Isolering af skur

Et godt isoleret skur har flere muligheder for anvendelse end et uisoleret skur. Læs her om fordelene ved at isolere dit skur, og hvad du skal være opmærksom på, når du isolerer det.

Det kræver den rette isolering, hvis de ting og redskaber, du opbevarer i dit skur, skal have den bedste beskyttelse. Nedenfor kan du læse meget mere om, hvordan du bedst sikrer skuret mod kulde.

En isolering af dit skur kan være med til at sikre en bedre beskyttelse af de ting og redskaber, du opbevarer i det. Nedenfor kan du læse meget mere om, hvordan du bedst sikrer skuret mod kulde. Arkivfoto.

Hvilke fordele er der ved at isolere et skur?

Fugt og rimfrost har i vintermånederne gode kår i uisolerede skure. Det er med til at sætte begrænsninger for, hvad du kan opbevare i dit skur, da de ting, der står i det, skal kunne modstå både kulde og fugt for ikke med tiden at gå til grunde. Hvis du vil bruge dit skur til andet end opbevaring af haveredskaber og cykler, kan det derfor være en god idé at have et isoleret skur. Fordelene ved at isolere et skur er bl.a.:

  • Et isoleret skur vil sjældent have problemer med frost men stadigvæk være så koldt, at det er et godt sted at opbevare madvarer som grøntsager, frugt, øl og sodavand.
  • Er skuret frostfrit, kan du lade malingen stå, uden at den tager skade. De færreste maleprodukter tåler nemlig frost, da det ødelægger de hærdende og elastiske egenskaber i malingen.
  • Et godt isoleret skur kan med fordel bruges som hobbyrum og/eller værksted.
  • Du kan stille din fryser i skuret, vel at mærke hvis skuret er så godt isoleret, at det ikke bliver koldere end fryseren kan tåle.

Hvis skuret er isoleret, kan det også bruges som værksted eller hobbyrum, når temperaturen udenfor sniger sig mod kuldegrader. Arkivfoto.

Hvilke love og regler er der for isolering af et skur?

Der er ingen love eller regler for, hvordan et skur skal være isoleret.

Skur og udhuse kan som udgangspunkt ikke benyttes til bebolese. Vil man gerne have en mindre bygning i sin have indrettet til bebolelse/ophold skal Bygningsreglementets krav til beboelse/ophold overholdes.

LÆS OGSÅ: Hytter og annekser

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal isolere dit skur?

Det kan ikke umiddelbart anbefales, at du efterisolerer et eksisterende skur, da det der er risiko for, at der sker en opfugtning af træværket. Det kan være svært at få ventileret konstruktionerne godt nok, når du efterisolerer, og derfor kan der opstå problemer med fugt og efterfølgende svamp og råd. Desuden er det svært at eftermontere vindpap, så det bliver tæt.

Hvis du alligevel vælger at efterisolere et eksisterende skur, skal du sikre dig, at der er mindst 20 mm ventilation imellem den udvendige beklædning og isoleringsmaterialet. I loftet skal der være mindst 50 mm frirum til ventilation imellem tagbeklædningen og isoleringen.

Selvom du isolerer dit skur, er det ikke ensbetydende med, at det nødvendigvis bliver holdt helt frostfrit. Når frosten tager til over en længere periode, kan du overveje at have en varmekilde i skuret, hvis du vil være sikker på at holde temperaturen over frysepunktet. Det er ikke tilladt at have en fast varmekilde i et skur, så en løsning kunne være at have en transportabel el-radiator stående, som kun bliver brugt, når der er behov. Her bør du huske på, at det kan være en dyr fornøjelse at opvarme med el. Opvarmning med gas kan ikke anbefales, da det danner meget kondensvand.

Vær opmærksom på, at du ikke bør anvende dampspærre i en bygning, som ikke permanent er opvarmet. Dampspærren kan i uopvarmede bygninger have den modsatte effekt af den, de har i opvarmede bygninger. Om sommeren, hvor temperaturen inde i skuret er mindre end den udvendige temperatur, vil man kunne få kondens på indersiden af dampspærren, og dermed opstår der risiko for svamp. Dampspærre i skure er derfor en dårlig idé.

Hvordan isolerer du et nyt skur?

Det anbefales, at anvende et mineraluldsprodukt til isolering af skuret. Det har brandmodstandsevne og er ikke vandfølsomt.

Det er en relativt nem gør det selv-opgave at isolere et skurs ydervægge, hvis yderbeklædningen ikke er sat op.

I langt de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at isolere skuret med 95 mm isolering. Det vil tage toppen af kulden og holde skuret frostfrit.

Sådan gør du:

  • Mål skuret op. Så du ved, hvor meget isoleringsmateriale, vindpap og ydervægsbeklædning du har brug for. Hvis væggen i skuret fx måler 3 x 2,2 meter, skal du bruge 6,6 m2. Hvis der er 4 sider af denne størrelse, giver det ca. 26,6 m2 overflade.
  • Køb materialer. Du skal bruge isoleringsmateriale (køb altid lidt ekstra til diverse tilskæringer), vindpap, vægbeklædning til både inder- og ydersiden af skuret, evt. afstandsliste, maske, hansker, heldragt og en isoleringskniv til at skære isoleringsbats til med.
  • Når skelettet er sat op, skal du sætte vindpap op på ydersiden af, hvor isoleringen kommer til at ligge. Det forhindrer, at vinden trænger ind i dit skur.
  • Sæt den ydre vægbeklædning op. Husk, at der skal være minimum 20 mm fri afstand mellem yderbeklædning og vindpap. Dette er for at sikre, at der kommer ventilation. Afstanden kan fås ved at sætte en afstandsliste på.
  • Læg isoleringen inde i selve stolpeskelettet indefra. Luk derefter ind til isoleringen med et materiale, der ikke suger fugt. Gips er ikke særlig velegnet. Brug i stedet profilbrædder, fibercement plader (eternitbeklædning) eller krydsfinér-plader.
  • Isolering af loftet sker nemmest udefra. Når du har sat din indvendige loftbeklædning op, lægger du isoleringen ned oppefra. Læg dernæst tagbeklædningen på. Husk at holde tagbeklædningen 5 cm fra isoleringen, så der opnås ventilation mellem isolering og tagbeklædningen.

Loftbeklædning kan, ligesom den indvendige beklædning, være profilbrædder, fibercement plader, eller krydsfinerplader. Du kan også anvende gipsplader i loftet, men kommer der kondens, vil gipspladerne tage skade.

Isolering og varmetab

LÆS OGSÅ: Isolering og varmetab

Hvad koster det at isolere et skur?

Prisen på isolering af et skur afhænger selvfølgelig af, hvor stort skuret er, hvilke typer materiale du bruger, og hvor du køber det. Prisen på isoleringsmateriale varierer meget.

Ofte tilbyder forhandlerne mængderabat. Eksempelvis kan 95 mm bats stenuld på tilbud fås helt ned til ca. 30 kr. pr. kvadratmeter, men typisk vil prisen være nærmere 70 kr. pr. kvadratmeter. Vindpap koster ca. 10 kroner pr. kvadratmeter, og derfor vil kvadratmeterprisen i alt typisk ligge mellem 40-80 kr. (2014).

SE TEMA: Skur og udhus

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab