Mere regn får træer i haven til at vælte

Stigende grundvand, øget nedbør og flere storme får flere træer til at vælte, og problemet bliver større i fremtiden. Læs, hvad du selv kan gøre for at undgå, at dine træ vælter.

Hvordan undgår du at dine træer vælter?

Kraftig blæst og nedbør vil i fremtiden få flere træer til at vælte. Foto: Gustav Løje

Problemet er yderst aktuelt, da grundvandet flere steder er steget med en halv meter på bare 5 år. Derudover var 2015 det næstvådeste år siden Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) begyndte sine landsdækkende nedbørsmålinger i 1874.

Det er dog en helt ny problematik, og derfor ved man heller ikke så meget om sammenhængen mellem store vandmængder og væltede træer endnu. Men man ved, at det skaber en øget risiko for væltede træer.

Hvad skal du være opmærksom på ved regn og storm?

Hvis der er meget vand på din grund, skal du være yderst opmærksom. For meget vand ved trærødderne øger nemlig risikoen for, at træer vælter under storm.

Den øgede regnmængde gør, at træerne nemmere vælter. Vandmængden øger risikoen for, at træet vælter af 2 årsager. 

  1. For det første bliver jorden omkring træet mere opblødt og dermed mindre stabilt, hvorfor træet nemmere kan rives op ved kraftigt blæsevejr.
  2. For det andet risikerer træets rødder at rådne, hvis de står i vand i en længere periode. Hvis rødderne rådner, mister træet en masse ballast, som gør, at det nemmere kan vælte.

I flere kommuner bl.a. Københavns Kommune er man opmærksom på det stigende problem. Her arbejder man på at anlægge dræn omkring træerne, så risikoen for væltede træer ikke forøges, og der er også tiltage du selv kan gøre på din grund.

Hvad kan du gøre for at undgå, at dit træ vælter? 

Hvis du vil undgå, at dine træer vælter grundet den øgede nedbør, er der flere ting, du selv kan gøre. Det bedste er at fremtidssikre mod kommende regnmængder og storme med et eller flere af nedenstående tiltag. 

Men hvis regnen allerede er faldet, og du ikke har sikret din grund og dit træ, kan du med fordel fjerne så meget af vandet som muligt eller få en professionel til at støtte træet med stålwire.

  1. Beskæring af træets krone: Når du beskærer træets krone, får stormen mindre at ’rive i’. Beskæring af store træer kan dog medføre, at der vokser grimme skud ud, der gør træet mindre pænt.
  2. Nærtstående beplantning: Plant andre træer og buske i nærheden af træet, som derved skærmer mod stormen. Står der allerede træer og buske tæt på, må du ikke fjerne dem, da træet er blevet afhængig af afskærmningen.
  3. Grub jorden: Kan du trille en lille kugle af dit jord, er den meget lerholdig, hvorfor jorden har sværere ved at komme af med vandet. Lav render i jorden med en rive, spade eller maskine og spred en blanding af 1 del sand og 2 dele kompost over hele plænen. Riv blandingen ned i renderne og afslut med græsfrø.
  4. Plant tørstige træer: Plant træer, der suger en masse vand, fx piletræer eller birketræer.
  5. Lav terrænarbejde: Lav et dræn eller en lavning, så vandet løber derhen, hvor du vil have det hen. Anlæg fx en lille sø eller vandhul

Flere træer vil vælte i regn og storm i fremtiden

Det afhænger selvfølgelig af, hvordan din bolig og din grund ser ud, men der er meget som tyder på, at problemet bliver større i fremtiden. Eksperter forventer mere regn og flere storme, og det vil igen betyde, at grundvandet stiger.

Altså må vi forvente, at vejret i fremtiden vil vælte endnu flere træer.

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Tage Kansager, Louise Axholm, Jan Hedeberg, Grønt Miljø

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab