Serviceydelser omfattet af BoligJobordningen

Vinduespudsning

 • indvendig
 • udvendig

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eler fritidsboligen
 • Aflevering og afhentning af børn 

Almindeligt havearbejde

 • Græsslåning
 • Hækkeklipning
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning
 • Fliserensning 

Højere fradrag for rengøring og havearbejde kan være på vej til skatteyderne efter at skatteminister Karsten Lauritzen (V) har indkaldt til nye forhandlinger om BoligJobordningen.

Allerede i januar 2019 lagde skatteministeren op til at gøre ordningen mere fleksibel, og siden har både Dansk Folkeparti og De Konservative talt varmt for at udvide muligheden for at få fradrag på serviceydelser som vinduespudsning, støvsugning og hækkeklipning.

Både Dansk Folkeparti, De Konservative og Venstre lægger op til, at en større andel af det samlede fradrag på i alt 18.300 kr. kan bruges til serviceydelser, så den enkelte familie får bedre mulighed for at prioritere, om fradraget skal bruges til hjælp i hjemmet eller til forbedringer af boligen.

I dag kan man maksimalt få fradrag for 6.100 kr. til serviceydelser, mens man kan få fradrag for op til 12.200 kr. for håndværkerudgifter. Umiddelbart er der ikke lagt op til at forhøje det samlede beløb, men derimod give mere fleksibilitet inden for den samme ramme.

S åbne for forhandling om BoligJobordning.

Regeringen gjorde sammen med Dansk Folkeparti den nuværende BoligJobordning permanent med Finansloven i 2017. Imidlertid er der udelukkende blå partier bag den nuværende aftale, og derfor går ordningen en usikker fremtid i møde, hvis rød blok sætter sig på flertallet efter det kommende valg.

Men nu har Socialdemokraterne for første gang i håndværkerfradragets levetid vist interesse for at levere stemmer til en aftale og lover samtidig, at ordningen ikke bliver afskaffet, hvis partiet sidder med statsministerposten efter valget.

- Vi står ved vores kritik af den oprindelige Boligjobordning, men ordningen i dag, er væsentligt mindre end den ordning, som Løkke oprindeligt ville gennemføre inden valget  2015. Når ordningen er så begrænset i dag, ser vi ikke nogen grund til at afskaffe den, siger Benny Engelbrecht, der er finansordfører for Socialdemokraterne.

- Nu går vi ind i forhandlingerne med et ønske om, at ordningen skal indrettes bedre i forhold til den kritik, der har været rejst. Så den bliver mere grøn, mere service-rettet, mindre skæv og i højere grad forhindrer sort arbejde, siger han om de kommende forhandlinger.

Boligjobordning bruges af mere end 400.000

438.000 danskere benyttede sig i 2017 af Boligjobordningen, og der blev samlet givet skattefradrag for i alt cirka 2,8 milliarder kroner, oplyste Skatteministeriet i december 2018. 

Om Boligjobordningen

 • BoligJobordningen, der ofte er blevet omtalt som "håndværkerfradraget", blev indført i 2011 som en forsøgsordning.
 • Ordningen er siden blevet genforhandlet og justeret og blev fra 2018 gjort permanent. 
 • Ordningen giver skattefradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet og er i sin nuværende form opdelt i hhv. håndværkerfradrag og servicefradrag.
 • Målet med håndværkerfradraget er bl.a. at mindske omfanget af sort arbejde og styrke beskæftigelsen i særligt små og mellemstore virksomheder.