Manglende fald på gulv i badeværelse - kan typehusfirma nægte at opfylde gældende krav? 

Hej Bolius,

Vi bor siden maj 2016 i et nybygget typehus og har i sammenhæng med 1-årsgennemgangen konstateret, at der er bagfald på badeværelsesgulvet, således at afløbet stort set udgør gulvets højeste punkt. Når der er vand på gulvet, løber det derfor væk fra afløbet, se det vedlagde billede. Vi har et badekar i badeværelset, derfor har problemet ikke vist sig ved almindelig brug.

Vi har haft en byggesagskyndig til at se på dette, og han mente at det svarer til en K3 skade og skal laves om af vores typehusvirksomhed. På jeres hjemmeside har vi også fundet, at faldet under et badekar skal være mindst 2 procent (Gulve i badeværelser).

Vores typehusvirksomhed argumenter dog, at der ikke er et krav om fald på gulvet i et badeværelse med badekar. Derfor nægter de at udbedre problemet. Hvad kan vi kræve af virksomheden? Hvor kan vi klage - findes der et klagenævn vi kan vende os til?

Med venlig hilsen,

Holger

 

Hej Holger

Det er ganske enkelt forkert. Der SKAL være fald på badeværelsesgulve, og særligt når der er tale om badeværelser med badekar – forstået på den måde, at badeværelser med brusenicher som er godt afskærmet og store badeværelser generelt, dér kan man godt lave gulve med reduceret fald.

Jeg har lavet et længere skriv om emnet som du velkommen til at læse her via dette link.

Skrivet bygger på følgende argumenter:

Bygningsreglementet afsnit 4.5 stk. 5 pkt. 4 – Vand på gulvet skal ledes til gulvafløb.
Tilhørende vejledningstekst beskriver, at:
 
”…/ Områderne i og omkring bruseniche og badekar må forventes udsat for jævnlig vandpåvirkning.

I SBi Anvisning 252 beskrives, hvorledes gulve og vægge i vådrum kan udføres. /…

SBi-Anvisning 252 vedr. vådrum beskriver det på mange forskellige måder, at vandet skal ledes til gulvafløb mv. og at der skal være et særligt fald under badekar etc. etc.
Den ældre udgave SBi-Anvisninger nr. 200, skriver det samme, så det er ikke nyere krav vi taler om her.

Videre står kravet angivet i SBi-anvisning 258 – Anvisning om Bygningsreglement 2015, hvor der står angivet at der skal være fald på gulvet, og at flade gulve ikke anbefales. Og der må slet ikke være bagfald eller lunker.

Og i tillæg til dette, står forholdet meget klart beskrevet i Byggeriets egne tolerancekrav, som håndværker og entreprenører ellers kender til fingerspidserne, når de skal bortforklare at vandrette gulve og lodrette vægge er skæve, og ude af lod og vage.

Men i toleranceangivelserne for vådrum, så står der vedr. fald på gulvet følgende:

I brusenicher og tilsvarende vådområder udføres gulv med 1-2 % fald. Øvrige gulvarealer i vådrum udføres med fald efter aftale, - men ikke vandret inden for almindelig vådrumsstørrelse ≤ 10 m2

Du finder link til dette her.

Vandet på dit billede er meget fint illustrerende, hvorfor det er så vigtigt, at der er et korrekt og veldefineret fald på gulvet, da det vand der jo på sigt vil give jer skader på vinduet.

Så hvis typehusfirmaet ikke vil lave det om, så må jeg anbefale jer at optage syn og skøn på emnet, altså enten ved at stævne dem, eller føre sagen i et ankenævn.

Held og lykke med det.

 

Med venlig hilsen

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab