Murstenshus eller træhus - hvad er bedst?

Træhuse og murstenshuse er lige sunde at bo i. Det afgørende for et godt indeklima - uanset hustype - er, om huset er velisoleret, fugtfri og har tilstrækkelig udluftning.

træhus eller murstenshus?

Træ eller mursten? Hvilket hus er bedst at bo i? Svaret afhænger ikke af materialevalget, men derimod af om huset er velisoleret og har et godt indeklima. Arkivfoto.

Hvad er forskellen mellem et murstenshus og et træhus?

Et murstenshus er et hus med en facade opført i murværk. Facaden kan være blank mur eller en pudset eller malet facade.

Ydervæggene i et muret hus er opbygget af en formur og en bagmur med et hulrum med plads til isolering mellem de to mure. Bagmuren vil oftest være opført i mursten eller gasbeton.

Et træhus har en facade af træbrædder. Den bærende del i et træhus kan være et træskelet eller et stålskelet. På ydersiden beskytter vindpap den isolering, der sidder i skelettet ud mod husets facadebeklædning af brædder.

På isoleringens inderside er der placeret en dampspærre. Og derefter er der monteret en indvendig beklædning som typisk vil være gipsplader.

Ovenstående er gældende for moderne (fra omkring 1990 og frem) murede huse og træhuse.

Et træhus kan også være opført af massive træelementer.

Hvilke myter er der om murstenshuse og træhuse?

Holdninger og fordomme om murstenshuse

Mange opfatter et hus med en murstensfacade som et kvalitetshus. Det hænger sandsynligvis sammen med, at det forbindes med murermestervillaen, som er et solidt hus bygget efter danske håndværkstraditioner, som hviler på mange års erfaring indenfor byggeri.

Andre betragter mursten som gammeldags og kedelige. Det gælder især de traditionelle røde og gule sten fra 1960'ernes og 70'ernes parcelhuse.

Facade af mursten og cedertræ

Nærbillede af hus, der både har facade af mursten og cedertræ. Arkivfoto.

Frem til 1960'erne var de murede huse grundmurede, dvs. de var dobbeltmurede facader med både en formur og en bagmur i mursten.

I murstenshuse fra 1960 og frem er det typisk, at ydermuren er opført med en formur af mursten og en bagmur opført i fx gasbeton.

Man startede med at isolere hulrummet imellem de to mure omkring i 60’erne, men det var ikke et krav. Det er først fra 70’erne, at man kan regne med, at der (næsten) altid er isolering i hulrummet.

I flere murstenshuse er det bagmuren, der bærer taget. Dvs. lasten kun hviler på bagmuren.

Er bagmuren opført i tynde gasbetonelementer kan væggen være lidt underdimensioneret i forhold til taget. Det kan give revner i bagmuren.

Et hus med en skalmur af mursten er i de fleste tilfælde et solidt hus. Men det modsatte kan også være tilfældet. Det hjælper ikke noget, at facaden (skalmuren) er af mursten, hvis den bærende bagmur fx er en sjusket støbt gasbetonmur, der revner, eller ikke afstiver tilstrækkeligt, så huset derfor slår revner.

Har du den slags skader på dit hus, kan revnerne udbedres og pudses op, hvis der blot er tale om, at elementerne har bevæget sig lidt i forhold til hinanden. Men har du mistanke om, at skaderne er opstået, fordi huset ikke er tilstrækkeligt afstivet, skal du tage kontakt til en ingeniør.

Holdninger og fordomme om træhuse

Mange opfatter huse med facade af træ som sundere at bo i end i et murstenshus. Det vil sige, at indeklimaet er bedre. Træ opfattes også som et mere miljøvenligt materiale end mange andre byggematerialer. Det skyldes formentlig, at træ er et naturmateriale, der optager CO2, mens det gror, og som nedbrydes naturligt, når det ikke længere kan bruges.

Kendsgerninger om træhuse

Nye træhuse opføres med dampspærre (en plast membran) lige bag de indvendige vægoverflader. Dampspærren sikrer, at ydervæggene er helt tætte, og at der ikke kan slippe varm, fugtig luft ud i ydervæggen, som vil kunne danne grobund for svamp og råd.

Der ligger også en dampspærre i loftet, som der også gør i murede huse. Træhuse er derfor helt tætte.

træfacade og indeklima

En træfacade giver ikke i sig selv et bedre indeklima. Arkivfoto.

Hvordan er energiforbruget i henholdsvis et murstenshus og et træhus?

