Mål for radon og få et bedre indeklima

Radon kan hverken ses, lugtes, føles eller høres, men er der for meget af det i luften, kan det påvirke dit helbred. Derfor er det som boligejer en god idé at få målt niveauet af radon i hjemmet.

Radon findes helt naturligt i luften omkring os, og for mange er mængden af radon i hjemmet på så lavt et niveau, at der ikke er nogen grund til bekymring. Men Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 350.000 danske boliger har et for højt niveau af radon i luften, og at radon årligt er medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft i Danmark.

Myndighederne anbefaler, at boligejere radonsikrer deres hjem, hvis de får målt for høje koncentrationer, og det var på den baggrund, at Realdania i 2015 i satte gang i kampagnen Radonfrithjem – og når kampagnen ruller igen denne vinter, er det dermed tredje år i træk.

Kampagnen kører om vinteren, fordi koncentrationen af radon i indeluften er størst i de kolde måneder, og det derfor også er den bedste tid at få foretaget en måling. Boligejere kan bl.a. bestille en radonmåling på radonfrithjem.dk, og siden kampagnens start har mere end 11.500 boligejere fulgt Realdanias opfordring om at få målt indholdet af radon i boligen.

- Det er glædeligt, at vi er nået ud til så mange, og på den måde fortæller det mig også, at vi har fat i noget rigtigt med den her kampagne. Hele formålet med kampagnen er at gøre det nemmere for boligejerne at foretage en radonmåling – samt at få fortalt dem, hvad de kan gøre, hvis radonniveauet er for højt, siger Lennie Clausen, programchef i Realdania.

Du måler for radon ved hjælp af dosimetre, der er små bokse af plastic.

Store geografiske forskelle på radon

Mængden af radon i boligen svinger meget i forhold til geografien, og derfor har Realdania fokuseret kampagnen mod boligejere i de områder, hvor risikoen er størst. Hvor meget radon, der er i området, afhænger af jordbundsforholdene – er det klippegrund og morænemateriale, er radonforekomsterne højere, end hvis der er ren sandjord.

- Vi prøver at få fat på dem, der ligger i risikogruppen både i forhold til geografi og boligtype, og med de mange bestillinger virker det til, vi har ramt den rigtige målgruppe. Og vi vil gerne opfordre til, at andre boligejere også får målt, siger Lennie Clausen.

Selvom der er områder, hvor radonproblemet er større end andre steder, og at problemet generelt er størst i det østlige Danmark, er intet 100 procent givet ud fra geografien. Selv meget lokalt kan der være store udsving, og i princippet kan der være meget radon i ét hus og meget lidt i et helt identisk nabohus. Som boligejer er en radonmåling derfor den eneste måde at få vished.

Eksperter med på råd

For boligejere, der får målt for meget radon, er næste skridt at få radonsikret hjemmet, så niveauet skubbes ned, hvor der ikke længere er grund til bekymring.

- Hvis du sidder i et hus med for meget radon i luften, bør du overveje at gøre en indsats for at få bragt det ned, og det er heldigvis sådan, at der ofte kan findes ganske enkle løsninger på problemet, siger Lennie Clausen.

Hvad der er den optimale løsning på radonproblemet i en bolig, afhænger både af, hvor højt niveau målingen har vist, og hvordan boligen er bygget. For mange vil det være nok med små tiltag, der skaber en bedre udluftning, mens andre måske skal have sat gang i større projekter. For at sikre, at det ikke ender med en dårlig løsning til en høj pris, kan den enkelte boligejer alliere sig med en ekspert på området, der kan rådgive om de mest hensigtsmæssige løsninger.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i undergrunden, og især om vinteren trænger ind gennem fundamentet og ophober sig i luften.

Når radon henfalder, skabes de såkaldte radondøtre, der kan sætte sig på støv og røg og indåndes af mennesker.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon hvert år er medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft.

Hvordan måles radon?

Radon måles i becquerel per kubikmeter (Bq/m3), der dækker over antallet af radonatomer, der henfalder per sekund. 

Måling af radon sker med et dosimeter, der er en lille boks af plastic, som fint bare kan ligge på en reol i målingsperioden, og som sendes tilbage til analyse, når målingen er slut. 

Målingen foregår over to-tre måneder og bør laves i vinterhalvåret. Du kan læse mere om radonmålinger her.

Hvad kan du gøre ved radon?

Energistyrelsen anbefaler, at du radonsikrer dit hus, hvis niveauet af radon kommer over 100 Bq/m3.

Hvis du har fået konstateret for høje niveauer af radon i dit hjem, er der en række forskellige ting, du kan gøre.

Hvad du bør gøre afhænger både af mængden af radon i luften og af udformningen af boligen – og derfor bør du som boligejer tale med en rådgiver. Du kan finde sådan en rådgiver her.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab