Når sommervarmen altid er over 30 grader, er aircondition en nødvendighed for at kunne holde varmen ud i de boligkomplekser, der siden 1940’er er skudt op i massivt omfang i de israelske byer.

Mere end 2½ mio. mennesker er indvandret til Israel siden 1948. I nogle dele af landet er befolkningstætheden dobbelt så stor som i Danmark.

Israel er cirka halvt så stort arealmæssigt som Danmark. Til gengæld bor her godt 7,8 mio. mennesker, hvor vi til sammenligning kun er omkring 5,6 mio. indbyggere i Danmark.

Religionen vigtig i hverdagen

Omkring 80 procent af landets befolkning er jøder, og 15 procent er muslimer. Resten er drusere eller kristne mindretal.

Den massive jødiske indvandring har skabt grobund for religiøse stridigheder internt i befolkningen, og religion spiller derfor en vigtig del i israelernes hverdag.

Huspriser stiger

Huspriserne i Israel har de seneste år været stigende. Landet tegner sig for de højeste boligpriser i hele Mellemøsten, og der bliver spekuleret i, om der er ved at udvikle sig en regulær boligboble. En lejlighed på 120 kvadratmeter i Tel Aviv kan erhverves for 6,2 mio. danske kroner, mens en lejlighed på 60 kvadratmeter koster ca. det halve.