Hej arkitekter!

Håber I vil hjælpe mig lidt, da min kæreste har brugt mange timer på at tegne og indrette badeværelse, hvor en entré inddrages.

Han har svært ved at vurdere, om elementerne kan være der, idet det er små rum og umiddelbart nogle ’dumme’ mål. Kan hans idé laves, eller har I et andet forslag til indretning af badeværelse, når entreen inddrages?

Med venlig hilsen Britta Nielsen

Kære Britta

Ideen er god, og jeg har ændret lidt på den for at få det hele til at spille sammen.

Jeg foreslår, at I flytter væggen ud mod gangen fra både badeværelse og entré. Dermed får I et rum, der er nemmere at indrette, og samtidig får I en mere rummelig gang. Åbningen til køkkenet skal nok flyttes lidt, det er lidt besværligt, men I vil i sidste ende kunne få et langt bedre badeværelse.

Husk at overholde regler om badeværelser

Døren ind til badeværelset skal placeres, så der er minimum 90 cm til at indrette en bruseplads mod bryggers. Vinduesvæggen holdes fri, så man kan komme til vinduerne, og der placeres væghængt toilet og håndvask på væggen ind mod køkkenet. Placér et kvadratisk vindue ved siden af det eksisterende, det vil give godt dagslys ved spejlet over vasken.

Husk, at Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang skal opfyldes - dvs., at der ud for håndvask og wc skal være en fri afstand på mindst 1,1 meter. Desuden bør der mellem væg og toilet være minimum 20 cm (selve toilettet er mellem 37 og 40 cm) og 15-20 cm på hver side af håndvasken - rummet skal altså i alt være minimum 150 cm bredt. Gangen vil, så vidt jeg kan se på tegningen, blive ca. 150 cm bred og overholder dermed kravet om minimum 130 cm.

Brug gerne rådgiver før I går i gang

Generelt er denne type ombygning af et badeværelse kompliceret, og så snart I har taget en beslutning om indretning og inventar, vil jeg stærkt anbefale jer at søge byggeteknisk rådgivning til videre projektering, inden I indhenter priser fra håndværkere og starter på selve arbejdet.

Med venlig hilsen arkitekt maa Tine Nielsen