Energiforbruget i henholdsvis et træhus og et murstenshus afhænger af:

  • Hvornår huset er opført.
  • Hvor godt huset er isoleret.
  • Hvor tæt huset er.
  • Hvilke vinduer huset har.
  • Hvilket varmeanlæg huset har.
  • Hvordan huset er ventileret.

Derudover har de indvendige materialer betydning. Ydervægge opført i mursten kaldes tunge vægge og ydervægge opført i træ kaldes lette.

Tunge ydervægge hjælpe med til at spare på energiforbruget, fordi de optager (akkumulerer) varmen, når det er varmt, og afgiver den, når det er koldt. Det kan lette vægge beklædt med gips ikke. Men det tager så også længere tid at opvarme et murstenshus.

Træhuse af massive træelementer kan i forhold til varmeforbruget have den fordel, at komfortvarmen er et par grader lavere i et hus af massive træelementer end i et hus af tegl og beton.

Det vil sige, at du i et hus af massive træelementer kan have en stuetemperatur på 19 grader, som du føler, er behagelig, hvorimod temperaturen skal være 21-22 grader i et hus af tegl eller beton, for at du føler, at det er tilstrækkeligt.

Målinger i Schweiz, hvor huse bygget af massive træelementer er meget udbredt, og målinger udført af Teknologisk Institut i seniorboliger i Århus, viser et varmeforbrug, der ligger 10-15 procent lavere end i huse af tegl og beton.

Det er ikke husets facade, der er afgørende for, om huset er sundt at bo i, men derimod, om huset er velisoleret og har en tilstrækkelig udluftning - hvilket er gældende uanset, hvilken type hus du bor i.

Moderne træhuse er ligesom moderne murede huse, næsten altid rigtig godt isolerede: Der kan være installeret et varmegenvindingsanlæg, som ventilationsanlæg.

Det sørger for udskiftning af luften i huset. Hvis fugtig luft hele tiden ventileres væk, undgås mange fugtproblemer.

Hvordan er indeklimaet i henholdsvis et murstenshus og et træhus?

Der er ikke den store forskel på indeklimaet i et murstenshus og i et træhus. I begge hustyper afhænger indeklimaet i høj grad af, om huset er godt isoleret, så lofter, vægge og gulve ikke er kolde, og om luften i huset udskiftes tit nok.

Der er en række andre faktorer, fx lyd og afgasning, der kan påvirke indeklimaet, men hvis huset har en behagelig temperatur, og luften hele tiden skiftes ud, vil de fleste føle sig godt tilpas.

murstenshus vs træhus værdi

Der er ikke den store forskel på værdien af et træhus og et murstenshus, hvis begge huse er velholdte. Foto: Morten Thun

Hvad er dyrest at bygge - et træhus eller et murstenshus?

Det er billigere at bygge et træhus end et murstenshus.

Prisen er nok 5-10 procent billigere for et træhus. I de fleste tilfælde vil ydervægge til et træhus blive fremstillet på en fabrik og transporteret til byggepladsen i ét stykke klar til at blive sat op.

Det letter arbejdet og gør det billigere.

I et murstenshus fremstilles bagmuren også typisk på fabrik som enten væghøje, 60 cm brede gasbetonelementer (porebetonelementer) eller helvægselementer af lecabeton (letklinkebeton). Men formuren skal mures på stedet, samtidig med at hulmuren isoleres.

Selve murerarbejdet på et typisk murstenshus tager mindst en uges tid for et par murere.

Derudover er materialerne til en let ydervæg i et træhus billigere end materialerne til en tung ydervæg i et murstenshus. Mursten koster væsentligt mere end brædder.

Hvilket hus holder bedst værdien - et træhus eller et murstenshus?

Spørger du en ejendomsmægler, hvilket hus der bedst holder sin værdi, vil han nok sige, at der ikke er den store forskel på et træhus og et murstenshus, hvis begge huse er velholdte.

Men hvis træhuset ikke er velholdt, er det svært at sælge det, da køber kan se, at der venter meget arbejde med reparationer og vedligeholdelse.

Et træhus komme hurtigt til at se grimt ud, og træet bliver hurtigt beskadiget, hvis revner og sprækker ikke udbedres. Et træhus kræver jævnlig vedligeholdelse, mens man med et muret hus nærmest slipper for vedligeholdelse af selve facaden.

Er et hus af mursten derimod pudset op, skal det ligesom et træhus vedligeholdes med 5-10 års mellemrum, dvs. at vedligeholdelsesarbejdet er det samme. Vedligeholdelsen af et træhus er nem at gå til. De fleste kan selv finde ud af at skifte et bræt og male.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab