Fra 2011 til 2018 er den gennemsnitlige husleje for et værelse i en af de fire store studiebyer, København, Aarhus, Odense og Aalborg steget med mellem 25 og 38 procent. Det fremgår af en statistik over udbudte værelser fra Danmarks største formidler af private lejemål, boligportal.dk.

I de syv år er de studerendes SU steget med 11 procent. Dermed bruger de studerende en langt større andel af deres SU-støtte på husleje i 2018 end tidligere.

Huslejeniveau i 4 byer

Pris for værelse i procent af SU efter skat

       

År

Storkøbenhavn

Aarhus

Odense

Aalborg

2011

70

60

48

50

2018

90

74

59

58

Siden 2011 betaler de studerende en stadig større del af deres SU i husleje for et privat værelse. Især københavnske studerende er ramt af de stigende værelsespriser, som i 2018 lægger beslag på 90 procent af SU-ydelsen.

Kilde: Husleje er indhentet som en gennemsnitspris over de udbudte boliger hos boligportal.dk, som er Danmarks største netbaserede formidler af private lejemål. Husleje er ekskl. forbrugsafgifter. En stikprøve på boligportal.dk indikerer imidlertid, at forbrugsafgifter i de fleste tilfælde er inkluderet i huslejen. For lejligheder gælder det modsat, at der i de fleste tilfælde skal betales for forbrugsafgifter ud over den rene husleje.

Note: Storkøbenhavn omfatter efterstående postnumre, der strækker sig fra Østerbro til Farum: 2100, 2200, 2300,,2400, 2500, 2600, 2610, 2620, 2640, 2650, 2680, 2700, 2720,  2730, 2750, 2800, 2820, 2850, 2860, 3460, 3500, 3520. 

Gennemsnitsprisen for et værelse i Storkøbenhavn er på 11 år steget med 38 procent, mens Aalborg har oplevet den mindste stigning på 25 procent. I alle tilfælde er lejepriserne steget væsentligt mere end inflationen, der i perioden udgør ca. syv procent.  Til sammenligning er priserne på ejerlejligheder i landsdel København steget med 52 procent , mens lejligheder i Aalborg er steget med 55 procent.

Gennemsnitspris for værelse til leje i Storkøbenhavn: 4.700 kr.

Et værelse i Storkøbenhavn, som omfatter byområder helt op til Farum i nord, Ballerup i vest og Solrød Strand i syd, koster i dag gennemsnitligt 4.686 kr. i månedlig husleje, fremgår det at tallene fra boligportal.dk.

Omregnet betyder det, at mens den studerende tilbage i 2011 kunne nøjes med at bruge 70 procent af SU-indkomsten efter skat på boligudgiften, så tager huslejen i dag 90 procent af SU’en, viser Bolius’ beregninger.

Værelser i centrum af København dyrere end studerende får i SU

Endnu værre ser det ud, hvis den studerende vælger at bosætte sig i København centrum eller i et af de populære brokvarterer. Afhængig af beliggenheden svinger gennemsnitsprisen for et værelse fra 4.576 kr. i København NV til 5.620 kr. i centrum, fremgår det af tallene fra boligportal.dk.

SU´en udgør efter skat ca. 5.225 kr. om måneden. Og vælger du som studerende at bosætte dig på det populære Vesterbro, ryger den gennemsnitlige leje for et værelse hurtigt op på 5.500 kr. månedligt – altså et pænt stykke over SU´en.

Stikprøver på boligportal.dk viser dog store prisforskelle mellem de udbudte værelser. Eksempelvis koster et værelse i et nybyggeri i København rask væk 7.000 kr. månedligt, mens et værelse i den ældre boligmasse fås for mellem 3.500 og 4.000 kr.

Priser på værelser til leje er næsthøjst i Aarhus

Prisen for at leje et værelse i Aarhus ligger gennemsnitlig på 3.855 kr. månedligt, hvilket er væsentligt under københavnerpriserne. En forklaring på prisforskellen kan være, at København rummer væsentligt mere nybyggeri end Aarhus.

Eksempelvis koster en nybygget lejelejlighed på 89 m2 i København SV omkring 15.000 kr. inkl. forbrug, hvilket giver en husleje på 7.500 kr. månedligt pr. person ved to lejere. I Aarhus koster en tilsvarende nybygget lejelejlighed ca. 12.500 inkl. forbrug.

Ikke helt overraskende er det billigst at bo for den studerende i Odense og Aalborg, hvor prisen for et værelse placerer sig lige omkring 3.000 kr. månedligt. Ikke desto mindre er huslejen siden 2011 steget væsentligt mere end SU´en, og i 2018 skal en studerende i gennemsnit betale 58–59 procent af sin SU efter skat mod tidligere 48–50 procent.

Lejelejligheder følger mønstret

I både København og Aarhus er det vanskeligt for en studerende at få råd til en et-værelses lejlighed, der er udbudt til henholdsvis 6.888 og 5.685 kr. i gennemsnitlig leje.

En del af forklaringen på det høje københavner-niveau kan være et stort udbud af små, nybyggede studieboliger. Eksempelvis udlejes der aktuelt studieboliger på 33 m2 i Valby til 6.400 kr. månedligt inkl. forbrug.

Men selv til denne pris er der stor efterspørgsel efter lejlighederne, beretter ejendomsmægler Anna Hjelgaard fra Home. Hendes udsagn understøttes af, at det af hjemmesiden fremgår, at der medio august 2018 kun er 12 ledige boliger tilbage ud af de i alt udbudte 228 studieboliger.

For den studerende er bundlinjen, at efter indregning af boligsikring, ryger huslejen ned på ca. 5.400 kr. inkl. vand og varme for de billigste lejligheder. Prisen for en lille lejlighed er om måneden dermed kun 500-1.000 kr. højere end for et lejet værelse i den dyre ende af markedet.

Klag til Huslejenævnet, hvis lejen er for høj

Hvis du mener, at du betaler for meget i husleje for dit lejede værelse eller lejlighed, kan du klage til Huslejenævnet i din kommune.

Det kan være svært at finde ud af, om prisen er for høj. Som udgangspunkt afhænger den lovlige leje af huslejeniveauet i området, hvor lejen er fastlagt efter reglerne i Boligreguleringsloven. Derfor kan du prøve at tjekke andre priser i området, men de kan dog også være for høje, så det er ikke altid, at du kan bruge dem.

Hvor høj udlejningsprisen for et værelse er afhænger også af det lejedes værdi. Fx er det ofte i orden at tage en højere pris, hvis værelset eller lejligheden er velindrettet og møbleret.

Læs mere om huslejenævnene, og hvordan du klager på borger.dk