Må naboens træer skygge?

Mange danskere kan ikke nyde solen i deres have, fordi naboens træer skygger. Men kan de gøre noget ved det? Find ud af det her.

Selvom naboens træer tårner sig 15 meter over din hæk og lægger din have i fuldstændig skygge sommeren igennem, giver loven ingen mulighed for, at du kan gøre noget. Omvendt kan dine naboer heller ikke kræve, at du skal fælde dine gamle kastanjetræer.

Selvom naboens træer er så høje, at de skygger for dit hus, kan du ikke kræve at få dem fældet.

Skel og hegn er det eneste område, som har lidt regler. Her kan du beskære grene, som vokser gennem dit hegn eller er til skade for hegnet.

Hvis grenene til gengæld er ovenover hegnet, kan du kun kræve, at de bliver beskåret, hvis de er rådne og der er fare for, at de falder ned. Eller hvis de hænger så lavt, at du ikke kan komme forbi med dine havemaskiner.

Hegnssyn kan afgøre klage om træer

Samtidig er der regler for højden af hegn og træer i skelområdet.

LÆS OGSÅ: Hegnsloven og hegnssyn

Kan I ikke blive enige om forståelsen af reglerne i skellet, har alle kommuner et kommunalt hegnssyn, som du kan kontakte for at få en afgørelse.

- Desuden kan der være servitutter fra gammel tid eksempelvis i strandområder, som har indflydelse på, hvor der må være træer, forklarer jurist Erik Frodelund fra familieadvokaten.dk.

Naboer i strid om træer i have

Der er masser af eksempler på nabostridigheder om bevoksning. Dem med træerne føler sig ofte udsat for trusler om retssager, og dem med skygge føler sig overhørt og generet. Det får mange til at kontakte en advokat.

- Foråret er højsæson for henvendelser, fortæller Erik Frodelund.

Retssag løser ikke problemer med nabo

Men ifølge Jesper Bastholm Munk, faglig leder på Center for Konfliktløsning, er en afgørelse gennem hegnssyn eller i byretten ikke nødvendigvis vejen til et bedre naboskab.

- Retten kan løse sagen rent teknisk, men følelserne kan sagtens forblive de samme. Samtidig er der en stigende tendens til den slags afgørelser faktisk ikke efterleves, og der kan gå prestige i at betale bøder, fortæller Jesper Bastholm Munk.

Godt naboskab, samtale og velvilje er vejen frem

Erfaringen viser, at samtale ikke blot fremmer forståelse, men også skaber ideer på løsninger, som ingen havde tænkt på før.

- Når du mærker, at noget begynder at ligne en konflikt, er det vigtigt at tage det alvorligt. Tag kontakt til naboen i stedet for at gå og putte med det. Hvis du går og sparer op, har du pludselig meget på kontoen, og det kan blive svært at få det sagt på en ordentlig måde, forklarer Jesper Bastholm Munk, som har mange års erfaring med løsning af nabokonflikter.

Tal ordentligt til din nabo, hvis træet skygger

Sørg for at skabe gode rammer for snakken med naboen.

Tænk samtidig over, hvad du vil sige. Hvis nogle træer generer, duer det altså ikke at sige, at naboens have er helt ude af kontrol, men bliv på egen side af skellet og fortæl, hvordan det opleves hos dig. Vær tydelig i det der er vigtigt for dig. På den måde undgår du at gøre naboen forkert og diktere, hvad han skal gøre.

- Vigtigheden af måden vi snakker sammen på ikke kan fremhæves nok. Det gælder både selve ordene, men også hvor og hvornår, siger Jesper Bastholm Munk.

En snak i døren, mens naboen er i gang med aftensmaden eller har familiefødselsdag, skaber ikke de bedste rammer. Find en tid som passer begge og nogle rammer, hvor I kan mødes.

Center for Konfliktløsning har flere konkrete eksempler på alternative løsninger:

 1. I stedet for at klage over et kæmpe grantræ gik naboen ind og spurgte: "Hvad skal sådan et grantræ koste?". Prisen var så et nyt kirsebærtræ. Og så havde de en aftale.
 2. En nabo havde ikke noget morgensol til sin formiddagskaffe. Det viste sig, at træets ejer ikke ville af med sit træ, men til gengæld sjældent var hjemme om formiddagen, så naboen derefter kunne nyde sin formiddagskaffe i solen på naboens terrasse.

Sådan kan du løse konflikt med din nabo

Hvis du allerede har en konflikt med din nabo, kan du ifølge Center for Konfliktløsning gøre følgende:

 • Tag kontakt til naboen.
 • Hold dig til sagen set fra din have.
 • Gå efter bolden og ikke manden.
 • Lyt til naboens version af sagen.
 • Invitér naboen på udsynsvisit.
 • Vær kreativ i løsninger.
 • Lav fælles aftaler

Få hjælp til nabostridigheder

Hvis tingene er spidset så meget til, at I ikke selv kan finde god måde at snakke sammen på, er der hjælp at hente. Center for Konfliktløsning har en åben og anonym telefonlinje, hvor en række rådgivere giver gode råd. Desuden kan I også vælge at mødes sammen med en konfliktmægler, som støtter dialogen.

LÆS OGSÅ: Sådan bliver dårlige naboer gode venner igen

- Parterne oplever, at der er mennesker på den anden side af bordet. Man ser tingene mere nuanceret. Samtidig føles det ikke, som om en løsning bliver trukket ned over hovedet på en, for man indgår kun aftaler man kan være enig i, fortæller Jesper Bastholm Munk om deres erfaringer med mægling mellem boligejere.

Sådan forebygger du konflikter med naboer

 • Sig goddag til nye naboer, hvad enten du er tilflytter eller den som får nye naboer.
 • Opbyg tillid gennem gensidigt kendskab – f.eks. lån værktøj eller en kop sukker.
 • Deltag i arbejdsdage og vejfester.
 • Gå ind i konflikten uden at blive en del af den. Hvis en nabo, som har konflikt med andre henvender sig til dig, så tilbyd en snak, vis forståelse, uden at give ret og fokuser på hvordan de får dialogen i gang.
 • Tag en snak før det bliver til en konflikt.

Kilde: Center for Konfliktløsning

Det siger loven

Der er ingen love om træers højde. Hvis retten skal dømme i sådanne stridigheder, vil de tage udgangspunkt i uskrevne naboretslige regler. Der er kun to bestemmelser om grene i loven. De står i Hegnslovens § 19:

Stk. 2. Grene, som vokser ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at dette herved udsættes for beskadigelse, eller som er til ulempe for den for naboejendommens drift nødvendige færdsel med redskaber, maskiner og køretøjer, er naboen berettiget til at afkappe i skellinien.

Stk. 3. Grene, der på grund af alder, råd el. lign. skønnes at være farlige for sikkerheden på naboejendommen, kan hegnsynet efter naboens begæring pålægge ejeren at fjerne.

Kilde: Hegnsloven hos Retsinformation

Kilder og henvisninger

Kommentarer (13)

 1. Lars
  HEj vi har 15 træer stående i skel mellem os og naboen de er over 12 meter høje.er der nogle regler for hvor høje de må være . før man kan kræve de blive beskåret da de skygger meget på vores grund
  (0)Svar og se andres svar


 2. Finn Poulsen
  1 meter fra skel og syd for min grund, har naboen en blodbøge der er blevet meget stor. Det betyder bl.a. at mit tag ligger i skygge en stor del af dagen.
  Da jeg har el-varme vil jeg meget gerne have installeret solceller, men det et med de nuværende skyggeforhold ikke muligt.
  Kan den manglende el-produktion som følge af skyggen fra naboens træ pålægges ham jfr. Kommentar fra Tommy Boje NIelsen | 19 Jul 2012.?
  Da vi flyytede ind for 30 år siden dyrkede vi grønsager i den del af haven der ligger nord for blodbøgen. I dag kan der kun gro mos
  (0)Svar og se andres svar


