Misfarvede fuger på badeværelset

Misfarvede fuger på badeværelsesvægge er hovedsageligt et æstetisk problem og opfattes som uhygiejnisk og beskidt. I mange tilfælde kan det også skyldes angreb af skimmelsvamp.

Misfarvede fuger på toilettet.
Der er forskellige grunde til, at fugerne i badeværelset er misfarvede. Foto: Fageksperterne Bolius

Hvad er årsagen til misfarvede fuger på badeværelset?

Fugerne på badeværelset er både mørtelfuger (hårde fuger) og silikonefuger (bløde eller elastiske fuger). Der er stor forskel på overfladerne af de to fugetyper.

Overfladen på mørtelfuger er ru og derfor sætter der sig hurtigt kalk og snavs. Overflade på silikonefuger er glat og derfor er den også nem at rengøre for kalk og snavs. Men silikonefuger er mere modtagelige for skimmelsvamp og bliver hurtigere misfarvet på grund af skimmelsvamp. Desuden kan fugerne slippe vedhæftningen til underlaget og der vil komme skimmelsvamp på bagsiden af fugen. Blandet andet derfor anbefales det også at skifte silikonefugerne hvert 5. år.

LÆS OGSÅ: Fuger i badeværelset

Misfarvninger kan skyldes jern fra vandet, enten fordi vandet er jernholdigt eller fordi jernrørene i boligen, hvor vandet transporteres i, afgiver rust/jern.

Misfarvninger kan også forekomme ved kuldebroer, hvor der samler sig fugt, som derved skaber grobund for bakterie- og skimmelvækst.

At fugerne med tiden bliver misfarvet kan også skyldes, at fugerne ikke er ordentligt udført fra start eller at fugen ikke har nået at gennemhærde, før rummet blevet taget i brug.

Misfarvninger af fuger ses i flere farver:

  • Røde og brunlige misfarvninger: Skyldes normalt aflejringer fra okker eller jernholdigt vand.
  • Hvidlige pletter i overfladen på fugerne: Er oftest simple kalkaflejringer fra vandet.
  • Sorte eller blågrønne fuger: Skyldes alger, mikroorganismer og/eller mikrobiologiske kulturer.
  • Små eller større sorte pletter på især er typisk skimmelsvamp. De kan ikke fjernes fra silikonefugerne. Skimmelsvamp optræder også på mørtelfuger. Her er de lidt nemmere at rense væk. 

Hvordan fjerner du misfarvning på fuger?

Ofte kan misfarvninger af fuger blot klares med almindelig rengøring.

Vær opmærksom på, at mørtelfuger ikke tåler stærkt syreholdige rengøringsmidler, da de opløser kalken i mørtlen. Med lidt forsigtighed kan du dog godt anvende syreholdige produkter til at fjerne kalkaflejringer. Sørg for at ”mætte” fugerne med vand, inden du påfører rengøringsmidlet.

Rengør først med almindelig universalrengøringsmiddel, for at fjerne snavs og fedt fra fugerne. Anvend herefter en opløsning af eddike og vand i forholdet 1:5.

Sådan fjerner du misfarvninger på fuger
Skimmelsvamp på silikonefuger kan forsøges fjernes med Rodalon men typisk skal man skifte fugen. Foto: Tommy Verting

Er dine fuger angrebet af skimmelsvamp eller andre mikrobiologiske kulture, kan du evt. anvende et svampedræbende desinfektionsmiddel, som fx Rodalon, frem for klor. Klor er desuden ikke godt for indeklimaet. Du kan også anvende midler som Protox eller Hysan, som er specielt beregnet til fjernelse af skimmelsvamp

De svampedræbende desinfektionsmidler er ikke så slemme for indeklimaet, men er derimod skadelige for vandmiljøet. Derfor skal være påpasselig med at hælde dem i afløbet ufortyndet eller i store mængder. Sørg for at følg brugsanvisningen for disse typer produkter nøje, så du skåner miljøet bedst muligt.

LÆS OGSÅ: 3 produkter, der fjerner skimmelsvamp

Med tiden kan misfarvningen af især silikonefuger blive så slem, at rengøringsmiddel ikke kan fjerne den. Eller skimmelsvampen vokser på bagsiden af fugen.Så er fugerne klar til at blive skiftet ud. Hvis der er tale om skimmelsvamp, bør fugen ikke kun fjernes, du bør også undersøge, om dit badeværelse er for dårligt ventileret og evt. sørge for, at få en bedre ventilering af rummet.

Uanset hvad anbefales det, at bløde silikonefuger udskiftes hvert 5. år. Dette er for at sikre de er tætte og uden fugesli.

LÆS OGSÅ: Fuger i badeværelset

I de fleste tilfælde skal du erstatte fugen med den samme type fuge som den oprindelige. Det vil sige, at en mørtelfuge skal udskiftes med en mørtelfuge og en blød elastisk fuge skal genopføres med silikonefugemasse. Du skal være opmærksom på, at silikonefugen skal være beregnet til vådrum. Hvis ikke, vil fugen blive angrebet af skimmel i løbet at kort tid (inden for et år). I vådrums silikone er der tilsat fungicider, som er svampedræbende midler.


LÆS OGSÅ: Ventilation af boliger

Hvordan forebygger du misfarvede fuger?

De fleste misfarvninger af fuger i badeværelset kan du undgå ved at holde bruserummet tørt og sørge for hyppig rengøring. En tur med en børste eller svamp 1 gang om ugen kan holde fugerne pæne i årevis.

Tør alle våde overflader af efter hvert bad, og luft ud i mindst 5 minutter, når du har været i bad. Hvis du også vasker og tørrer tøj på badeværelset, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig ventilering og opvarmning, så kondensen på væggene fjernes. Det er en fordel, at have mekanisk ventilation på badeværelset. Det giver en effektiv udsugning.

Er badeværelset ikke ordentligt ventileret, vil problemet opstå igen, og derved kan du risikere at skulle udskifte fugerne oftere. En Silikonefuge skal udskiftes hvert 5. år. En mørtelfuge kan holde i 20-50 år.

LÆS OGSÅ: Sådan skifter du fugerne i badeværelset

Dækker forsikringen udbedringen af misfarvede fuger?

Nej.

Den almindelige husforsikringen dækker ikke misfarvning forårsaget af skimmelsvamp og lign. på fugerne i badeværelset. Ejerskifteforsikringen kan eventuelt dække, hvis der er tale om følgevirkningerne af en dækket skade.


LÆS OGSÅ: Ejerskifteforsikring

'Badevaner: Sådan bader danskerne'

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • BYG ERFA, Erfaringsblad (42) 05 04 11, Misfarvning af fuger i vådrum - årsager, forebyggelse og udbedring
  • Miljøstyrelsen
  • Rodalon

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab