Må du lovligt vaske bil i indkørslen eller på villavej?

Hvis vejret er godt, må du så vaske din bil på egen grund? Svaret får du her.

Bilvask på egen grund - er det lovligt?

Når vejret er lettere overskyet, er forholdene perfekte til bilvask. Men må du overhovedet vaske bilen på egen grund? Foto: Lisbeth Holten.

Når vejret er lunt og en smule overskyet, er det perfekt at trække i arbejdstøjet og vaske bilen. Men så rejser spørgsmålet sig: Er det tilladt at vaske bilen på egen grund frem for at køre i en vaskehal?

Der er i dansk lovgivning ikke noget til hinder for, at du vasker din bil på egen grund eller på den vej, du bor på. Men du skal være opmærksom på, at der i områdets lokalplan eller tinglyste servitutter kan gemme sig et forbud mod bilvask.

Bilvask kan forurene naturen

Det kan fx være for at undgå forurening af et nærliggende vandløb eller en sø, hvor eventuelle kemikalierester i spildevandet fra bilvask kan gøre skade.

Det er især udledning af sæbe, tjærestoffer og tungmetaller til kloaksystemet, der kan udgøre et problem.

Ikke ulovligt at vaske bil på egen grund

I Sverige er bilvask indirekte omfattet af miljøloven, der forbyder udledning af urent spildevand.

I Jönköpings kommune kan det koste 10.000 kroner at overtræde et forbud mod at vaske sin bil i indkørslen. Forbuddet blev i sin tid indført, efter at undersøgelse dokumenterede, at der hvert år udledes 5,5 ton tungmetaller, 2.000 ton olie og 5.000 ton affedtningsmiddel, autoshampoo og voks i vandløb og videre ud i naturen.

Selvom lovgivningen ikke går så vidt i Danmark, har der gennem tiden været flere kommunale forsøg på at forbyde bilvask på villaveje. I 2015 foreslog Danmarks Naturfredningsforening at forbyde bilvask for at skåne miljøet, men det blev pure afvist af Miljøstyrelsen.

Argumentationen mod et forbud lød, at bilejernes vaner allerede har ændret sig meget til det positive, da danskerne generelt er blevet tilbageholdende med at hælde maling og kemikalier i kloakken.

LÆS OGSÅ: Carporte og garager

Her er FDM's vaskeråd

  • Vælg altid den billigste vask og spar undervognsvasken væk
  • Afsæt en time til at vaske bilen ved håndkraft 2-4 gange om året
  • Det er nok at vaske bilen en gang om måneden
  • Anskaf en mikrofibersvamp - alternativt en langskaftet blød børste, så du undgår at trykke for hårdt
  • Brug autoshampoo til bilen
  • Lakforsegling bør ske ved håndkraft minimum en gang om året - vaskehallens forsegler kommer ikke ind i krogene
  • Et mikrofiberhåndklæde er godt til at tørre bilen med efter vasken
  • Overvej at håndvaske bilen på de såkaldte puslepladser med miljøsikret afløb

Kilde: FDM

Kommuner vil begrænse bilvask

I Vejle Kommune og Aalborg Kommune har man i stedet for et forbud forsøgt sig med oplysningskampagne mod bilvask på private villaveje.

I Aalborg Kommune udgør kloakseparering et problem, da spildevand fra privates bilvask via regnvandsafløb ofte ender urenset i naturen.

Kommunen skønnede i 2016, at der alene i Aalborg Kommune årligt løber 20.000 kubikmeter urenset vand fra manuel bilvask ud i naturen.

Vask bilen i vaskehal

Bilejernes organisation FDM mener, at biler som hovedregel skal vaskes i vaskehal.

Ved bilvask i vaskehal er vandforbruget typisk mindre end ved håndvask, og det er desuden lettere at kontrollere spildevandet ved vask i vaskemaskine.

De fleste vaskehaller er i dag udstyret med lamelbørster af skum frem for tidligere, hvor man brugte nylonbørster, der af mange bilejere blev kendt for at ridse billakken unødigt meget.

Vælger du alligevel at vaske bilen hjemme, anbefaler FDM, at du holder dig til miljøvenlige produkter, når du vælger shampoo, fælgrens, voks mv.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab