Kan du klage over naboens røg fra brændeovnen?

Det kan være både skadeligt og generende, hvis røgen fra naboens skorsten er sort, tyk og ildelugtende. Læs, hvad du kan gøre, hvis du oplever problemer, når din nabo fyrer op i brændeovnen.

Hvad gør jeg ved min nabos røg?

Start med at tale med din nabo, hvis røgen fra deres brændeovn generer dig. Arkivfoto.

Med ikke mindre end ca. 750.000 brændeovne og 100.000 brænde- og træpillefyr i de danske boliger, bliver der årligt sendt en stor sending partikler op gennem skorstene i villakvarterne. 

Partikler, som kan være skadelige for miljøet og menneskers sundhed. 

Ifølge Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013, Boligmiljø, fra Statens Institut for Folkesundhed, har hver ottende beboer i stuehuse/parcelhuse inden for de sidste 14 dage følt sig meget eller lidt generet af lugt fra brændeovne i kvarteret.

Du har dog mulighed for at reagere, hvis røgen fra nabogrunden generer dig.

Anbefal din nabo at følge rådene om korrekt fyring

Start med at snakke med din nabo om problemet. Er røgen fra skorstenen sort eller lugter grimt, er det en god indikator på, at naboen fyrer forkert. Røgen skal helst være usynlig, da det viser, at der fyres så det mindsker udslippet af sundhedsskadelige partikler mest muligt. 

Henvis din nabo til Miljøstyrelsens gode råd om fornuftig fyring.

Klag til kommunen over naboens brændeovn 

Hjælper det ikke at snakke med naboen, kan du klage til kommunens miljøafdeling. 

Brændeovnsbekendtgørelsen giver de kommunale myndigheder beføjelser til at gribe ind, hvis der er problemer med forurening fra en brændeovn, en pejs, et pillefyr eller et lignende fyringsanlæg.

Kommunen kan kræve, at:

  1. Din nabos skorsten forhøjes. Er skorstenen for lav, er trækket ikke godt nok, og røgen forhindres i at blive spredt og fortyndet i atmosfæren. I stedet kan den ende på din grund.
  2. Din nabos brug af fyringsanlægget indskrænkes, så det fx kun må benyttes på afgrænsede tidspunkter, med en bestemt brændselstype eller under særlige vejrforhold.
  3. Din nabo anvender brændsel af tilstrækkelig kvalitet og tørhed, og at brændslet opbevares på en måde, så kvaliteten ikke forringes. I yderste konsekvens kan kommunen forbyde din nabo at bruge brændeovnen.

LÆS OGSÅ: Biopejse og elpejse

Krav til brændeovne

En brændeovn skal overholde en række krav, når den installeres.

  • Fra skorsten til naboskel skal der mindst være 2,5 meter. I sommerhusområder er kravet 5 meter.
  • Skorstenen skal være så høj, at der sikres tilfredsstillende trækforhold.
  • En nyinstalleret brændeovn skal godkendes i form af en prøvningsattest, som dokumenterer, at den opfylder kravene.

Kilder: Brændeovnsbekendtgørelsen & Bygningsreglementet BR10 

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab