Må du slå græs kl. 6 om morgenen?

Tidligt lørdag eller søndag morgen, mens alle andre sover, er du allerede i gang med plæneklipperen. Men må du slå græs på et hvilket som helst tidspunkt i weekenden?

Lad være med at slå græs tidligt om morgenen.

Vis hensyn og vent med at slå græsplænen til de har nydt morgenkaffen. Arkivfoto.

Tidspunkter du IKKE bør slå græs

  • Før kl. 10 i weekenden
  • Ved spisetider
  • Efter middagsmaden om aftenen

Kilde: Jørn Bitsch, sekretariatschef hos Parcelhusejernes Landsforening

I princippet må du slå græs på hvilket som helst tidspunkt på døgnet, det passer dig, for der er ikke noget, der direkte forbyder dig at slå græs på bestemte tidspunkter. Heller ikke i weekenden.

Der er dog nogle kommuner, der bruger lovteksten i "bekendtgørelsen for miljøregulering af visse aktiviteter" til at behandle naboklager over fx støj fra en plæneklipper.

Bekendtgørelsens §19 giver kommunen ret til at påbyde borgere ikke at anvende støjende motordrevne redskaber. Også når det er på privat grund. På baggrund af bekendtgørelsen kan en kommune udstede en bøde, hvis påbuddet ikke bliver overholdt.

Derudover har nogle grundejerforeninger lavet regler for, hvornår man må støje og fx slå græs, men de har ingen sanktionsmuligheder, hvis reglerne bliver brudt.

Du kan altså vælge at slå græs tidligt lørdag eller søndag morgen, men det er ikke nødvendigvis en god idé. Det kan i yderste konsekvens føre til en bøde, så tal med dine naboer og bliv enig om nogle retningslinjer, så I ikke behøver involvere kommunen.

LÆS OGSÅ: Ny græsplæne

Hvor meget larmer en plæneklipper?

En plæneklipper af almindelig størrelse må ifølge EU-regler have et lydeffektniveau på op til 98 dB, og benzindrevne plæneklippere har typisk samme støjniveau som en personbil, der accelererer.

Derfor giver det god mening at tænke på resten af villavejen, før du slår græsset lørdag eller søndag morgen. Dine naboer kan nemlig være generet af dit valg af tidspunkt for græsslåningen.

LÆS OGSÅ: Pleje af græsplænen

Sådan dæmper du larmen fra plæneklipperen

  • Hold den ved lige, så støjer den mindre.
  • Giv ikke mere “gas” end nødvendigt
  • Undgå at overbelaste plæneklipperen. Sørg fx for at fjerne sten og grene fra plænen, som plæneklipperen kan have svært ved at komme henover, og som desuden kan beskadige skærene.
Der er ingen love, der forbyder græsslåning i bestemte tidsrum.

Der er ingen love, der forbyder græsslåning i bestemte tidsrum. Arkivfoto.

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Bolius

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab