Kan typehusfirmaet komme med ekstraregning for faskine længe efter at kontrakt er underskrevet og byggeriet gået i gang?

Hej Bolius

Kan entreprenør med rette præsentere ekstra regning for faskine 5 måneder efter vor kontakt underskrift og fundament er støbt til huset?

Omstændighederne er følgende:

I 2017 underskrev vi standard byggekontrakt med aftalegrundlag AB-Forbruger, rev. DH.

Denne er udarbejdet af Typehusfirmaets boligkonsulent og efter kontrol på hovedkontoret underskrevet af Typehusfirmaet i januar 2018.

Byggegrunden er fritidsgrund uden kloak. I specifikationer er anført bl.a. septiktank og en række grundudgifter, men intet om faskine, som er nødvendig til opsamling af regnvand.

Danhaus anerkender, at boligkonsulenten har glemt at omtale faskine, men holder sig til at, det er anført i AB forbruger, som ifølge kontakten er udleveret til bygherre. Det er dog ikke sket.

Med venlig hilsen

Niels G

Hej Niels

Denne kan tolkes begge veje. Der må som udgangspunkt ikke sendes regninger for arbejder som ikke er aftalt med dig som bygherre. Omvendt kan man sige, at hvis der er lavet en faskine, (efter den ene eller anden aftale med dig) og at udgifterne til denne ikke nogen steder er specificeret eller omtalt i materialebeskrivelsen fra entreprenøren, så kan man godt argumentere for, at du ikke har betalt for dette arbejde og leverance. Dernæst bliver diskussionen så, om hvad man som privat bygherre måtte forvente at være indeholdt i nogle af de poster som er beskrevet. Eksempelvis kunne der godt være en post der eksempelvis hed ”brønde og kloakker” eller lign. Og har man så her en forventning om, at alt er inkl. i dette, herunder faskiner.

Er faskinerne nævnt og tegnet ind på tegninger men ikke sat med i prisoversigten, vil jeg nok mene at Typehusfirmaet har det største forklaringsproblem.  

I AB Forbruger står der intet om faskiner. Betingelserne i AB Forbruger beskriver netop hvordan ekstra arbejder mv. skal være aftalt. Og skulle der opstå pludselige fejl i projektet er det entreprenørens ansvar at rådgive, vejlede og informere undervejs, og der skal ligge en skriftlig aftale om evt. større udgifter til sagen.

Sagen må evt. overgå til advokat, hvis I ikke selv kan løse det. Man er nødt til at læse det hele igennem, for at komme med præcist svar på dette.

Held og lykke med det.

Ps. Ab Forbruger betingelserne kan findes på nettet, eksempelvis her: Energistyrelsen, AB-forbruger

 

Med venlig hilsen

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab