Må min nabo sætte en mobilmast op i haven?

Teleselskaber må spørge alle boligejere om lov til at sætte en mobilmast op i haven. Men kan du gøre noget som nabo? Få svaret her.

Hvis et teleselskab og din nabo er enige om at sætte en mobilmast som denne mast, der ligner en flagstang, op i naboens have, og de følger kommunens regler, kan du normalt ikke gøre så meget ved det. 
Foto: Torben Klint

Hvis et teleselskab og din nabo er enige om at sætte en mobilmast som denne mast, der ligner en flagstang, op i naboens have, og de følger kommunens regler, kan du normalt ikke gøre så meget ved det.

Foto: Torben Klint

Hvis et teleselskab vil sætte en mobilmast op i din nabos have, er der meget lidt, du kan gøre ved det. For mobilmaster må gerne sættes op i private haver. Hvis et teleselskab og en privat boligejer kan blive enige om en aftale, skal de blot søge kommunen om en byggetilladelse efter de almindelige byggeregler i bygningsreglementet (eller efter planloven, hvis det er i et landområde).

- Der er ingen regler for hvem eller hvor, selskaberne kan spørge. Det betyder, at selskaberne også kan spørge parcelhusejere og andre, om der kan opsættes mobilmaster på en given grund. Byggetilladelsen skal indhentes fra kommunen.

- Master og antennesystemer er bebyggelse i lovens forstand. Derfor er de omfattet af byggelovgivningen, som handler om ny bebyggelse, om ombygninger og om visse forandringer og ændringer i benyttelsen af en bebyggelse. Det betyder, at opsætning af mobilmaster er omfattet af reglerne i bygningsreglementet, forklarer Gregers Koldby Nielsen, fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen.

Mobilmast kan godkendes efter lokalplan

Der findes en generel lov på masteområdet – masteloven – som betyder, at teleselskaberne skal fællesudnytte master så meget, de kan. Men hvis de mener, at en mobilmast skal sættes op i en privat have for at sikre den bedste mobildækning i et område, kan de henvende sig til en privat boligejer. Og hvis de 2 parter kan blive enige om en kompensationspris for at sætte mobilmasten op, er næste skridt at søge kommunen om tilladelse.

Mobilmaster ligner flagstænger, de er bare en del større. 
Foto: Torben Klint

Mobilmaster ligner flagstænger, de er bare en del større.

Foto: Torben Klint

Hvis du er nabo, vil du efter byggelovgivningen blive inddraget i en nabohøring. Men hvis mobilmasten ligger inden for de krav, der er i lokalplanen eller en evt. lokal mastepolitik, vil der sandsynligvis blive givet tilladelse til mobilmasten.

Erhvervsstyrelsen bakker mobilmaster op

Der er ikke en generel tommelfingerregel om, hvor høje eller brede mobilmaster må være. I udgangspunktet forsøger teleselskaber dog at udforme mobilmasterne som flagstangslignende master, når de skal stå i private haver. Og så kommer det som nævnt helt an på lokalplanen, hvilke krav der kan være.

Bl.a. Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og telebranchen opfordrer til, at man i høj grad samarbejder om at sikre den bedst mulige mobildækning.

Kommuner opfordres til at lave mastepolitik

Erhvervsstyrelsen har lavet en vejledning til, hvordan kommunerne bør lave mastepolitikker. Teleindustrien – teleselskabernes branchesamarbejde – opfordrer kommunerne til at få en mastepolitik.

- Vi opfordrer generelt kommuner til at udarbejde egentlige mastepolitikker, så det er klart, hvilke regler og præferencer man har i den enkelte kommune, siger direktør Jakob Willer.

Kommunerne er dog ikke kommet så langt med det endnu. Favrskov, Haderslev og Hvidovre er blandt de få kommuner, der har lavet en mastepolitik.

Sådan klager du over en mobilmast

Kommunen har det endelige ord, når det gælder tilladelser til mobilmaster. Så længe de følger de kommune- og lokalplaner, de har vedtaget, kan de lovligt give byggetilladelser til mobilmaster i private haver.

Derfor er der ikke så meget, du kan gøre. Nabohøringen er din eneste mulighed:

  1. Brug din ret til at indsende høringssvar!
  2. God skik er en frist på 14 dage til nabohøring. Hvis du får en kortere frist, kan du forsøge at klage til kommunen. Medhold er dog ikke garanteret, for der er ingen specifik lov, der fastsætter høringsfristen.
  3. Hav argumenterne i orden i dit høringssvar. Vær konstruktiv. Kom evt. med alternative løsningsforslag.
  4. Forbered dine argumenter ved bl.a. at tjekke lokalplaner og bygningsreglementet – så du kan protestere, hvis mobilmasten ikke overholder gældende planer og lovgivning. Det kan du gøre her:

Kilde: Advokat og ekspert i boligretssager, Tina Kjeldstrøm, www.borger.dk

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab