Må du klippe hækken ind til naboen, som du vil?

Hvor højt må du lade hækken vokse ind til din nabo? Og skal du spørge naboen, før du klipper den? Se svaret her.

Har du en hæk i skellet ind til din nabo, har I fælles vedligeholdelsespligt for hækken. Du skal være enig med din nabo om, hvordan I klipper fælles hæk. 

Ved uenighed kan I bestille et hegnssyn, der afgør retningslinjer og udgifterne til synet. 

Der er regler for din nabohæk. Bl.a. skal du blive enig med naboen, før du begynder at klippe hækken.

Der er regler for din nabohæk. Bl.a. skal du blive enig med naboen, før du begynder at klippe hækken.

Hækkens placering afgør pligter

Hegnsloven skelner mellem 3 typer hegn:

  • Fælleshegn: Det hegn, der står lige i skellet. Naboer deles om vedligeholdelse og udgifter hertil.
  • Eget hegn: Hegn, der følger skellinjen, men i en afstand af op til 1,75 meter fra skellet. Ejeren af grunden står for vedligeholdelse.
  • Indre hegn: Hegn, der ikke følger skellet eller står længere inde på din grund end 1,75 meter fra skellet. Er ikke omfattet af hegnsloven.

Sådan er reglerne for din nabohæk

Det er de to naboer indbyrdes, der aftaler forholdene for deres fælles hæk. Ved uenigheder eller som vejledning kan du bruge følgende regler fra Hegnsloven, der gælder for fælleshegn i boligområder:

  • Bliv enig med naboen. Du og din nabo må selv bestemme hækkens højde, så længe der ikke er særlige regler i lokalplaner eller servitutter for jeres område. Det undersøger du hos din kommunes tekniske forvaltning.
  • Max. to meter høj hæk. Hækken må som udgangspunkt ikke vokse sig højere end 2 meter, medmindre I begge er enige om den ekstra højde. 
  • Klip hækken en gang årligt. Du og naboen deler ansvaret om at passe hækken. Går der hårdknude i samarbejdet, har du ret til at klippe hækken ned til den aftalte højde én gang om året.
  • Få hjælp fra hegnssynet. Hvis I ikke kan blive enige, kan det lokale hegnssyn afgøre hækkens højde, og afgørelsen vil typisk ende på 1,8-2 meter. Kontakt din kommune for at få oplysninger om dit lokale hegnssyn.

LÆS OGSÅ: Hegnsloven og hegnsyn

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Tine Nielsen, redaktør for brevkassen Spørg Bolius

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab