Lovkrav/støj fra varmepumpe

Jeg er interesseret i at få oplyst hvilke lovkrav, der er til installation af varmepumper. Det drejer sig om en installation på en helårsgrund i byzone i Gribskov kommune, der støder op til en anden grund (også i byzone) hvor der ligger et hus, der benyttes som sommerhus.

 

Hvor meget må en varmepumpe støje, og hvor tæt på skel må den opsættes etc.?

 

Skal kommunen godkende opsætningen af varmepumpen?

 

Hvad gør man hvis naboen opsætter en varmepumpe, som ikke overholder lovkravene, og som man ikke kan tale sig til rette med?

 

Er der en uafhængig instans eller har kommunen pligt til at inspicere installationen?

 

På forhånd tak for assistancen.

Kære

Der er ikke præcise krav til støj fra varmepumper, men som tommelfingerregel skal du regne med, at støjgrænsen i de fleste tilfælde vil være 35dB ved skel til nabo.

Kommunen skal ikke godkende opsætningen af varmepumpen, men eventuelle krav i lokalplan m.v. skal overholdes.

Hvis naboens varmepumpe støjer, kan du klage til kommunen, der har mulighed for, at give et påbud om, at støjen nedbringes til typisk de 35dB i nattetimerne.

Kommunen har dog  ikke pligt til at inspicere en varmepumpeinstallation.

Med venlig hilsen

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab