Isolering af varmerør og varmeanlæg

Det er forholdsvist nemt og billigt at isolere varmerør og varmeanlæg, og du kan hurtigt sparepenge ved at isolere både varmeanlæg og varmerørene

Alle rør bør som på dette billede isoleres.

Det er forholdsvist billigt at isolere varmerør og varmeanlæg, når man tænker på den besparelse i varme, du kan opnå ved det. Arkivfoto.

Hvornår er det en god idé at isolere varmeanlæg og varmerør?

Varmeanlæg og varmerør taber en del varme, hvis de ikke er isoleret. Da det er relativt enkelt at isolere begge dele, bør det gøres som noget af det første, hvis du ønsker at energiforbedre dit hus. 

Det er altid en god idé at isolere varmeanlægget og varmerørene. Især hvis fyret eller andre dele af varmeanlægget og varmerørene står i et uopvarmet rum. Men det er også en god idé, fordi uisolerede varmerør afgiver varme til det omkringliggende rum, og det kan være en fordel, at man selv kan bestemme, om man vil have varme i rummet 

Varmetabet er størst på ældre kedler, dvs. kedler fra før år 2000. Har du en sådan kedel, er det værd at overveje, om du bør udskifte den med en ny og mere effektiv kedel, som er kondenserende.

Du bør også isolere varmtvandsrørene, både hvis de løber igennem uopvarmede og kolde rum, eller hvis vandet føres igennem mange meter rør, før det når frem til sit bestemmelsessted, eller blot fordi det giver dig mulighed for selv at bestemme, hvor du vil have varmen. Det kan bedst betale sig at isolere rør, der er varme hele året. Det vil sige rørene med det varme brugsvand. Det giver også en pæn besparelse, hvis du isolerer de vandrør, der kun er varme om vinteren. Det vil sige rørene, der fører varmt vand til radiatorer og gulvvarme. 

Hvis rørene til opvarmning af husstanden eller rørene til varmt brugsvand er isoleret med 30 mm teknisk isolering eller mindre, bør du overveje at efterisolere rørene. De uisolerede rør vil typisk befinde sig omkring husets varmekilde.

Fordelene ved at efterisolere de varme rør er, at man reducerer varmetabet væsentligt, man får en bedre økonomi eftersom energien benyttes mere effektivt, man får en forøget komfort og dermed bedre indeklima, og slutteligt forøges husets værdi. 

Hvis dit varmeanlæg står i kælderen, kan det også bedre svare sig at isolere varmerørene og opsætte en radiator som varmekilde, da du dermed mere effektivt kan regulere på varmen. På den måde kan du langt bedre styre temperaturforholdene i kælderen, så du både undgår varmespild og samtidig afhjælper problemer med dannelse af skimmelsvamp.

Hvordan isolerer du varmerør?

Mål op, hvor mange meter rør der skal isoleres og køb dernæst den mængde isolering og tape, der skal bruges. Sørg for at købe lidt ekstra, da du må påregne et lille spild.

Isoleringen, der skal anvendes er rørskåle, som er en type kapper med isolering på, der sættes uden på rørene. Der findes 2 typer: Rørskåle af PE-skum med isolering på, samt rørskåle af ren mineraluld, som oftest spændes fast med ståltråd og/eller tape.

Rørskålene kan fås i tykkelser fra 18 mm til 60 mm. Hvis der er plads til det, bør der isoleres med 60 mm. Du bør som minimum isolere med 40 mm.

håndværker isolerer rør

Du kan sagtens selv isolere dine varmerør, hvis du er en smule fingernem. Foto: Rockwool.

Hvis rørene bukker nogle steder, skal du bruge nogle særlige krumme rørskåle.

Til at isolere kedlen findes der trådvævsmåtter, som er specielt designet til at isolere kedler med. Det er isoleringsmåtter med tråd på. Måtterne fås i tykkelser fra 30 mm til 100 mm. Hvis der er plads til det, bør der isoleres med 100 mm.