 3. Finn Poulsen
  Min nabo har en meget høj blodbøg 1 meter fra skel og syd for min grund. Det medfører at mit tag ligger i skygge en stor del af dagen, og jeg har derfor ikke mulighed for at opsætte solceller. Kan den derved mistede indtægt fra solcelleproduktionen pålægges min nabo jvf. indlæg fra Tommy Boje NIelsen | 19 Jul 2012?
  Da vi flyttede ind i huset for 30 år siden var blodbøgen ikke nær så høj, og det var muligt at dyrke den del af haven der ligger nord for blodbøgen. I dag er det kun mos der kan gro i den halvdel af haven som ligger i skygge fra blodbøgen.
  (0)Svar og se andres svar


 4. Tommy Boje NIelsen
  Jeg synes jeres artikel mangler nogle indfaldvinkler til problemstillingerne
  Vi havde en situation om en pil i skel ovenpå en privat fælles kloakledning - desuden afgav den en masse grøn belægningpå norsiden af mit hvid malede hus - tagrenderne skulle renses flere gange årligt

  jeg kontaktede nabo - som oplyste mig om at træet stod der før jeg købte huset ! så kontaktede jeg hegnsynet for ligesom at høre hvad jeg kunne gøre
  her er svarene :
  Alt der hænger længere nede end 2,4 meter må du kappe - de udgifter træet giver dig ud over almindelig maling - tagrens m.v. kan du kræve godtgjort - nægter naboen tager du pant i huset for udgifterne - går rødderne i koakken er det hans udgift - jeg forelagde naboen det oplyste og foreslog ham selv at kontakte hegnsynet - hvilket han gjorde og fik præcis samme historie - der gik 14 dage så var naboens og hans bror i fuld gang med at fælde træet.
  (0)Svar og se andres svar


 5. lena yvonne heiding
  En meter fra skel på nordsiden har naboen et 30 meter høj gran træ med store kogler og værst 10 cm lange nåle som vi har overalt hele året. Kan vi bede om en beskæring eller fjernelse. VH Lena
  (0)Svar og se andres svar


 6. Irene
  Det er ikke altid den del af træet der er over jorden, der generer mest, vi har en flisebelagt parkeringsplads, der er helt ødelagt af store rødder fra et kastanjetræ i naboens have. Vi kan desværre ikke få ham til at fælde det.
  (0)Svar og se andres svar


 7. Lena
  Går og irreterer mig over naboens træ det står 2 meter fra skel og ALLE bladene ligger på min grund om efteråret på grund af vinden. Men der er åbentbart ingenting at gøre ved det.
  (0)Svar og se andres svar


 8. Fanastril
  I Norge har man en langt bedre lov, der regulerer hvor høyt et træ på naboens grund må være. Det kan kun være 3 ganger så højt som afstanden til skel. Om et træ er tre meter fra skel, kan det kun være 9 meter.

  På tide med en lov-endring i Danmark?
  (1)Svar og se andres svar
  1. Jette
   Det ville være en rigtig god ide. Det ville forhindre de mange problemer med naboer, som man ikke kan overtale til at fælde eller styne de skyggende træer.


 9. Jakob
  Vil der være konsekvenser i relation til ansvar, såfremt et træ i en storm vælter og beskadiger naboens ejendom, og vedkommende (dvs. skadelidte) forinden udtrykkeligt har ønsket træet fældet med henvisning til denne risiko?
  (0)Svar og se andres svar


 10. Christian
  Pas på med defintionen "egne hegn"!!
  Der står intet i hegnsloven om, hvordan "egne hegn" defineres mht. "hegnsfunktion"
  Det er kun de enkelte hegnssynsformænd, der individuelt har deres egen definition af "hegnsfunktion".
  (0)Svar og se andres svar


 11. Karina
  http://www.hegnsloven.dk/
  (0)Svar og se andres svar


 12. Maj-Britt
  I skriver:
  "Samtidig er der regler for højden af hegn og træer i skelområdet." Hvor finder jeg disse regler???
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab