Må du plante høje træer i skellet til din nabo?

Skellinjen markerer grænsen mellem din og naboens grund. Men har du ret til at plante et træ der? Bliv klogere her.

Dine træers grene må gerne hænge ind over naboens have. Dog ikke –hvis:

  1. Grenene vokser igennem jeres fælleshegn eller hænger så lavt over hegnet, at det skades.
  2. Grenene hænger så lavt ind over naboens grund, at det bliver umuligt at komme rundt med fx havemaskiner.
  3. Grenene er gamle eller rådne og udgør en sikkerhedsfare.

I tilfælde 1 og 2 har naboen ret til at skære grenene af i skellinjen. I tilfælde 3 skal det lokale hegnssyn pålægge dig at beskære træet.

Der er ingen klare regler for, hvor meget naboens træ skal genere dig, før du kan få rettens ord for, at det skal beskæres eller fældes. Men et par tidligere domme kan give dig et indtryk af retspraksis:

19 m højt træ skulle fældes

I 2009 afgjorde Vestre Landsret, at en boligejer skulle fælde sin 19 m høje nordmannsgran eller skære den ned til 3 meters højde, fordi den skyggede for eftermiddagssolen i naboens gårdhave. Boligejeren skulle desuden betale sagens omkostninger på 12.500 kr. .

25 m højt træ kunne blive stående

I 1999 afgjorde Østre Landsret, at en 25 m høj ahorn kunne blive stående, selvom kronen rakte ind over skellinjen, og træet skyggede for naboens terrasse. Landsretten lagde vægt på, at området havde en lokalplan for bevaring af kvarterets særpræg – herunder skovagtig beplantning, og at træet allerede stod der, da naboen købte sin ejendom.

Kilder og henvisninger

Kilder:

Erik Frodelund, juraeksperten.dk  Kristian Baatrup, landinspektør og indehaver af Landinspektørkontoret Baatrup og Thomsen A/S Orientering om hegnsreglerne

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab