lade nøglen være i, når du er hjemme, eller hav et fast sted til nøglen. Du skal være sikker på alle i husstande ved hvor nøglen er så man nemt kan komme ud i tilfælde af brand.

LÆS OGSÅ: Sikre låse og nøgler

Beslag og forstærkninger

Du kan også forstærke dine døre med ekstra beslag som slutblik og dækskinner, som monteres i karmen der, hvor låsen sidder. Slutblik er den metalskinne, som sidder i dørkarmen, der hvor låsepalen skydes ind i.

Er din dør hængslet udvendigt, kan du montere nokker ved hvert hængsel. Så undgår du, at tyven kan fjerne døren ved at save hængslerne over.

Dørkarmene kan forstærkes med et profiljern eller en lille jernplade, der bukkes omkring karmtræet, og dermed bliver det vanskeligere at bryde døren op med et koben.

Er døren mindre solid, fx en fyldningsdør, kan du forstærke indersiden af døren med en metalplade. Det også en god idé at montere et sikkerhedsslutblik, der modvirker, at karmen flækker, hvis døren brydes op.

Terrassedøren

Terrassedøren bør sikres mod, at indbrudstyven fjerner listerne omkring ruden og tager den ud. Det kan du gøre ved enten at lime listerne på med silikone eller skrue dem fast med envejsskruer. Igen vær opmærksom på, at det kan være en udfordring at få ruden ud, hvis du efterfølgende beslutter dig for at udskifte ruderne.

De typiske hæve/skydedøre, der er monteret i mange parcelhuse, kan du ligeledes sikre med indvendige låse.

Kælderdøren

Kælderdøren er meget udsat og bør derfor være sikret godt. Døren ligger gerne på bagsiden af huset og lidt gemt væk i forhold til naboer og kig fra vejen.

Ud over de tidligere nævnte metoder kan du sikre en kælderdør med en jernbom, som du sætter på tværs af døren og låser med en hængelås.

LÆS OGSÅ: Indbrudssikring af kælderen

Sådan sikrer du garager, udhuse og skure

Det er også en god idé at sikre din garage, dit udhus eller skur. Dels står der måske ting, som kan stjæles, og dels er der måske adgang til huset fra skuret eller garagen.

Desuden er det meget typisk, at en indbrudstyv bruger haveredskaber til at bryde ind med. Lås også stiger inde, da de er et godt redskab til at få adgang til tagvinduer og 1. sal med.

Vælg en god kraftig lås med beslag og hængelås til at sikre med. Beslaget må ikke kunne afmonteres eller klippes over og skal gøres fast med gennemgående bolte og kraftige envejsskruer.

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • Forsikring & Pension
 • Det Kriminalpræventive Råd
 • Stopindbrud.dk

Henvisninger:

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab