Må du selv bestemme farven på dit hus?

Er der frit valg på farvekortet, når huset skal males? Få svaret her.

illustration af mand der maler parcelhus lilla

Husk at tjekke lokalplanen før du maler hus - der kan være regler for hvilke farver du må bruge. Illustration: Lars Andersen.

Trænger husets facade til en ny gang maling, er det en god idé først at tjekke flere forskellige steder. Der kan nemlig være særlige regler for farvevalg i lokalplaner, servitutter og i grundjerforeningen, ligesom dit hus kan være fredet eller bevaringsværdigt.

LÆS OGSÅ: Lokalplaner

Lokalplan dæmmer op for vilde farveforskelle

En lokalplan udarbejdes af kommunen og fastlægger bl.a., hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, hvor der skal bygges, og hvordan de enkelte huse må se ud i forhold til tagtyper, vinduer og farver. Fx kan lokalplanen stille det krav, at husene kun må males i bestemte jordfarver.

Ved at begrænse boligejeres farvevalg ønsker kommuner at undgå, at enkelte huse i et kvarter skiller sig ud fra helheden med en facade i en alt for skrap farve.

LÆS OGSÅ: Valg af farve til facaden

Farveregler gælder kun, hvis huset skifter farve

Lokalplanen gælder fra det tidspunkt, den er besluttet. Dvs., den regulerer udelukkende fremtidige forhold. Dit hus kan derfor godt beholde en farve, som pludselig bliver forbudt i kvarteret, hvis den var malet i den pågældende farve, inden planen blev indført.

Det gælder også, hvis facaden trænger til ny maling. Så længe du vælger den samme farve, som huset hele tiden har haft, vil der blot være tale om vedligeholdelse af eksisterende forhold.

LÆS OGSÅ: Sådan maler du en pudset facade

Forkert farve på facaden kan give bøde

Maler du huset i en farve, som ikke er godkendt i lokalplanen, kan kommunen på baggrund af en klage fra fx dine naboer vælge at give dig et påbud om at få huset malet om.

Følger du ikke dette påbud, risikerer du i henhold til § 64 i planloven en politianmeldelse, som i sidste ende kan resultere i både bøde og sagsanlæg.

Det skete for ejeren af et blåt hus i Næstved Kommune. Læs mere om den sag her.

LÆS OGSÅ: Må du male naboens bygning i skel

Boligejere kan søge om dispensation

Du har mulighed for at søge dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen. Kommunen godkender dog kun mindre betydende fravigelser, som ikke er i strid med principperne i planen.

Vælger kommunen at dispensere fra lokalplanen, skal naboerne orienteres.

SE TEMA: Maling - udendørs

Det er ikke nok at tjekke lokalplanen

Det er dog vigtigt, at du gør dit forarbejde grundigt, før du maler dit hus i en ny farve. Udover lokalplanen så bør du tjekke op på, om der eventuelt er bestemmelser i din grundejerforening.
Du skal ligeledes tjekke servitutterne, og dem finder du på www.tinglysningen.dk, hvor du finder dem under din ejendom.
Hvis ikke du ved det, så bør du også undersøge om dit hus er fredet eller bevaringsværdigt. Er det fredet, må du ikke umiddelbart male det i en ny farve. Hvis det er bevaringsværdigt, afhænger det af, hvilken grad af bevaringsværdigt dit hus hører under.
Du kan se om dit hus er fredet eller bevaringsværdigt her.

LÆS MERE: Bevaringsværdige huse

Kilder og henvisninger

Kilder:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab