Må naboen skyde din kat?

Hvad må man, og hvad må man ikke gøre, hvis en kat strejfer rundt i haven og på grunden? Få svar her.

Hvis kattens ejer er blevet varslet på forhånd, er det ifølge Mark- og Vejfredsloven tilladt at skyde katte, der færdes på éns grund, oplyser Dyrenes Beskyttelse, der vil have ændret loven.

Det er kun tilladt at aflive husdyr der strejfer på din grund, hvis de angriber andre husdyr, mennesker eller ejendom. Arkivfoto.

Siden Mark- og Vejfredsloven blev ændret 1. juli 2014 er det ikke længere tilladt at aflive katte, husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, der strejfer rundt på din grund.

Der er dog én undtagelse fra loven: Hvis dyret angriber andre husdyr, eller der er overhængende fare for, at det vil angribe personer eller ejendom, må du aflive det uden forudgående advarsel.

Hvad gør du, hvis en kat strejfer rundt på din grund?

Ejere af et af de ovenstående husdyr har pligt til at holde deres dyr på egen grund. Hvis dyrene færdes på din grund og er til væsentlig gene, kan ejeren straffes med bøde. Væsentlig gene er fx, hvis dyret er aggressivt, trænger ind i dit hus eller skader din ejendom.

Hvis en kat, tamkanin eller et af de andre dyr strejfer rundt på din grund, er det tilladt at fjerne dyret på en ”hensigtsmæssig måde”, fx ved at jage det væk eller forsøge at indfange det. Med hensigtsmæssig menes, at dyret ikke må opleve unødvendig smerte eller lidelse.

Hvis du fanger dyret, skal du hurtigst muligt, og senest inden for 24 timer, kontakte ejeren. Hvis du ikke ved, hvem dyret tilhører, skal du kontakte politiet. Det er din pligt at fodre og passe dyret forsvarligt.

Må du kræve betaling fra ejeren, hvis du har fanget en kat?

Hvis dyret har forvoldt skade på din grund, kan du forlange erstatning af ejeren.

Det er også muligt for politiet at udstede bøder til katteejeren, hvis katten er til væsentlig gene. Der har så vidt vides ikke været nogle sager endnu, og Rigspolitiet har ikke kunnet oplyse, hvor stor en evt. bøde kan være.

Har det være tilladt at skyde katte og hunde?

Ja, inden Mark- og Vejfredsloven blev ændret 1. juli 2014, var det – hvis en række forudsætninger var opfyldt – tilladt at skyde hunde og katte, der strejfede rundt på din grund. Det krævede bl.a., at ejeren inden for det seneste år var blevet advaret, eller advarslen var blevet offentliggjort. Hvis dyret angreb andre husdyr, eller der var overhængende fare for, at det ville angribe personer eller ejendom, måtte dyret aflives, uden forudgående advarsel.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse har der været en række tilfælde, hvor hunde og katte er blevet skudt på naboens grund. Det mest kende eksempel er hunden Balder, som genboen skød, da Balder ofte løb ind på hans grund, hvor han selv havde hjorte, kaniner og hunde.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab