Må du bygge et hegn i skel?

Hvilke regler skal du overholde, hvis du vil opsætte et hegn, hæk eller plankeværk i skel? Få svaret her.

Hegn i skellet

Som udgangspunkt må du gerne sætte hegn i skellet, men din nabo skal være enig. Illustration: Lars Andersen

Du må gerne opsætte et hegn i skellinjen ind til din nabos grund, men det forudsætter dog som udgangspunkt enighed med din nabo. Hegn langs gade, vej, sti eller en plads, der er åben for almindelig færdsel, skal derimod opsættes på din egen matrikel.

Reglerne finder du i Hegnsloven.

Vælg frit mellem hæk, planker eller mursten

Et hegn i skel mellem 2 grunde kaldes et fælleshegn og kan bestå af alt fra hæk, raftehegn og trådhegn til plankeværk.

LÆS OGSÅ: Byggetilladelse

Vær dog opmærksom på, at kommunen kan have fastsat retningslinjer for, hvordan hegn må se ud i bestemte områder.  Tjek derfor altid bestemmelser i lokalplaner, vedtægter i grundejerforeningen eller servitutter, der er tinglyst på din ejendom.

Du kan søge lokalplaner frem på den fælles offentlige planportal eller på din kommunes hjemmeside. Tinglysninger finder du på tinglysning.dk.

Aftal selv højden på hegnet med din nabo

Kendetegnet for et fælleshegn er, at det:

  • Står lige i skellinjen. Kun en landinspektør kan fastlægge skellet ved tvivl eller uenighed.
  • Skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de 2 grunde.
  • Skal have hegnsfunktion. Dvs., at det bl.a. skal beskytte mod fredskrænkelser.
  • Må have den højde, du og din nabo aftaler. Kan I ikke blive enige, skal hegnet som udgangspunktet være 1,8-2 meter højt. Et hegnssyn kan fastsætte højden, hvis man er uenig - fx ved særlige terræn-forhold.

Del udgifter til et fælleshegn med naboen

Fælleshegnet opføres i samarbejde mellem dig og din nabo. Derfor deler I som udgangspunkt både udgifter og vedligeholdelsesopgaver lige imellem jer.

Beskadiger du jeres fælles hegn, kan naboen kræve, at du udbedrer skaden. Du skal derfor sørge for at male, tjære eller kalke, når det trænger, eller få hækken klippet årligt, hvis der er tale om et levende hegn. Den side, der vender ind mod din grund, er dit ansvar.

Se videoen 'Sådan finder du skellet på din grund'

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Kristian Baatrup, landinspektør og indehaver af Landinspektørkontoret Baatrup og Thomsen A/S

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab