Som noget helt nyt tilbyder et varmeværk nu en abonnementsordning, hvor du i stedet for at købe en varmepumpe til din bolig lejer en. 

Det er Trustrup-Lyngby Varmeværk i Djursland, som har stiftet søsterselskabet Nærvarmeværket, der ligesom de fleste fjernvarmeværker drives som et andelsselskab. Det betyder, at danskere, som bor uden for fjernvarmeområder, nu kan skifte til luft til vand-varmepumpe på abonnement. Ordningen gælder for hele landet, altså også alle dem, der bor uden for Trustrup-Lyngby Varmeværks område.

Nærvarmeværket priser for varmepumpe på abonnement

Priserne er inklusive moms.

Priserne for varmepumpe og installering: Fra 50.000 kr. til 72.750 kr. alt efter model.

Årlige udgifter

  • Administrationsbidrag: 1.500 kr. 
  • Abonnementsbidrag: 2.000 kr.
  • Servicebidrag: 1.875 kr.

Variabel varmepris: 0,064 kr. pr kWh

Den variable varmepris er en afgift baseret på det egentlige årsforbrug. I et velisoleret mellemstort hus på 130 kvadratmeter med fire beboere kan et årsforbrug være på 5-8000 kWh.

Du betaler derudover el som vanligt til dit elselskab, hvori elforbrug til drift af varmepumpe indgår. Du kan frit vælge elselskab, samt en el-ordning, hvor du el købes til ejendommen.

Lavere pris i forhold til at købe egen varmepumpe

Særligt i de steder i landet, hvor der er langt til naboen, har udskiftningen af olie- og naturgasfyr hidtil vist sig at være en stor udfordring.

- Det kan ofte ikke betale sig at forsyne små byer med fjernvarme, fordi der ikke bor mennesker nok, men vi tænkte over, om vi kunne hjælpe dem på en anden måde, siger Michael Meldgaard Christensen, driftsleder i Trustrup-Lyngby Varmeværk.

- Mange af de huse, der ligger her i Djursland koster omkring en million, og så er det altså mange penge oveni, hvis man skal bruge 100.000 kr. på at købe og installere en varmepumpe.

Skal du selv betale den fulde pris for et komplet varmepumpeanlæg, skal du således typisk af med 80.000-130.000 kr. For en andelshaver i Nærvarmeværket svinger priserne mellem 50.000 og 72.750 kr. efter moms alt efter model.

Skal ikke tjene penge på varmepumper på abonnement

- Du betaler et tilslutningsbidrag, et fast årligt bidrag, et forbrugsafhængigt bidrag og for det faktiske elforbrug, som varmepumpen bruger. Det giver ikke alene billig opvarmning, men da andelsselskabet står for hele installationen og ejer anlæggene, er det også vores ansvar, at driften bare kører, siger Michael Meldgaard Christensen, som forklarer, at de lave priser bl.a. skyldes, at de køber stort ind.

- Samtidig er der måske kun to års garanti på en ny varmepumpe, som du selv køber og installerer, mens vi i denne andelsordning tager al usikkerheden. Den dag, varmepumpen er slidt ned, kommer vi og installerer en ny.

- Vi adskiller os fra de kommercielle firmaer på den måde, at vi ikke skal tjene penge. Får vi overskud, falder priserne året efter.

Nærvarmeværket kan smitte andre fjernvarmeselskaber

Nærvarmeværkets model er et interessant tiltag, mener Henrik Bisp, fagekspert i Videncentret Bolius.

- Det medfører, at boligejerne får skiftet ældre varmekilder ud med nye mere energivenlige varmekilder. I nogle tilfælde vil det måske endda betyde, at boligejerne får en bedre komfort ved, at de får efterisoleret deres huse, da varmepumper stiller større krav til, at husene er velisoleret, da varmen leveres med en lavere fremløbstemperatur, siger Henrik Bisp og henviser til Videncentret Bolius’ energirenoveringsguide Komforten i hus

- Hvis abonnementsordningen derudover viser sig at være en god forretning, kan det forhåbentlig betyde, at andre fjernvarmeselskaber vil lave samme tiltag, siger fageksperten.

Regeringen støtter abonnementsordninger

Det er første gang, at et varmeværk starter en abonnementsordning på andelsbasis, men det er ikke første gang, at du kan få varmepumpe på abonnement.

Regeringen har afsat 25 millioner kr. til en forsøgsordning, der gør det muligt for boligejerne at udskifte oliefyret og købe en varmepumpe på abonnement. Den ordning hjælper de kommercielle virksomheder Best Green, OK Nærvarme, Greentech Advisor A/S og SustainSolutions med at få gang i udskiftningen af oliefyr til varmepumper.

Forskellen fra en kommerciel virksomhed og et andelsselskab er dog, at andelsselskabet ikke skal skabe et overskud til ejere. Kommer der et overskud, skal det tilbagebetales til andelshaverne, fx ved at reduceres taksterne det efterfølgende år.

Varmepumper modvirker energispild

Dansk Fjernvarme ser det som en glimrende tendens, at der kommer flere abonnementsordninger på varmepumper. Vicedirektør Kim Behnke forklarer, at der er et naturligt behov for abonnementsordninger med varmepumper visse steder i Danmark.

- Tyndt befolkede områder af landet er ikke egnet til fjernvarme. Når varmen skal transporteres fra fjernvarmecentralen og ud til steder, hvor der bor få mennesker, så sker der et for stort tab af varme, forklarer Kim Behnke.

Han henviser til, at der i denne tid strammes op på regulering af fjernvarme, hvor der især er fokus på den slags energispild, som sker ved transport af varme.

- I nogle tilfælde kan det måske lade sig gøre at få fjernvarme, men så kan det være, at man skal vente på, at der er flere borgere i dit område, som ønsker at skifte fra oliefyr til fjernvarme. Derfor kan det i nogle tilfælde ikke lade sig gøre at få fjernvarme, og der vil det være et glimrende alternativ at kunne få den her abonnementsordning.