Isoleringsmåtten lægges uden om kedlen og snøres fast med det medfølgende tråd. Banerne sys sammen med ståltråd de steder, hvor to måtter overlapper. Alle sider, undtagen forsiden, isoleres.

Nogle varmevekslere sælges isolerede. Har du en gammel varmeveksler uden isolering, bør den isoleres. Du kan købe særlige isoleringsplader/systemer til isolering af varmeveksleren. Disse plader/systemer minder om flamingoplader, er fremstillet i mål og samles med specielle låse. Der skal altså hverken skæres til eller tapes.

Hvad koster det at isolere varmerør?

Det kræver hverken den store erfaring eller fingerfærdighed selv at isolere dit varmeanlæg og varmerør. I byggemarkeder og på internettet kan du bestille formstøbte rørskåle i en størrelse, der passer til vandrørene. De skal blot sættes rundt om rørene og gøres fast med specialtape.

Hvis du skal isolere vandrør, der er 18x20x1000 mm, koster det ca. 30 kr. pr. meter. Skal du isolere lidt tykkere vandrør, 42x30x1000, er prisen ca. 60 kr. pr. meter.

Hvad kan du spare ved at isolere dine varmerør?

Det er ikke entydigt, hvor meget du kan spare ved at isolere dine varmerør. Besparelsen afhænger bl.a. af, hvor mange meter rør der trænger til at blive isoleret, og hvor meget isolering der er plads til. Men da udgiften til materialer er forholdsvis beskeden, og da du selv vil kunne udførearbejdet, vil udgifterne til isoleringen hurtigt have tjent sig hjem. 

Hvilke andre fordele er der ved at isolere varmeanlæg og vandrør?

Ud over at spare penge er der også andre fordele ved at skifte eller energiforbedre husets varmeanlæg:

  • Du opnår en mere ensartet fordeling af varmen i huset.
  • Varmeanlæggets levetid forlænges.

Hvordan kommer du i gang med at isolere varmeanlæg og vandrør?

1) Få et overblik over dit varmeanlæg

Ud over selve varmeanlægget, dvs. kedlen og varmeveksleren, er der to rørsystemer, som det er vigtigt at isolere. Det er de vandrør, der forsyner huset med varmt brugsvand, og de vandrør, der forsyner husets radiatorer og gulvvarme med varmt vand.

2) Mål op til isolering

Mål rørenes tykkelse og længde op, så du ved, hvilken størrelse rørskål du skal bruge og hvor mange meter. Mål kedlen og varmeveksleren op, så du ved, hvor mange kvadratmeter de er og dermed, hvor meget materiale du får brug for.

3) Vælg materialer

Rørskåle kan fås i både PE-skum, mineraluld og naturmaterialer. Vil du opnå den bedste isolering, bør du vælge rørskåle i mineraluld. Selvom tynde rørskåle er billigst, er det desuden bedre at købe rørskåle med en tykkelse på 30-60 mm. De giver den største besparelse og er derfor i det lange løb en bedre investering. Til at isolere kedlen skal du bruge trådvævsmåtter. Til at isolere varmeveksleren kan du købe særlige isoleringsplader/systemer. Det er vigtigt at vide præcis, hvilken type varmeveksler du har, så du kan bestille de helt rigtige isoleringsplader.

4) Montering af rørskåle

Vær omhyggelig, når du monterer rørskålene. Jo tættere rørskålene slutter til, jo bedre isolerer de. Vær derfor også omhyggelig, når du skærer til omkring ventiler, ved radiatorer osv. Sørg for ikke at presse rørskålen sammen, da det forringer dens isoleringsevne.

5) Montering af isolering på kedel

Trådvævsmåtterne lægges uden på kedlen og bindes/syes sammen med ståltråd i alle samlinger. Vær nøjagtig, når du skærer til, så isoleringen slutter tæt til overalt.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab