Misfarvede fuger på badeværelset

Misfarvede fuger på badeværelsesvægge er hovedsageligt et æstetisk problem og opfattes som uhygiejnisk og beskidt, men hvis det er skimmelsvamp, skal du gøre noget ved det.

Badeværelse med grå fliser og meget misfarvede fuger.

Der er forskellige grunde til, at fugerne i badeværelset er misfarvede. Foto: Fageksperterne Bolius

Hvad er årsagen til misfarvede fuger på badeværelset?

Fuger på badeværelset er udsat for vand, kalk og snavs og kan derfor hurtigt få grimme misfarvninger. Du kan dog selv gøre meget for, at få pæne fuger igen. Der er dog forskel på behandlingsmetode, alt efter, hvilken type fuge du har.

Fugerne på badeværelset er både mørtelfuger (hårde fuger) og silikonefuger (bløde eller elastiske fuger). Der er stor forskel på overfladerne af de to fugetyper.

Overfladen på mørtelfuger er ru, og derfor sætter der sig hurtigt kalk og snavs. Overfladen på silikonefuger er glat, og derfor er den også nem at rengøre for kalk og snavs. Men silikonefuger er mere modtagelige for skimmelsvamp og bliver hurtigere misfarvet på grund af netop skimmelsvamp.

Silikonefugerne kan slippe vedhæftningen til underlaget og der vil komme skimmelsvamp på bagsiden af fugen. Blandet andet derfor anbefales det også at skifte silikonefugerne hvert 5. år.

LÆS OGSÅ: Fuger i badeværelset

Misfarvninger kan skyldes jern fra vandet, fordi vandet er jernholdigt eller fordi jernrørene i boligen, hvor vandet transporteres i, afgiver rust/jern.

Misfarvninger kan også forekomme ved kuldebroer, hvor der samler sig fugt, som derved skaber grobund for bakterie- og skimmelvækst.

At fugerne med tiden bliver misfarvet kan også skyldes, at fugerne ikke er ordentligt udført fra start eller at fugen ikke har nået at gennemhærde, før rummet blevet taget i brug.

Hvilke typer misfarvninger af fuger findes der:

  • Røde og brunlige misfarvninger: Skyldes normalt aflejringer fra okker eller jernholdigt vand.
  • Hvidlige pletter i overfladen på fugerne: Er oftest simple kalkaflejringer fra vandet.
  • Sorte fuger eller blågrønne fuger: Skyldes alger, mikroorganismer og/eller mikrobiologiske kulturer.
  • Små eller større sorte pletter på især silikonefuger er typisk skimmelsvamp. De kan ikke fjernes fra silikonefugerne. Skimmelsvamp optræder også på mørtelfuger. Her er de lidt nemmere at rense væk. 

Hvordan fjerner du misfarvning på fuger?

Almindelig rengøring af fuger mellem fliser kan ofte fjerne misfarvninger.

Vær opmærksom på, at mørtelfuger ikke tåler stærkt syreholdige rengøringsmidler, da de opløser kalken i mørtlen. Med lidt forsigtighed kan du dog godt anvende syreholdige produkter til at fjerne kalkaflejringer. Sørg for at "mætte" fugerne med vand, inden du påfører et rengøringsmiddel og går i gang med rengøring.

Rengør først med almindelig universalrengøringsmiddel, for at fjerne snavs og fedt fra fugerne. Anvend herefter en opløsning af eddike og vand i forholdet 1:5.

Mand i gang med rengøring af silikonefuge mellem fliser

Skimmelsvamp på silikonefuger kan forsøges fjernes med Rodalon men typisk skal man skifte fugen. Foto: Tommy Verting

Er dine fuger angrebet af skimmelsvamp eller andre mikrobiologiske kulture, kan du evt. anvende et svampedræbende desinfektionsmiddel, som fx Rodalon, frem for klor. Klor er ikke godt for indeklimaet. Du kan også anvende midler som Protox eller Hysan, som er specielt beregnet til fjernelse af skimmelsvamp

De svampedræbende desinfektionsmidler er ikke så slemme for indeklimaet, men er derimod skadelige for vandmiljøet. Derfor skal du være påpasselig med at hælde dem i afløbet ufortyndet eller i store mængder. Sørg for at følge brugsanvisningen for disse typer produkter nøje, så du skåner miljøet bedst muligt.

Med tiden kan misfarvningen af især silikonefuger blive så slem, at rengøring med rengøringsmiddel ikke kan fjerne den. Eller skimmelsvampen vokser på bagsiden af fugen. Så er fugerne klar til at blive skiftet ud. Hvis der er tale om skimmelsvamp, bør fugen ikke kun fjernes, du bør også undersøge, om dit badeværelse er for dårligt ventileret og evt. sørge for, at få en bedre ventilering af rummet.

Uanset hvad anbefales det, at bløde silikonefuger udskiftes hvert 5. år. Dette er primært for at sikre, at de er tætte.

I de fleste tilfælde skal du erstatte fugen med den samme type fuge som den oprindelige. Det vil sige, at en mørtelfuge skal udskiftes med en mørtelfuge og en blød elastisk fuge skal genopføres med silikonefugemasse. Du skal være opmærksom på, at silikonefugen skal være beregnet til vådrum. Hvis ikke, vil fugen blive angrebet af skimmel i løbet at kort tid (inden for et år). I vådrums silikone er der tilsat fungicider, som er svampedræbende midler.

Hvordan forebygger du misfarvede fuger mellem fliser?

De fleste misfarvninger af fuger i badeværelset kan du undgå ved at holde bruserummet tørt og sørge for hyppig rengøring. En tur med en børste eller svamp 1 gang om ugen kan holde fugerne pæne i årevis.

Tør alle våde overflader af efter hvert bad, og luft ud i mindst 5 minutter bagefter. Hvis du også vasker og tørrer tøj på badeværelset, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig ventilering og opvarmning, så kondensen på væggene fjernes. Det er en fordel, at have mekanisk ventilation på badeværelset. Det giver en effektiv udsugning.

Har du mekanisk ventilation på badeværelset, er der ikke i samme grad behov for at tørre fliserne af, da udsugningen burde være så effektiv, at overfladerne tørrer tilstrækkeligt.

Er badeværelset ikke ordentligt ventileret, vil problemet opstå igen, og derved kan du risikere at skulle udskifte fugerne oftere. En Silikonefuge skal udskiftes hvert 5. år. En mørtelfuge kan holde i 20-50 år.

Dækker forsikringen udbedringen af misfarvede fuger?

Nej.

Den almindelige husforsikringen dækker ikke misfarvning forårsaget af skimmelsvamp og lign. på fugerne i badeværelset. Ejerskifteforsikringen kan eventuelt dække, hvis der er tale om følgevirkningerne af en dækket skade.

'Badevaner: Sådan bader danskerne'

Fokus på fliser

Vi sætter fokus på fliser i boligen på tværs af vores platforme i en række artikler på bolius.dk, video, billedserier og i et stort tema i magasinet Bolius.

Du kan både finde fakta, gode råd og inspiration til valg af fliser til gulve eller vægge indendørs. 

Læs magasinet her

Fliser med klistermærker pynter i hvid brusekabine og flise med spraymaling som bordskåner.

Vær kreativ med fliser

Vi har samlet nogle gør det selv-tips, der viser, hvordan du kan dekorere dine fliser og give nyt liv til de gamle fliser, der ligger og samler støv.

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • BYG ERFA, Erfaringsblad (42) 05 04 11, Misfarvning af fuger i vådrum - årsager, forebyggelse og udbedring
  • Miljøstyrelsen
  • Rodalon

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab